SVIBOR - Projekt broj: 3-01-221

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-221


OCJENA MOŽANOG AUTOREGULACIJSKOG KAPACITETA TRANSKRANIJSKIM DOPLEROM


Glavni istraživač: DEMARIN, VIDA (39356)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 157
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 26
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
Adresa: VINOGRADSKA C.29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 174 666
teleFaks: 385 (41) 172 453
teleFaks: 385 (1) 574 291
Telefon: 385 (1) 574 291

Sažetak: Moždana autoregulacija je zaštitni fiziološki mehanizam koji nastoji održati konstantni protok krvi usprkos velikih varijacija perfuzijskog tlaka. Većina istraživanja moždane autoregulacije učinjena su na životinjskim modelima, a čiji se rezultati ne mogu primjeniti na moždanu hemodinamiku kod ljudi. Dosadašnja ispitivanja moždane autoregulacije i autoregulacijskog kapaciteta koristila su uglavnom invazivne i skupe pretrage (rCBF, SPECT,PET). Tehnološki napredak i promjena neinvazivnih dopler-sonografskih metoda otvorila je mogućnost jednostavnog, brzog i pouzdanog mjerenja moždanog autoregulacijskog kapaciteta kod ljudi. Stoga je cilj ovog istraživanja da ocjeni granice autoregulacije i moždanu vazoreaktivnost u zdavih ljudi, u onih sprisutnim faktorima rizika za nastanak cerebrovaskularnog oštećenja, i u onih sa već prisutnim hemodinamskim poremećajima, sa svrhom predikcije i prevencije moždanog oštećenja. Takvo istraživanje bi također dovelo i do novog pristupa u sagledavanju problema poremećaja moždane hemodinamike, gdje nije važno samo ocjeniti stupanj ekstrakranijskog ili intrakranijskog oštećenja i procjenu načina na koji se mozak brani od njega, već i da li se mozak još može obraniti i kolika mu je hemodinamska rezerva.

Ključne riječi: transkranijski dopler, ekstrakranijski dopler, moždani autoregulacijski kapacitet, moždana vazoreaktivnost, fiziološki testovi, acetazolamidski test

Ciljevi istraživanja: Kako su dosadašnji rezultati istraživanja različitih patofizioloških stanja moždane cirkulacije u ljudi kontroverzni, cilj ovog istraživanja je ocjena moždanog autoregulacijskog kapaciteta i moždane vazoreaktivnosti u fiziološkim stanjima sobzirom na dob i spol, te u patološkim stanjima s obzirom na porijeklo oštećenja. Osnovna je hipoteza istraživanja da je kapacitativna sposobnost moždane autoregulacije velika, te da ona uglavnom ostaje nepromjenjena usprkos velikoj varijaciji fizioloških uvijeta ili stimulusa. Nasuprot tome, kod poremećaja moždane cirkulacije bez obzira na uzrok, kapacitet moždane cirkulatorne rezerve je smanjen ili u krajnjem slučaju odsutnan. Specifični ciljevi istraživanja su određivanje granica autoregulacijskog kapaciteta i moždane vazorektivnosti u: a) zdravih ljudi, i to s obzirom na dob i spol, b) osoba sa već prisutnim nekim od faktora rizika za nastanak cerebrovaskularnog poremećaja, i c) bolesnika sa već prisutnim moždanim i/ili hemodinamskim oštećenjima. Kako se uvode različiti testovi za ocjenu moždanog autoregulacijskog kapaciteta i moždane vazoreaktivnosti, slijedeći cilj bio bi istražiti koji bi od tih testova bio najpristupačniji i najprihvatljiviji i to s obzirom na slijedeće kriterije: neinvazivnost, jednostavnost izvođenja, trajanje, pouzdanost, specifičnost i osjetljivost, reproducibilnost, te cijenu koštanja. Pronalaženje ispitanika sa smanjenim ili poremećenim moždanim autoregulacijskim kapacitetom i moždanom vazoreaktivnosti prvenstveno će služti u svrhu ocjene rizika za nastanak hemodinamskih poremećaja i posljedičnih oštećenja mozga. Stoga bi rezultati ovog istraživanja doprinijeli procjeni prognoze nastanaka hemodinamski uzrokovanih oštećenja mozga, a u svrhu prevencije cerebrovaskularnih bolesti, ili kod već oboljelih, prevencije recidiva. U ovom desetljeću, od Svjetske federacije neurologa proglašenom "Dekadom mozga", primjenom novih neinvazivnih "imaging" metoda pridružujemo se svjetskim istraživanjima organiziranim s ciljem širenja znanja o moždanim funkcijama.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: HEALTHY LIFESTYLE AND PREVENTION OF STROKE
  Naziv ustanove: CLINICA TEKNON - BARCELONA, ŠPANJOLSKA
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 2. Naziv projekta: EMBOLI DETECTION BY TRANSCRANIAL DOPPLER
  Naziv ustanove: LUDWIG MAXIMILLIAN UNIVERSITY MUNCHEN, NJEMAČKA
  Grad: MINHEN, NJEMAČKA

 3. Naziv projekta: FOLLOW-UP OF MID AND DAT PATIENTS
  Naziv ustanove: SEMELWEISS UNIVERSITY BUDAPEST, MADŽARSKA
  Grad: BUDAPEST, MADŽARSKA

 4. Naziv projekta: HEADACHE AND PAIN
  Naziv ustanove: THE DEBIO GROUP, LAUSANNE, ŠVICARSKA
  Grad: LAUSANNE, ŠVICARSKA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: CLINIC TEKNON BARCELONA
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: BARCELONA, ŠPANJOLSKA

 2. Naziv ustanove: LUDWIG MAXIMILLIAN UNIVERSITY MUNCHEN
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: MINHEN, NJEMAČKA

 3. Naziv ustanove: SEMELWEISS UNIVERSITY BUDAPEST
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: BUDAPEST, MADŽARSKA

 4. Naziv ustanove: THE DEBIO GROUP LAUSANNE
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: LAUSANNE, ŠVICARSKA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr