SVIBOR - Projekt broj: 3-01-212

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-212


BIOKEMIJSKI POREMEĆAJI KOD PSIHOTIČNIH STANJA


Glavni istraživač: DAKIĆ-KORETIĆ, DANICA (97252)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.90. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Odjel Kliničke psihijatrije Klinika za psihijatriju, alkohologiju i druge ovisnosti
Adresa: Vinogradska cesta 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1- 275 725
Telefon: 385 (0)1- 174 666 /345
teleFaks: 385 (0)1- 172 453

Sažetak: Cilj istraživanja je bio ustanoviti prisutnost biokemijskih poremećaja kod endogenih psihotičnih stanja. U radu su uspoređivani nalazi kod 42 bolesnika dijagnosticiranih kao endogena depresija (MD) sa 54 shizofrena bolesnika (SCH). Kompletna klinička i laboratorijska ispitivanja su obuhvaćena sa analizom pojedinih neurotransmitera i njihovih metabolita, kao i sa paralelnom psihološkom obradom. Rezultati istraživanja ukazuju na češće sniženje nivoa serotonina, prolaktina, adrenalina i noradrenalina i 24 satne koncetracije 5-HIAA u urinu kod depresija (MD), specijalno kod onih bolesnika s jakim suicidalnim tendencijama. Suprotni rezultati su uočeni u grupi shizofrenija (SCH), koji su slični s nalazima ustanovljenim kod manične faze bipolarnih afektivnih oboljenja. (LDH <0.01, Gama GT <0.001 , Serotonin <0.001, 5-HIAA u 24 satnom urinu <0.05 ). Ti rezultati koreliraju sa psihotičnim stanjem, mjerenim Overrall - ovom kratkom psihijatrijskom rejting skalom (BPRS), Hamiltonovom depresivnom skalom (HAMD) i Beck-ovim upitnikom (BECK). ( BPRS :NS, HAMD <0.001, BECK <0,01 ). To je vrlo važno za terapijski postupak kod tih bolesnika. Istraživanje je provedeno na Psihijatrijskom odjelu Kliničke bolnice "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu.

Ključne riječi: Biokemijski poremećaji , Psihotična stanja , Endogene depresije , Schizophrenia , Simptomatske psihoze

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je bio ustanoviti prisutnost biokemijskih poremećaja kod endogenih psihotičnih stanja i simptomatskih psihoza. Očekuje se poremećaj serotoninergičkog, dopaminergičkog i acetilholinergičkog sistema u organizmu, te korelacija tih nalaza sa psihičkim stanjem bolesnika. Kako ti nalazi koreliraju sa psihičkim stanjem bolesnika, to je značajno za terapiju tih poremećaja.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Zavod za endokrinologiju, dijabetes u bolesti metabolizma, Klinička bolnica "Sestre Milosrdnice" , Zagreb, Vinogradska cesta 29
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr