SVIBOR - Projekt broj: 3-01-229

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-229


ODNOS TRANZITORNIH ISHEMIČKIH ATAKA I METEOROLOŠKOG STRESA


Glavni istraživač: REIĆ, PETAR (36511)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 24
Naziv ustanove: Bolnica "Firule", Split (141)
Odjel/Zavod: Odjel za neurologiju Klinička bolnica Split
Adresa: Spinčićeva 1, 58 000 Split
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 515055

Sažetak: Ovisnost nekih bolesnih stanja o određenim meteorološkim elementima i pojavama naziva se meteorotropizam. Složenim odnosima na relaciji živa bića-atmosferska okolina bavi se posebna znanstvena disciplina - biometeorologija. Pitanje meteorotropizma cerebrovaskularnih bolesti( CVB) do danas nije riješeno, pa se nameće potreba da se izvrše daljnji napori u rasvjetljavanju još mnogih neriješenih pitanja o odnosu meteoroloških fenomena i CVB. U ovom se istraživanju nastoji bolje upoznati složene etiopatogenetske mehanizme nastanka tranzitornih ishemijskih ataka, koje u pravilu prethode razvoju moždanog udara. Uvidom u literaturu mogu se utvrditi vrlo različita mišljenja o mogućoj ulozi pojedinih meteoroloških elemenata i pojava u nastanku akutnih poremećaja moždanog protoka, kao i disonantne stavove o mehanizmima odgovornim za promjenu fiziološke homeostaze čovjeka. U našim ranijim istraživanjima utvrdili smo da moždani udar nije sezonska već meteorotropna bolest. Učestalost te bolesti u izravnoj je svezi s naglim kontrastnim promjenama vremenskih stanja u razdoblju prolaska vremenskih fronti preko određenog područja. Međutim, isti meteorološki fenomeni mogu prouzročiti sasvim različite reakcije u organizmu čovjeka, a u ovisnosti o klimatskim obilježjima određenog područja. Stoga se ovakova istraživanja moraju sprovoditi u područjima koja su u klimatskom pogledu jedinstvena. Jedno od takovih područja je primorski pojas Hrvatske, kojem pripada i šira regija grada Splita, u kojoj se sprovodi ovo istraživanje. U samom se istraživanju nastoji utvrditi u kojoj je mjeri( ukoliko je uopće ) TIA meteorotropna bolest, kao i utjecaj meteoroloških fenomena na određene hemoreološke promjene koje bi mogle biti u svezi s nastankom TIA. Konačno, nastoji se utvrditi koliko eventualna povezanost TIA i meteroloških elemenata ima praktično značenje za samu prevenciju tih poremećaja moždane cirkulacije.

Ključne riječi: Tranzitorna ishemijska ataka, biometeorologija, meteorološki stres, hemoreologija

Ciljevi istraživanja: Osnovni je cilj utvrditi mogući meteorotropizam pojave TIA Hipoteze: 1. TIA se češće javlja (ne javlja) pod utjecajem određenih meteoroloških elemenata i pojava u pojedinim razdobljima godine,te stoga predstavlja (ne predstavlja) meteorotropnu bolest. 2. Pod utjecajem određenih meteoroloških fenomena nastaju (ne nastaju) određene hemoreološke promjene koje mogu imati ulogu doprinosnih čimbenika u nastanku TIA. 3. Poznavanje povezanosti češćeg javljanja TIA u određenim meteorloškim uvjetima ima (nema) praktično značenje u prevenciji toga poremećaja.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 3-01-234 Utjecaj meteoroloških faktora na koronarnu bolest
    Naziv ustanove: KB Split, Klinika za unutarnje bolesti
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Državni hidrometeorološki zavod,Pomorski meteorološkicentar Split Glagoljaša 11. Split
    Tip ustanove: Neprofitna
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr