SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-229

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-229


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 24
Ukupno objavljenih radova: 24


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Današnje mogućnosti liječenja Parkinsonove bolesti

  Autori:
  Reić, Petar (36511)
  Urednici
  Rumboldt, Zvonko
  Rumboldt, Zvonko
  Izdavač: Jedinica za znanstveni rad, KB Split
  Godina: 1992
  Stranice: od 224 do 226
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Liječenje epilepsije

  Autori:
  Marović, Anton (158055)
  Urednici
  Rumboldt, Zvonko
  Izdavač: Jedinica za znanstveni rad, KB Split
  Godina: 1992
  Stranice: od 226 do 233
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Meteorološka zbivanja i agregacija trombocita u bolesnika s infarktommiokarda na srednjodalmatinskom priobalnom području

  Autori:
  Reić, Petar (36511)
  Časopis: Liječnički vijesnik
  Broj: 115
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 221 do 224
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Određivane su vrijednosti cirkulirajućih agregiranih trombocira u90 bolesnika koji su primljeni u KBC Split nakon što su doživjeliinfarkt miokarda na priobalnom srednjedalmatinskom podrucju. Onisu podijeljeni u tri skupine od po 30 bolesnika koji su doživjelikoronarni incident za vrijeme tri najkarakterističnija tipavremena na navedenom području: južno, burno i mirno vrijeme.Svibolesnici imali su višestruko povećane vrijednosti cirkulirajućihtrombocitnih agregata, ali su pacijenti u skupinijuga iskazaliznačajno veće vrijednosti (34,77%+-11,67%) od pacijenata uskupini burnog vremena (27,93%+-11,72%;p<0,05), kao i odpacijenata u skupini mirnog vremena(23,5%+-10,62%, p<0,01). Ukontrolnoj skupini od 10 zdravih ispitanika vrijednosticirkulirajućih trombocitnih agregata bile su u granicama normaleza sva tri tipa vremena (5,85%+-0,70%, 5,24+-0,51% i 5,18%+-0,59,u slučaju juga, bure i mirnog vremena, respektivno). Skupinebolesnika nisu se značajno razlikovale u vrijednostimakreatin-kinaze, što znači da utjecaj veličine infarkta nije biovjerojatan razlog uočenih razlika u agregacijitrombocita.S obzirom na to da smo prije utvrdili da je učestalostkoronarnog incidenta značajno veća u dane s jugom, ovi rezultatisugeriraju da je povećana sklonost trombocita sljepljivanju onajčimbenik koji povećava opasnost južineya nastajanje infarktamiokarda.
  Ključne riječi: miokardni infarkt, trombocitna agregacija, meteorološki faktori

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IgG and IgE response in cerebrospinal fluid and aqueous humor. Part 1: a comparative study of IgG

  Autori:
  Štambuk, N
  Trbojević-Čepe, M
  Ćurković, T
  Bradarić, Nikola
  Šarić, M
  Dujmov, I
  Vogrinc, Ž
  Vrebalov-Cindro, Veselin
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: 3
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 211 do 225
  Broj referenci: 33
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Liječenje moždanog udara

  Autori:
  Lušić, Ivo (121625)
  Časopis: Pharmaca
  ISSN: 0031-6857
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 331 do 341
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Klinička farmakologija antiepileptika i analiza određivanja koncentracije antiepileptika tijekom deset godina

  Autori:
  Ivelja, petar
  Ivelja, Nikola
  Lušić, Ivo (121625)
  Vrebalov-Cindro, Veselin
  Časopis: Acta Fac med Flum
  Broj: S1
  ISSN: 0065-1206
  Volumen: 19
  Godina: 1994
  Stranice: od 40
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The relationship between sudden changes in weather and the occurence of ishaemic stroke

  Autori:
  Reić, Petar (36511)
  Lušić, Ivo (121625)
  Naslov zbornika: International Conference on Stroke, Geneva, Switzerland
  Jezik: engleski
  Mjesto: Geneva, Switzerland
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 57
  Skup: International Conference on Stroke
  Održan: od 30.05.91 do 01.06.91

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Clinical diagnosis of Binswanger s disease

  Autori:
  Lušić, Ivo (121625)
  Reić, Petar (36511)
  Naslov zbornika: Proceedings of 33rd International Neuropsychiatric Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  Stranice: od 40
  Skup: International Neuropsychiatric Symposium

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Binswanger disease without dementia

  Autori:
  Lušić, Ivo (121625)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 2nd International Conference on Stroke
  Jezik: engleski
  Mjesto: Geneva, Switzerland
  Godina: 1993
  Stranice: od 63

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Klinička farmakologija antiepileptika i analiza određivanja antiepileptika tijekom deset godina

  Autori:
  Ivelja, petar
  Ivelja, N
  Lušić, Ivo (121625)
  Vrebalov-Cindro, Veselin
  Naslov zbornika: 1. hrvatski simpozij o epilepsijama (s međunarodnim učešćem)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1994
  Stranice: od 40
  Skup: 1. hrvatski simpozij o epilepsijama (s međunarodnim učešćem)
  Održan: od 29.09.94 do 01.10.94

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Antikoagulancije u liječenju multiinfarktne demencije - kliničko zapažanje

  Autori:
  Lušić, Ivo (121625)
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 70
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prognostičko značenje elektroneurografije kod prostijelnih ozljeda pleksusa brahijalisa

  Autori:
  Vrebalov-Cindro, Veselin
  Jerkunica, Lovre
  Šunjara, Dragutin
  Marović, Anton (158055)
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 52
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Obiteljska anamneza u bolesnika s tranzitornom ishemičkom atakom

  Autori:
  Lušić, Ivo (121625)
  Reić, Petar (36511)
  Marović, Anton (158055)
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 77
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značaj hiperglikemije u prognozi ishoda akutnoga ishemičkog moždanog udara

  Autori:
  Lušić, Ivo (121625)
  Vrebalov-Cindro, Veselin
  Ivelja, petar
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 82
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Osvrt na neka aktualna istraživanja u neurologiji

  Autori:
  Reić, Petar (36511)
  Sepčić, J
  Materljan, E
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 87 do 90
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj kokaina na karakteristiku odgovora pojedinih neurona u monoaminergički inerviranim senzomotornim krugovima

  Autori:
  Bekavac, I
  Reić, Petar (36511)
  Filipović Grčić, P
  Waterhouse, BD
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 91
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fiziološko djelovanje kokaina na somatosenzornim krugovima

  Autori:
  Bekavac, I
  Reić, Petar (36511)
  Filipović Grčić, P
  Waterhouse, BD
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 91
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na eksperimentalne modele Parkinsonove bolesti

  Autori:
  Marović, Anton (158055)
  Matoz, W
  Šimićević, V
  Perović, D
  Hanževački, M
  Sikirić, P
  Buljat, G
  Đačić, S
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: engleski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 94
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Antikonvulzijski učinak pentadekapeptida BPC 157 u miša

  Autori:
  Marović, Anton (158055)
  Hanževački, M
  Grabarević, Ž
  Seiwerth, S
  Buljat, G
  Sikirić, P
  Đačić, S
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 93
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Povoljni učinak pentadekapeptida BPC 157 u ishemičkoj moždanoj kapi u miša

  Autori:
  Marović, Anton (158055)
  Sallmani, A
  Seiwerth, S
  Grabarević, Ž
  Sikirić, P
  Đačić, S
  Perović, D
  Barišić, N
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 93
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učestalost HLA antigena u bolesnika s multiplom sklerozom u Hrvatskoj

  Autori:
  Matijaca, Meri (158044)
  Reić, Petar (36511)
  Sepčić, J
  Čapkun, Vesna
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 97
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kompjutorizirana tomografija i angiografija u dijagnostici subarahnoidalne hemoragije

  Autori:
  Šunjara, Dragutin
  Vrebalov-Cindro, Veselin
  Reić, Petar (36511)
  Ivelja, petar
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 109
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značenje elektromiografije u kirurškome liječenju lumbalne diskus hernije

  Autori:
  Vrebalov-Cindro, Veselin
  Janković, Stjepan
  Ivelja, petar
  Lušić, Ivo (121625)
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 109
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Liječenje generalizirane epilepsije niskom dozama karbamazepina (preliminarno izvješće)

  Autori:
  Lušić, Ivo (121625)
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski neurološki kongres - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 110
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr