SVIBOR - Projekt broj: 3-01-219

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-219


RECEPTORI, FAKTORI RASTA I MARKERI U SOLIDNIM TUMORIMA


Glavni istraživač: CVRTILA, DRAGUTIN (59441)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Adresa: Vinogradska c. 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 17 46 66

Sažetak: U 689 bolesnica s karcinomom dojke u longitudinalnoj studiji odredili smo koncentracije tumorskih markera CA 15-3, CEA, CA M26 i CA M29. U 53 bolesnice s karcinomom ovarija i 36 s karcinomom endometrija uz receptore estrogena i progestina odredili smo i marker CA 125. U bolesnica s karcinomom dojke bez kliničkih znakova progresije bolesti (slobodni interval bolesti) markeri su najvećim dijelom unutar normalnih vrijednosti. U bolesnica s metastazama najveću osjetljivost pokazao je CA 15-3. Po opadajućoj osjetljivosti dobiven je slijedeći niz: CA 15-3 > CEA > CA M29 > CA M26 (0,61, 0,53, 0,51, 0,47). Markeri CA M26 i CA M29 uzeti zajedno imaju manju osjetljivost (0,71) nego CA 15-3 i CEA (0,79). Koncentracije markera mijenjale su se sukladno očitim promjenama statusa bolesti (progresija, regresija, bez promjene). Koncentracije receptora estrogena i progestina u hiperplastično promijenjenom tkivu endometrija nađu se u vrlo velikom rasponu vrijednosti, dok su najmanje u maligno promijenjenom tkivu. Rezultati ukazuju na jaku hormonsku aktivnost u prekanceroznom stanju. U bolesnica s karcinomom ovarija koncentracija markera CA 125 prati promjene kliničkog stanja ovisno o djelovanju terapije.

Ključne riječi: Steroidni receptori, faktori rasta, tumorski markeri, dojka, jajnici, endometrij

Ciljevi istraživanja: U istraživanju se određuju koncentracije niza parametara kao što su receptori estrogena i progestina te odgovarajući tumorski markeri (CEA, CA 15-3, CA M26, CA M29, CA 125 te osteokalcin) u bolesnica s karcinomom dojke, jajnika i endometrija. Određivanjem prisutnosti i koncentracije receptora steroidnih hormona u tkivu tumora očekujemo dobiti odgovor na pitanje o mogućoj povezanosti sustava steroidnih receptora sa slobodnim intervalom bolesti i utvrditi kako je slobodni interval bolesti povezan s promjenama koncentracije odgovarajućih tumorskih markera. Rezultati longitudinalnog određivanja koncentracije markera trebali bi dati odgovor na pitanje u kojoj mjeri promjene vrijednosti markera prate objektivno kliničko stanje (progresija, regresija, bez promjene) te koliko prije promjene kliničkog stanja bolesnice dolazi do promjena koncentracije markera.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr