SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-238

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-238


Broj radova citiranih u CC: 12
Broj ostalih radova: 60
Ukupno objavljenih radova: 72


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Akutno zatajenje bubrega

  Urednici
  Ljutić, Dragan (132855)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: Slobodna Dalmacija
  Godina: 1995
  Broj stranica: 388
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Knjiga je sastavljena od predavanja održanih tijekom simpozija s temom Akutno zatajenje bubrega, održanog u Splitu 4. i 5. stidenog 1994. godine. U sastavljanju članaka sudjelovalo je 64 autora, od kojih su većina bili predavači na simpoziju.

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Odabrana poglavlja iz terapije, IV izd.

  Urednici
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad
  Godina: 1992
  Broj stranica: 436
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Arterijska hipertenzija

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: Izdavačka kuća "Naprijed"
  ISBN: 8634902897
  Godina: 1991
  Stranice: od 697 do 709
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: The effect of insulin-induced hypoglycemia on serum digitalis-like substance in normotensive and hypertensive obese subjects before and after starvation

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  Izdavač: Wichting Editore
  ISBN: 8885053920
  Godina: 1991
  Stranice: od 163 do 166
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Cardiovascular risk factor in school age

  Urednici
  Rumboldt, Mirjana (111354)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Pesenti, Serafina (111391)
  Izdavač: Manuel Judice Halpern
  ISBN: 0861963547
  Godina: 1992
  Stranice: od 495 do 497
  Broj referenci: 3
  Jezik: engleski

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Liječenje hipertenzije

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Urednici
  MIRIĆ, DINKO
  Vuković, Ivo
  Izdavač: Hrvatsko kardiološko društvo-ogranak split
  Godina: 1994
  Stranice: od 203 do 212
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Racionalna primjena antiaritmika 1994. godine

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Urednici
  MIRIĆ, DINKO
  Vuković, Ivo
  Izdavač: Hrvatsko kardiološko društvo-ogranak split
  Godina: 1994
  Stranice: od 149 do 156
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Diuretici u akutnom zatajenju bubrega

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Urednici
  Ljutić, Dragan (132855)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: Slobodna Dalmacija
  Godina: 1995
  Stranice: od 265 do 269
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Arterijska hipertenzija

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Urednici
  Vrhovac, Božidar
  Izdavač: Naprijed
  ISBN: 86-349-0288-9
  Godina: 1991
  Stranice: od 697 do 712
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: O kombiniranju antimikrobnih lijekova

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Urednici
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad
  Godina: 1992
  Stranice: od 70 do 71

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Antimikrobno liječenje septičkih stanja

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Urednici
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad
  Godina: 1992
  Stranice: od 71 do 74

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Agranulocitoza

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Urednici
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad
  Godina: 1992
  Stranice: od 129 do 131

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: O liječenju diureticima

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Urednici
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad
  Godina: 1992
  Stranice: od 283 do 289

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Racionalno liječenje reumatoidnog artritisa

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Urednici
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Izdavač: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad
  Godina: 1992
  Stranice: od 361 do 367

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: EARLY DETECTION AND FOLLOW-UP OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS:PECULIARITIES IN SCHOOL CHILDREN

  Autori:
  Rumboldt, Mirjana (111354)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Pesenti, Serafina (111391)
  Časopis: Croatian Medical Journal
  Broj: 2
  ISSN: 0353-9504
  Volumen: 34
  Godina: 1993
  Stranice: od 143 do 147
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ELEKTROKARDIOGRAFSKA SLIKA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U BOLESNIKA S EKSTREMNOM HIPERKALIJEMIJOM

  Autori:
  Polić, Stojan (77340)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  Broj: 115
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 40 do 42
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je o inzulinu ovisan dijabetičar s kroničnom bubrežnom insuficijencijom, na hemodijalizi, koji je tijekom alimentarneintoksikacije zapao u stanje šoka, teške metaboličke acidoze skalijemijom od 9mmol/l, čiji je elektrokardiogram pokazivao prom jene koje su jako nalikovale na promjene kakve se viđaju u akutnom infarktu miokarda. Navedeni su mogući patofiziološki čimbeniciu nastanku ovakvih elektrokardiografskih promjena. Zaključuje seda bi pri ekstremnim hiperkalijemijama bizaran izgled QRS-a,elevacija ST-spojnice i nestanak P-valova ponajprije trebao upući vati na promjene uzrokovane hiperkalijemijom, a ne infarktmiokarda.
  Ključne riječi: MIOKARDNI INFARKT, HIPERKALIJEMIJA, ELEKTROKARDIOGRAFIJA

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: USPOREDBA DIURETSKIH UČINAKA KONTINUIRANE INFUZIJE I ENDOVENSKOG BOLUSA FUROSEMIDA U LIJEČENJU DEKOMPENZIRANIH KARDIOPATA (REZULTATI PILOTSTUDIJE)

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Drinovec, JOŽE
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Polić, Stojan (77340)
  MIRIĆ, DINKO
  Pivac, Nediljko (146831)
  Časopis: Pharmaca
  ISSN: 0031-6857
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 279 do 286
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U randomiziranom, jednostruko slijepom kliničkom ispitivanju usp oređen je učinak iste doze furosemida primjenjenog u intravensko m bolusu s onim nakon kratkotrajne infuzije. U ispitivanje jeuključeno 12 dekompenziranih kardiopata oba spola (5 muškaraca i7 žena), prosječne straosti 70,9+(-)6,9 godina te tjelesne mase75.7+(-)15,1 kg. Bolesnici su randomizirano podijeljeni u dvijeskupine (A i B) od kojih je skupina A nakon dvodnevne opservacijeprimila furosemid i iv. bolusu, u dozi 2X40 mg dnevno, a skupinaB istu dozu u jednosatnoj infuziji, također dva puta na dan. Nar ednog dana primjenjen je alternativni postupak. Obje skupineprimale su peroralno digoksin u prosječnoj dnevnoj dozi od 0,25mg. Statistički značajno povećanje diureze postignuto je uskupini B, nakon primjene furosemid infuzije, a u odnosu nabazalne vrijednosti, ali nije utvrđena značajna razlikadiuretskih učinaka furosemida primjenom bolusa i infuzije(marginalno učinkovitija od bolusa), bez obzira koji je postupakprvi primjenjen. Zaključuje se da je u terapiji refraktornihedema bolesnika s kardijalnom dekompenzacijom furosemid uintravenskoj infuziji nešto djelotvorniji nego u intravenskojinjekciji, a da bi za veći učinak valjalo po svoj prilici davativeće doze uz duže infundiranje.
  Ključne riječi: FUROSEMID, SRČANA DEKOMPENZACIJA, INTRAVENSKA INJEKCIJA, DIUREZA

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IZVANBOLNIČKI PRISTUP ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI: ANALIZA RADA AMBULANTE ZA HIPERTONIČARE KBC SPLIT 1988-1990.

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  KORLJAN-BABIĆ, BETTY
  Naranča, Mario (193596)
  Pivac, Nediljko (146831)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 30 do 34
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predočena je retrospektivna analiza 5.088 hipertoničara liječenihu Ambulanti za hipertenziju Interne klinike Kliničkog bolničkogcentra Split u razdoblju od 1988. do 1990. godine. Muškaraca jebilo više od 65%, a od ukupnog broja bolesnika više od 95% imaloje pretjeranu tjelesnu težinu. Većina pregledanih imala je blagioblik arterijske hipertenzije (više od 50%), a oko 95% bilo je uskupini esencijalne, dok su izliječivi oblici sekundarnehipertenzije bili izuzetno rijetki (manje od 0,2%). Diuretici ibeta blokatori i dalje su lijekovi izbora u terapijihipertenzije, pa se i najčešće propisuju (više od 60% propisanihlijekova), bilo kao monoterapija ili njihova kombinacija. UdioACE inhibitora, antagonista kalcija i alfa adrenergičkihblokatora zadnjih je godina u porastu. Opće mjere, kao što susmanjenje tjelesne težine, ograničenje soli i prestanak pušenja,premda su neizostavni dio svakog liječenja i preporučuju sesvakom hipertoničaru, rijetko se primjenjuju.
  Ključne riječi: HIPERTENZIJA, AMBULANTNO LIJEČENJE

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: CONTROLLED MULTICENTRE COMPARISON OF CAPTOPRIL VERSUS LISINOPRIL IN THE TREATMENT OF MILD-TO-MODERATE ARTERIAL HYPERTENSION

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Rumboldt, Mirjana (111354)
  Marinković, M
  Janežić, A
  Časopis: International Journal of Clinical Pharmacology Research
  Broj: 1
  ISSN: 0251-1649
  Volumen: 13
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 41
  Broj referenci: 23
  Jezik: engleski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: HOW MUCH DO WE KNOW ABOUT HYPERURICEMIA AND GOUT? THE EXPECTATIONS AND THE RESULTS

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Časopis: Acta Fac Med Flum
  ISSN: 0065-1206
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 52
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SHOULD GLUCOSE BE ADMINISTERD BEFORE, WITH, OR AFTER INSULIN, IN THE MANAGEMENT OF HYPERKALEMIA?

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Časopis: Renal Failure
  Broj: 1
  ISSN: 0886-022
  Volumen: 15
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 76
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Q-T INTERVAL AS PREDICTOR OF SERUM CALCIUM LEVEL

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Pivac, Nediljko (146831)
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Andrews, Peter
  Andrews, Peter
  Časopis: International Journal of Cardiology
  ISSN: 0167-5273
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 161 do 164
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: INZULIN I ARTERIJSKI TLAK

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  Časopis: Medicina
  ISSN: 0025-7729
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 107 do 110
  Broj referenci: 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Brojne studije ukazuju na moguću ulogu inzulina ne samo upatogenezi arterijske hipertenzije pretilih, nego i u patogeneziesencijalne arterijske hipertenzije. Naime, utvrđena je značajnasveza između serumske razine inzulina i vrijednosti arterijskogtlaka u hipertoničara (nepretilih i pretilih). Patogenetskislijed zbivanja arterijske hipertenzije (esencijalne i one upretilih) mogao bi se složiti u mozaik koji u središtu imastečenu ili genetski uvjetovanu inzulinsku rezistenciju iposljedičnu hiperinzulinemiju sa svim učincima inzulina nasrčanožilni sustav (inotropno djelovanje i vazodilatacija), nasimpatički živčani sustav (stimulacija-inotropno djelovanje,vazokonstrikcija i retencija natrija), na bubrege (retencijanatrija), i na izlučivanje endoksina (stimulacija-natriureza ivazokonstrikcija).
  Ključne riječi: INZULIN, ARTERIJSKI TLAK

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KOLIKO RAZUMIJEMO FARMAKOTERAPIJU SRČANIH ARITMIJA?

  Autori:
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Naranča, Mario (193596)
  Pivac, Nediljko (146831)
  KORLJAN-BABIĆ, BETTY
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  Broj: 5
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 156 do 159
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Među liječnicima, uglavnom specijalistima interne medicine jednevelike regionalne bolnice, provedena je anonimna anketa radidobivanja uvida u poznavanje elektrofiziologije i farmakoterapijesrčanih aritmija. Ukupni rezultati bili su iznenađujuće loši(više od 55 % netočnih odgovora), ali u ponovljenom anketiranjunakon tri mjeseca znatno bolji (manje od 30% netočnih odgovora).Zaključujemo da ovakva istraživanja podižu razinu svijesti oodređenom zdravstvenom problemu te unapređuju kvalitetu radaliječnika.
  Ključne riječi: ARITMIJA, ANTIARITMICI, PROVJERA ZNANJA

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: LIJEČENJE HIPERLIPIDEMIJA U DJECE I ADOLESCENATA

  Autori:
  Rumboldt, Mirjana (111354)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Časopis: Medicinski Anali
  Broj: 2311
  ISSN: 0352-602
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 311 do 314
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KONTROLIRANA USPOREDBA NIKARDIPINA I PROPRANOLOLA U LIJEČENJU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE

  Autori:
  Kuzmanić, Ante (121695)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Naranča, Mario (193596)
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Rakić, Drago (121684)
  MIRIĆ, DINKO
  Naranča, Mario (193596)
  Obad, Marko
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 113
  Godina: 1991
  Stranice: od 37 do 41
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Trideset hipertoničara obaju spolova, starosti 20-65 g. s dijast oličkim tlakom iznad 100, a ispod 120 mm Hg provelo je sedmotjednu, randomiziranu kolektivnu usporedbu nikardipina (N) i propran olola (P). Trinaest ispitanika primalo je N (60-120mg/dan), a 17P (120-240mg/dan); skupine su bile usporedive po nizu relevantnihparametara. U placebo-periodu došlo je do neznatna sniženjasrednjeg arterijskog tlaka (SAT) za 4,4% (p>0,20). SAT se međutimznačajno snizio već krajem 2. tjedna aktivnog liječenja, kako u N(sa 135,1+(-)7,4 na 116+(-)10,8 mm Hg ili za 19,1%; p<0,01), takoi u P-skupini (sa131,6+(-)8,1 na 117+(-)9,1 mm Hg ili zaprosječno 11,1%;p<0,05). da bi vrijednosti bile još niže krajem7. tjedna pokusa; u N-skupini SAT je iznosio 108,5+(-)6,5 mm Hg(-19,7%;p<0,01), a u P-skupini 109,7+(-)9,1 mm Hg(-16,6%;p<0,02). Srčana frekvencija se značajno usporila s počet nih 84,5+(-)9,2 na 66,9+(-)2,7 otkucaja u min krajem 7. tjedna(-20,8%;p<0,01), samo u P-skupini, ali se i u N-skupinineočekivano, mada neznačajno usporila s početnih 78,3+(-)6,5 na74,2+(-)4,0 otkucaja (-5,2%;p<0,20). Ostale razlike izmeđuispitanih skupina nisu dosezale razinu statističke značajnosti.Laboratorijski nalazi nisu se razlikovali među skupinama i nisuse značajno mijenjali tokom pokusa. Dvoje ispitanika na N ispaloje iz pokusa zbog nuspojava (glavobolja, palpitacije, crvenilo).Zaključuje se da se radi o komparabilno djelotvornimantihipertenzivima, od kojih je N u monoterapiji efikasniji, a P bolje podnošljiv.
  Ključne riječi: HIPERTENZIJA, NIKARDIPIN, PROPRANOLOL, KLINIČKI POKUS

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UČINAK GUBITKA TJELESNE TEŽINE NA ARTERIJSKI TLAK I NA PROTOK NATRIJ/KALIJ KROZ MEMBRANU ERITROCITA U PRETILIH

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  KORŠIĆ, Mirko
  TEPAVČEVIĆ, DANILO
  Časopis: Medicinski Anali
  Broj: 1
  ISSN: 0352-602
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 19 do 24
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Učinak gubitka tjelesne težine uzročen desetodnevnim gladovanjemna arterijski tlak i na protok natrij/kalij kroz membranueritrocita izučavan je u 19 pretilih ispitanika (16 žena i 3muškaraca u dobi od 18 do 50 godina) s indeksom tjelesne maseiznad 27 kg/m2. Bilo je šestoro normotoničara i 13-erohipertoničara. Značajno sniženje sistoličkog, dijastoličkog isrednjeg arterijskog tlaka zabilježeno je u hipertoničara, a samosistoličkog tlaka u normotoničara. Nisu zabilježene značajnepromjene protoka natrij/kalij ni u jednoj skupini ispitanika.Rezultati pokazuju da povoljni učinak sniženja tjelesne težine naarterijski tlak ne ovisi o promjenama membranskog protoka natrijai kalija.
  Ključne riječi: PRETILOST, ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, PROTOK NATRIJ/KALIJ KROZ MEMBRANU ERITROCITA, GLADOVANJE, GUBITAK TJELESNE TEŽINE

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: COMPARISON OF ENALAPRIL AND ITS COMBINATION WITH HYDROCHLOROTHIAZIDE IN THE MANAGEMENT OF MILD TO MODERATE ARTERIAL HYPERTENSION

  Autori:
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  GILJANOVIĆ, M
  RUMBOLDT, ZORAN
  Časopis: Croatian Medical Journal
  ISSN: 0353-9504
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 28
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IPERTENSIONE ARTERIOSA. APPROCCIO INADEGUATO ALL IPERTENSIONE ARTERIOSA: QUALI RIMEDI?

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Časopis: Acta Medica Croatica
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 20
  Godina: 1990
  Stranice: od 421 do 424
  Broj referenci: 9
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Nonostante i continui e straordinari progressi nel campo dellafarmacologia e della terapia dell ipertensione arteriosa, l educazione sanitaria e le conoscenze di carattere generale sull epidemiologia, la diagnostica, la fisiopatologia e le indicazionial trattamento mantengono una importanza veramente basilare, inqunado a dispetto della disponibilita di molti validissimifarmaci antipertensivi l ipertensione continua a rappresentareuna delle maggiori cause di morbilita e mortalita e la "leggedella meta" (come tastualmente sottolinea l Autore) dominatuttora incontrastata. Sussiste indiscutibilmente in questoimportante settore una grave discrepanza tra i risultatiteoricamente ottenibili e quelli che invece vengono realmenteassicurati, ai singoli pazienti e alla comunita. Esistono sicutamente realta diverse o particolarita importanti aseconda delle singile comunita e delle loro differenze di ordinesocio-culturale ma il problema e certamente di carattere generalee per capirne le cause e trovarne i rimedi e oltremodo utile edistruttiva per chiunque la lettura della presente trattazionenella quale Zvonko Rumboldt (Farmacologo Clinico nel senso piucompleto, in quanto dei farmaci dimostra ancora una volta disaper cogliere tutti gli aspetti utili al loro razionale impiego)riporta i risultati di un sistematico sondaggio compiuto suisanitari e sui pazienti della zona dalmata del circondario diSpalato. Emergono dati veramente sorprendenti, nei quali peraltrociascuno di noi avra modo di cogliere chiare analogie, consituazioni comunemente ricorrenti nella propria attivitaquotidiana, anche su asspetti veramente essenziali, come lanecessita di misurare la pressione arteriosa a tutti i pazienti,gli esami specialistici da attuare nell iperteso, l opportunitao meno (nelle forme lievi o moderate) di instaurare subito untrattamento farmacologico. Si tratta sicuramente di un articolomolto stimolante che offre l occasione di riflettere su di ungrosso problema e soprattutto di suggerire le soluzioni piuappropriate e sensate, che l Autore sintetizzia in alcuni"aurei" precetti rivolti sia ai pazienti che soprattutto aimedici che nel campo dell ipertensione debbono piu che in ognialtro provvedere al compito dell educazione sanitaria.

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: USPOREDBA KAPTOPRILA I LIZINOPRILA U LIJEČENJU BLAGE I UMJERENE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Janežić, A
  KNEŽEVIĆ, SVETOZAR
  Marinković, M
  Šimunić, Miroslav (146175)
  LIJIĆ, JASMINKA
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 113
  Godina: 1991
  Stranice: od 89 do 92
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U multicentričkoj, dvostruko slijepoj jugoslavenskoj studiji,ispitivan je antihipertenzivni učinak i podnošljivost novogACE-inhibitora lizinoprila (L) u usporedbi s već potvrđenodjelotvornim i kod nas registriranim kaptoprilom (K). Studija jeprovedena na 91 osobi s blagom i umjerenom hipertenzijom obajuspolova, od kojih je na K randomizirano 46, a na L 45. Ispitanicisu nakon dvotjednog placebo-perioda primali L u dozi od 10, 20ili 40za postizanje normotenzije. Tijekom 8-tjedne aktivnevrijednostima, a dijastolički za 15,2%; analogno, K ih je snizioza 11,2% i 11,7%. Premda su opaženi učinci L izdašniji, opaženerazlike ne dosežu razinu statističke značajnosti, osim u slučajukorelacije doze i normotenzivnog učinka. Riječ je o komparabilnodjelotvornim i podnošljivim antihipertenzivima, od kojih Lpokazuje nešto snažniji i dugotrajniji učinak.
  Ključne riječi: Kaptopril,Enalaprilat,Hipertenzija

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: USPOREDBA ENALAPRILA I NJEGOVE KOMBINACIJE S HIDROKLOROTIAZIDOM U LIJEČENJU BLAGE I UMJERENE HIPERTENZIJE

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  DRINOVEC, JOŽE
  Kocijančić, Maksimilijan
  Benc, Dragan
  Zdravković, Mihail
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Lijić, Jasminka
  Naranča, Mario (193596)
  Časopis: Medicina
  ISSN: 0025-7729
  Volumen: 27
  Godina: 1991
  Stranice: od 145 do 149
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U multicentričkoj, dvostruko slijepoj jugoslavenskoj studiji,ispitivan je antihipertenzivni učinak i podnošljivost kombinacijeenalaprila i hidroklorotiazida u usporedbi s enalaprilom umonoterapiji. Studija je provedens na 100 esencijalnihhipertoničara oba spola, dobi od 48 +/- 9 godina, s prosječnimarterijskim tlakom 175,0/110,2 +/- 18,1/8,6 mm Hg, koji su nakondvotjednog placebo-perioda randomizirani u dvije podskupine: 52ispitanika su najprije 4 tjedna liječeni enalaprilom 20 mg jednomdnevno, potom bez razdoblja ispiranja kombinacijsom enalaprila 10mg s 25 mg hidroklorotiazida još 4 tjedna (grupa A); preostalih48 ispitanika bilo je na alternativnom tretmanu (grupa B). Upodskupini liječenoj monoterapijom sistolički tlak se nakon dvatjedna snizio za 9,9%, a dijastolički za 5,7%; u podskupiniliječenoj kombinacijom te vrijednosti su se snizile za 12,7%,odnosno 11,3%, što prelazi razinu statističke značajnosti. Sličnirezultati su dobijeni i nakon 4 tjedna liječenja. Nakon prelaskana aletrnativni režim liječenja, kombinacija enalaprila ihidroklorotiazida i dalje blago snižava arterijski tlakispitanicima do tada liječenim samo enalaprilom, dok jemonoterapija uglavnom održavala tlak u granicama postignutomkombinacijom: u grupi A je arterijski tlak na kraju pokusa bio144,5/89,4 +/- 17,7/9,2 (sniženje za 19,1% u odnosu prema početnivrijednostima), a u grupi B 146,6/91,0 +/- 18,6/6,5 (17,3% manjenego na početku). Učinak kombinacije niže doze enalaprila (10 mg)s hidroklorotiazidom (25 mg) u monoterapiji. Naime,antihipertenzivni učinak se brže postiže i nešto je izdašniji.Lijekovi su tijekom pokusa dobro tolerirani, a zabilježene susamo nespecifične nuspojave koje nisu zahtjevale prekidliječenja.
  Ključne riječi: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, ACE INHIBITORI, DIURETICI, ENALAPRIL, HIDROKLOROTIAZID

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UN APPROCCIO RAZIONALE ALLA TERAPIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Časopis: Le Basi Razionali della Terapia
  Volumen: 21
  Godina: 1991
  Stranice: od 371 do 379
  Broj referenci: 25
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Come sbocco finale di tutte le principali forme di cardiopatia, linsufficienza cardiaca rappresenta inevitabilmente, in assoluto,una delle principali cause di morbilita e di mortalita. E statoaddirittura segnalato (forse in conseguenza di un migliorecontrollo di altre forme morbose o di un perfezionalmento deimezzi diagnostici) un sensibile incremento della prevalenza delloscompenso, ma fortunatamente

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinak inzulinom uzrokovane hipoglikemije na razinu endoksina u serumu u normotoničara i u graničnih hipertoničara

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  TEPAVČEVIĆ, DANILO
  KORŠIĆ, Mirko
  Halimi, Setar
  Časopis: Acta Fac med Flum
  Broj: 1
  ISSN: 0065-1206
  Volumen: 18
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 37
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: ENDOKSIN, INZULIN, HIPOGLIKEMIJA, HIPERTENZIJA, STRES

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Our approach to orthostatic hypotension

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Polić, Stojan (77340)
  MIRIĆ, DINKO
  Časopis: Clinical Autonomic Research
  Volumen: 3
  Godina: 1993
  Stranice: od 219 do 220
  Jezik: engleski

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usporedba amlodipina i retard pripravaka nifedipina u liječenju arterijske hipertenzije

  Autori:
  Pivac, Nediljko (146831)
  Dobovišek, Jurij
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Gros-Furek, Veronika
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Kveder, Rado
  Janežić, A
  Sjerobabski, Vladimir
  Šimunić, Miroslav (146175)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 356 do 359
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U multicentričkom, dvostruko slijepom ispitivanju uspoređena je djelotvornost i prihvatljivost amlodipina (5-10 mg) i retard pripravaka nifedipina (2 x 20-40 mg). Nakon dvotjednog placebo-perioda 71 hipertoničara (36 žena i 35 muškaraca), prosječne dobi 51,7+/-8,5 godina s dijastoličkim tlakom između 95 i 114 mm Hg randomizirano je dobivalo amlodipin 5 mg (skupina A) ili nifedipin 2x20 mg (skupina B), odnosno, ovisno o tlačnom odgovoru, dvostruke doze nakon 2 tjedna. Na kraju placebo-perioda nije bilo razlike tlakova u odnosu na početne vrijednosti. već nakon 2 dana (prva kontrola) aktivnog liječenja, značajno se smanjio sistolički i dijastolički tlak u ležećem stavu obih skupina. U skupini A sa 163,2+/-21,4/102,7+/-7,5 mm Hg na 155,7+/-20,7/98,2+/-8,9 mm Hg (p<0,05), a u skupini B sa 160,5+/-16,2 / 100,5+/-11,2 mm Hg na 152,2+/-17,0 / 95,4+/-9,5 mm Hg (p<0,05). Slična djelotvornost bila je i u stojećem položaju. Na kraju ispitivanja ukupno sniženje dijastoličkog tlaka u ležećem položaju iznosilo je 12,5% za skupinu A, a 5,2% za grupu B (p<0,05). U stojećem stavu to sniženje iznosilo je 8,8% za skupinu A, a 6,4% za grupu B (p<0,05). Dobra 24-satna kontrola hipertenzije potvrđena je trajnim mjerenjem po 8 bolesnika iz svake skupine. Na početku liječenja opaženo je ubrzanje srčane frekvencije za 4,1% (A9, odnosno 5,2% (B), što se nije zadržalo do kraja ispitivanja. Opažene su uobičajene nuspojave (periferni edemi, glavobolje, palpitacije, mučnina, podjednako u obje skupine, ali nešto intenzivnije u skupini B. Zaključujemo da su ispitivani antagonist kalcija komparativno djelotvorni u liječenju blage i umjerene arterijske hipertenzije uz stanovitu prednost amlodipina.
  Ključne riječi: hipertenzija, nifedipin, blokatori kalcijevih kanala, antihipertenzivi

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Potrošnja lijekova u internističkih i kirurških bolesnika

  Autori:
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Gančević, Ivana
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Pivac, Nediljko (146831)
  Časopis: Pharmaca
  ISSN: 0031-6857
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 43 do 56
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirali smo potrošnju lijekova u Klinici za unutarnje bolesti (Interna klinika) i Klinici za kirurgiju (Kirurška klinika) KBC Split i usporedili s rezultatima prijašnjih analiza u ovim klinikama. rezultate smo prikazali u postocima i definiranim dnevnim dozama (DDD). Analizirane su 123 terapijske liste interne klinike i 164 kirurške klinike u travnju 1992. godine. prosječan broj propisanih lijekova po bolesniku u internoj klinici bio je 3,41+/-2,04, a u kirurškoj klinici 4,01+/-3,31 (t=1,89, p>0,05). Na prvom mjestu po potrošnji u Klinici za kirurgiju nalaze se antimikrobni lijekovi (27,3%), potom skupina sredstava za nadomještanje krvi i otapala (24,6%), a na trećem mjestu su lijekovi koji djeluju na živčani sustav, uglavnom analgetici (15,95%). Ovakva struktura je i razumljiva, budući da velik dio bolesnika sačinjavaju ranjenici; 1991. i 1992. Split i okolica izravno su angažirani u ratnim operacijama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. U potrešnji lijekova Klinike za unutarnje bolesti, na prvom mjestu nalazi se skupina kardiovaskulnih lijekova (20,0%), zatim slijedi skupina lijekova za urogenitalni sustav (diuretic) - 15,0%, a na trećemu mjestu nalaze se lijekovi koji djeluju na gastrointestinalni sustav (11,9%). U odnosu na potrošnju iz 1988. godine, struktura je slična, ali manjega obima (3,41+/-2,04 prema 4,0+/-2,8; t = 2,09, p<0,05). U Klinici za kirurgiju potrošnja je značajno porasla ako ju usporedimo s 1988. godinom (4,01+/-3,31 prema 2,06+/-1,45; t = 6,72, p <0,05), vjerojatno radi gore navedenih razloga. Ipak, smanjenje uporabe nekih skupina lijekova i bolja struktura potrošnje u obje klinike ukazuju na pozitivan utjecaj edukacijskih napora u podrčju racionalne farmakoterapije te na kontinuitet povoljnoga kretanja potrošnje u bolničkim uvjetima, koje ipak ne može biti imuno na radikalno promijenjene okolnosti u ratnim zbivanjima.
  Ključne riječi: potrošnja lijekova, farmakoterapija

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ORTOSTATSKA HIPOTENZIJA Prikaz slučaja Bradbury-Egglestonova sindroma

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Pivac, Nediljko (146831)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Polić, Stojan (77340)
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 299 do 302
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je slučaj 71-godišnje bolesnice s idiopatskom ortostatskom hipotenzijom. navedene su neke pretrage kojima se može utvrditi lezija simpatičkog puta. Naglašena je vrijednost mjerenja arterijskog tlaka i pulsa u ležećem i stojećem položaju, dubokog udaha, Valsalvina pokusa i testa hladnom vodom, a spomenuti su i pokusi venokonstrikcije, venskih refleksa i tiraminski test. Autori se zalažu za individualan terapijski pristup ne ograničavajući doziranje mineralokortikoida. Kao sastavni, nužni dio terapije preporučuju se opće mjere, npr. povećan unos kuhinjske soli, elastične čarape te kupanje.

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ramipril smanjuje gubitak magnezija u hipertoničara liječenih klortalidonom

  Autori:
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Ljutić, Dragan (132855)
  Maras-Šimunić, Marina
  Čapkun, Vesna
  Zekan, Ljubica
  Časopis: Pharmaca
  ISSN: 0031-6857
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 307 do 324
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U dvostruko slijepoj studiji ispitivan je antihipertenzivni učinak i metabolizam elektrolita u ispitanika liječenih s kombinacijom ramiprila i klortalidona u usporedbi s klortalidonom u monoterapiji. Ispitivanje je provedeno u 32 esencijalna hipertoničara oba spola, u dobi od 51+/-9 godina, s prosječnim arterijskim tlakom od 181,4/104,5+/-13,0/6,9 mm Hg (14,3/13,9+/-1,7/0,9 kPa), koji su nakon četverotjedna placebo razdoblja nasumice podijeljeni u dvije skupine: 17 ispitanika je liječeno s kombinacijom ramiprila 5 mg i klortalidona 25 mg (skupina A), a 15 ispitanika s klortalidonom 25 mg (skupina B). Tijekom 12 tjedana aktivna liječenja, kombinacija je sistolički tlak snizila za 16,1% prema početnim vrijednostima, a dijastolički za 13%; analogno klortalidon ih je snizio za 12,7% odnosno 9,8%; opažene razlike dosežu razinu statističke značajnosti u korist kombinacije od 6. tjedna do kraja pokusa. Koncentracija natrija u serumu ne mijenja se značajno tijekom cijeloga pokusa, uz istodobno značajan porast natriureze u obje skupine i bez razlike između njih. Razina kalcija u serumu je statistički i klinički neznačajno porasla u obje skupine; izdašno je pritom smanjena kalciurija u obje skupine, što je vjerojatno učinak klortalidona. Iako statistički neznačajno koncentracija kalija u serumu porasla je u skupini A s prosječnih 4,16+/-0,39 na 4,30+/-0,42 mmol/l, a snižena je u skupini B s 4,11+/-0,32 na 3,99+/-0,48 mmol/l (p=0,34). kaliurija u skupini A ostaje približno na razini početnih vrijednosti dok u skupini B raste za približno 15% (p=0,10). Magneziurija se u skupini A smanjuje sa 4,01+/-1,24 na 3,50+/-0,93 mmol/dan (p=0,16), dok u skupini B raste s 3,49+/-0,98 na 4,35+/-1,12 mmol/dan, što je unutar skupine na razini statističke značajnosti (p=0,05); na kraju pokusa, ove promjene postaju značajne i između skupina (p=0,047). Antihipertenzivni učinak kombinacije je brži i izdašniji od monoterapije. Uz već poznato smanjenje metaboličkih nuspojava tiazida i njima sličnih spojeva, ACE-inhibitori smanjuju klortalidonom pojačanu magneziuriju. Mogući mehanizmi ovakva djelovanja ACE-inhibitora su: prevencija sekundarnog hiperaldosteronizma, smanjeni tonus simpatikusa i smanjenje glomerulske filtracije djelovanjem na eferentnu arteriolu glomerula.
  Ključne riječi: ramipril, klortalidon, magneziurija, arterijska hipertenzija

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vazodilatacijsko djelovanje klortalidona u blagih hipertoničara vrednovano zapornom venskom pletizmografijom

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Pavličević, Ivančica
  Pivac, Nediljko (146831)
  Naranča, Mario (193596)
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 117
  Godina: 1995
  Stranice: od 15 do 18
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U randomizirano ispitivanje uključeno je 30 ambulantnih hipertoničara obaju spolova, prosječne starosti 50,4+/-8,6 godina, s dijastoličkim tlakom do 110 mm Hg. Poslije dvotjednog placebo-perioda bolesnici su dobivali 25, odnosno 12,5 mg klortalidona u jutarnjoj dnevnoj dozi tijekom mjesec dana, a slijedeći mjesec su uzimali alternativnu dozu. Promjene žilne reaktivnosti praćene su zapornom venskom pletizmografijom na kraju placebo perioda te prvog i drugog mjeseca liječenja. Svi parametri, tj. protok u mirovanju (RF), protok nakon trominutne ishemije (PF), venski kapacitet (VC) i maksimalni venski odljev porasli su nakon liječenja s 25 mg klortalidona, a slično je zabilježeno i s 12,5 mg. Značajno je porastao VC u obje skupine (s 2,6 na 3,2 odnosno s 3,0 na 3,4 ml/100ml/min) te PF u skupini koja je kao prvu dozu uzimala 25 mg klortalidona (s 18,6 na 23,9 ml/100ml/min). Obje doze podjednako su djelotvorno snižavale povišen arterijski tlak. Zaključuje se da klortalidon svoje antihipertenzivno djelovanje u kroničnoj primjeni ostvaruje bar djelomice mijenjajući žilnu reaktivnost u smislu vazodilatacije, koja je izrazitija na venskom nego na arterijskom dijelu krvotoka. Niske doze klortalidona slične su po djelotvornosti višima, uz bitno manju učestalost očekivanih nuspojava i još nižu cijenu liječenja.
  Ključne riječi: klortalidon, hipertenzija, pletizmografija

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pristup simptomatskom hipotoničaru. Test ortostatskog opterećenja kao smjernica dijagnostičko-terapijskog postupka
  Časopis: Pharmaca
  Broj: 1-2
  ISSN: 0031-6857
  Volumen: 33
  Godina: 1995
  Stranice: od 77 do 86
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prikazanom radu, prospektivno je praćeno 30 osoba s arterijskom hipotenzijom (19 žena i 11 muškaraca, prosječne dobi 54,5+/-13,7 godina). Ovisno o vremenu provedenu u ortostazi, podijeljeni su u tri skupine i liječeni različitim terapijskim modelima. Na početku liječenja, svim bolesnicima izmjereni su arterijski tlak i puls u ležećem, sjedećem i stojećem položaju tijela, a nekima s izraženijom hipotenzijom, urađeni su testovi hiperventilacije, mentalne aritmetike, Valsalvin pokus, "cold pressor" test, testovi venskih refleksa i venokonstrikcije, a ispitani su i učinci noradrenalina i tiramina. Bolesnici koji su bez teškoća izdržali stajanje preko 3 minute (skupina A), liječeni su uspješno higijensko-dijetetskim mjerama uz konzumiranje većih količina kuhinjske soli te je zabilježen porast sistoličkog tlaka u stojećem položaju, nakon mjesec dana terapije od 12% (sa 104,3+/-3,6 na 117,5+/-9,7 mm Hg; t =2,6, p<0,05). Druga skupina bolesnika, koja je izdržala u ortostazi manje od dvije minute (skupina B), liječena je dodatno dihidroergotaminom (DHE) u peroralnoj dnevnoj dozi od 30-45 mg, što je rezultiralo porastom sistoličkog tlaka od 15% (sa 105,3+/-8,2 na123,8+/-6,2 mm Hg (t=6,2, p<0,01). Treća najteža skupina (skupina C), koja je provela u ortostazi manje od 5 sekundi, liječena je fludrokortizonom (F) u dozi od 0,5 do 2 mg, per os, te je nakon mjesec dana zabilježen porast sistoličkog tlaka u stajanju od 25% (s 96,7+/-7,5 na 127,5+/-8,5 mm Hg; t=9,4, p<0,01). Ističe se nemala važnost jednostavnih dijagnostičkih testova koji se često zanemaruju, a dovoljni su za pravilnu procjenu i primjerenu terapiju bolesnika s blažim oblicima ortostatske hipotenzije. Bolesnike s težim oblikom arterijske hipotenzije treba najprije pokušati liječiti s DHE, potom eventualno s F čija se dnevna doza individualno titrira, a opće mjere (povećan unos soli, tjelovježba, plivanje, elastične čarape) neophodne su i nisu surogat, nego samo pomoć farmakološkoj terapiji.


 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The effect of intravenous nitroglycerin therapy on infarct size in patients with acute myocardial infarction

  Autori:
  Raos, Vjekoslava
  Jeren-Strujić, Branka
  Ljutić, Dragan (132855)
  Horvatin-Godler, Srnka
  Štraus, Božidar
  Časopis: Acta Medica Croatica
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 49
  Godina: 1995
  Stranice: od 5 do 14
  Broj referenci: 31
  Jezik: engleski

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prikaz slučaja: uspješno liječenje Wegenerove granulomatoze klasičnim "fauci protokolom"

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  Časopis: Dialyse-Journal
  ISSN: 1330-4488
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 2 do 5
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Wegenerova granulomatoza je rijetka sistemna bolest nepoznatog uzroka koja neliječena ima smrtni ishod. Dijagnoza bolesti prvenstveno se postavlja na temelju kliničke sumnje i znakova koji je sugeriraju: najčešće su to (u više od 90% slučajeva) simptomi gornjih, odnosno donjih dišnih putova, i pluća, te znakovi zahvaćanja bubrega patološkim procesom. Dijagnoza se potvrđuje histološki. nalazom vaskulitisa i nekrotizirajućih granuloma: u novije vrijeme i laboratorijski nalazom citoplazmatskih antineutrofilnih citoplazmatskih antitijela (c-ANCA). Ovdje je prikazana 49-godišnja bolesnica s Wegenerovom granulomatozom i zatajenjem funkcije bubrega u koje je liječenje tzv. fauci protokolom (prednizon i ciklofosfamid) rezultiralo nestankom simptomatologije, poboljšanjem, odnosno normalizacijom laboratorijskih nalaza pluća uz poboljšanje funkcije bubrega.
  Ključne riječi: Wegenerova granulomatoza, zatajenje bubrega, Fauci protokol

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arterijska hipertenzija pretilih - pogled na etiopatogenezu

  Autori:
  Ljutić, Dragan (132855)
  KORŠIĆ, Mirko
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 119 do 122
  Broj referenci: 86
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Brojne epidemiološke i kliničke studije upućuju na značajnu povezanost arterijske hipertenzije i pretilosti. Patofiziološki mehanizam koji je u pozadini ove sveze još nije poznat. zastupa se mišljenje posebnosti etiopatogeneze arterijske hipertenzije pretilih te se u tom smislu apostrofiraju hormonske, živčane, volumne i hemodinamske osobitosti pretilosti, uz konzumaciju soli i/ili kalorija. U članku se raspravlja o svakom od ovih čimbenika posebno. Po suvremenoj hipotezi hiperinzulinemija, koja je vjerojatno fiziološka adaptacija na pretilost, ima ključnu ulogu u nastanku arterijske hipertenzije pretilih. Inzulin povećava reapsorpciju natrija neposrednim učinkom na tubule bubrega. Zadržavanje natrija u tijelu vodi hipervolemiji i povišenju arterijskog tlaka. Kronična hiperinzulinemija možda povisuje krvni tlak i posrednim putem preko središnjeg živčanog sustava, stimulirajući aktivnost simpatikusa.
  Ključne riječi: hipertenzija, etiologija, pretilost

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: BIOCHEMICAL CHANGES IN HYPERTENSIVES DURING THE TREATMENT WITH CHLORTHALIDONE OR PROPRANOLOL

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Polić, Stojan (77340)
  Pivac, Nediljko (146831)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Naranča, Mario (193596)
  Naslov zbornika: PHARMACOLOGICAL COMMUNICATIONS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 95 do 97
  Skup: First Croatian Congress of Pharmacology
  Održan: od 06.10.93 do 08.10.93

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A COMPARISON OF ANTIHYPRTENSIVE EFFECTS OF AMLODIPINE VS. SUSTAINED-RELEASE NIFEDIPINE IN ESSENTIAL HYPERTENSION

  Autori:
  Pivac, Nediljko (146831)
  Dobovišek, Jurij
  Gros-Furek, Veronika
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Naranča, Mario (193596)
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Godina: 1992
  Stranice: od 120 do 120
  Skup: 1st European Congress on Clinical Pharmacology and Toxicology Services
  Održan: od 16.09.92 do 18.09.92

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: THE IMPACT OF THE WAR AGAINST CROATIA UPON PUPILS DEVELOPMENT

  Autori:
  Rumboldt, Mirjana (111354)
  Pesenti, Serafina (111391)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Jezik: engleski
  Stranice: od 97 do 97
  Skup: Congress of the european union for school and university health and medicine
  Održan: od 01.07.93 do 03.07.93

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: PECULIARITIES OF MYOCARDIAL INFARCTION AMONG YOUNGER PERSONS IN SOUTHERN CROATIA

  Autori:
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Rumboldt, Mirjana (111354)
  Pesenti, Serafina (111391)
  Polić, Stojan (77340)
  MIRIĆ, DINKO
  Godina: 1993
  Stranice: od 18 do 18
  Skup: 1st Alpe-Adria cardiology meeting
  Održan: od 21.05.93 do 22.05.93

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN SCHOOL AGE

  Autori:
  Rumboldt, Mirjana (111354)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Jezik: engleski
  Godina: 1991
  Stranice: od 23 do 23
  Skup: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: DRUG CONSUMPTION ANALYSIS IN A UNIVERSITY HOSPITAL

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Pivac, Nediljko (146831)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Naranča, Mario (193596)
  KORLJAN-BABIĆ, BETTY
  Jezik: engleski
  Godina: 1992
  Stranice: od 126 do 126
  Skup: 1st European Congress on Clinical Pharmacology and Toxicology Services
  Održan: od 16.09.92 do 18.09.92

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba diuretskih učinaka kontinuirane infuzije i endovenskog bolusa furosemida u liječenju dekompenziranih kardiopata (rezultati pilot studije)

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Drinovec, JOŽE
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Polić, Stojan (77340)
  MIRIĆ, DINKO
  Pivac, Nediljko (146831)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: od 136 do 136
  Skup: 1. KONGRES HRVATSKOG KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA
  Održan: od 22.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: U randomiziranom, jednostruko slijepom kliničkom ispitivanjuuspoređen je diuretski učinak iste doze furosemida primjenjenog uintravenskom bolusu s onim nakon kratkotrajne infuzije. Uispitivanje je uključeno 12 dekompenziranih kardiopata oba spola(5 muškaraca i 7 žena), prosječne starosti 70,9 +/- 6,9 godina tetjelesne mase 75,7 +/- 15,1 kg. Bolesnici su randomiziranopodijeljeni u dvije skupine (A i B) od kojih je skupina A nakondvodnevne opservacije primila furosemid u iv. bolusu, u dozi 2x40mg dnevno, a skupina B istu dozu u jednosatnoj infuziji, takođerdva puta na dan. Narednog dana primjenjen je alternativnipostupak. Obje skupine primale su peroralno digoksin u prosječnojdnevnoj dozi od 0,25 mg. Statistički značajno povećanje diurezepostignuto je u skupini B, nakon primjene furosemid infuzije, a uodnosu na bazalne vrijednosti, ali nije utvrđena značajna razlikausporedbom diuretskih učinaka furosemida primjenom bolusa iinfuzije (marginalno učinkovitija od bolusa), bez obzira koji jepostupak prvi primjenjen. Zaključuje se da je u terapijirefraktornih edema bolesnika s kardijalnom dekompenzacijomfurosemid u intravenskoj infuziji nešto djelotvorniji nego uintravenskoj injekciji, a da bi za veći učinak valjalo po svojprilici davati veće doze uz duže infundiranje.

 51. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Biochemical changes in hypertensives during long term treatment with hydrochlorothiazide or propranolol

  Autori:
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Polić, Stojan (77340)
  Pivac, Nediljko (146831)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 120 do 120
  Skup: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 22.06.94 do 25.06.94
  Sažetak: Objective: To assess the hypothesis that long term antihypertensive treatment with low dosed diuretics or beta blockers does not induce significant untoward biochemical lesions. Methods: In a randomized, double blind cross-over trial, 40 virgin hypertensives, aged 20-65 years with diastolic blood pressure of 90 to 110 mm Hg were included. After the appropriate work-up, informed consent, and a two-week placebo period, the subjects were randomized to either hydrochlorothiazide at a dose of 25 mg o.d. or to 40 mg propranolol t.i.d. for 6 months. The next six month, alternative drug was prescribed. Results are presented in a table. Changes in cholesterol, triglycerides, blood glucose and potassium were registered at baseline, after 4, 6, 8, 10 and 12 months of treatment. Conclusion: Long-term metabolic effect of HTZ or PRO in a reduced dose are minimal and clinically insignificant.

 52. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ramipril decreases chlorthalidone-induced loss of magnesium in hypertensives

  Autori:
  Šimunić, Miroslav (146175)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Polić, Stojan (77340)
  Ljutić, Dragan (132855)
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Lukin, Ajvor
  Naslov zbornika: Proceedings of the 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 119 do 119
  Skup: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 22.06.94 do 25.06.94

 53. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The incidence of arrhythmias is increased in hypertensive hearts

  Autori:
  Rakić, Drago (121684)
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Tukić, Ante
  MIRIĆ, DINKO
  SARDELIĆ, SANDA (187195)
  Naslov zbornika: 2nd Alpe Adria cardiology Meeting - Abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 54 do 54
  Skup: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 22.06.94 do 25.06.94

 54. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Povezanost agregabilnosti trombocita s veličinom infarkta miokarda

  Autori:
  MIRIĆ, DINKO
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Eterović, D.
  Čapkun, Vesna
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  Polić, Stojan (77340)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka 1. Kongresa hrvatskoga kardiološkoga društva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: od 17
  Skup: 1. KONGRES HRVATSKOG KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA

 55. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Disekcija aorte u desetogodišnjem razdoblju (1983.-1992.) Interne klinike, KB Split.

  Autori:
  Polić, Stojan (77340)
  Lukin, Ajvor
  Rumboldt, Zvonko (36500)
  Bagatin, Jugoslav (61246)
  MIRIĆ, DINKO
  Rakić, Drago (121684)
  Forempoher, Gea
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka 1. Kongresa hrvatskoga kardiološkoga društva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: do 59
  Skup: 1. KONGRES HRVATSKOG KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA

 56. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Usporedba tiazida i beta blokatora u dugotrajnom liječenju arterijske hipertenzije
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Autor: BAGATIN JUGOSLAV
  Datum obrane: 14.10.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 96
  Sažetak: U prospektivno, randomizirano ispitivanje djelotvornosti propranolola, bopindolola, klortalidona i hidroklorotiazida u liječenju blage i umjerene arterijske hipertenzije, uključeno je 140 bolesnika oba spola (77 muškaraca, 53 žene), prosječne starosti 52,0+/-7,9 godina. Nakon šestomjesečnog liječenja svi ispitivani lijekovi značajno su snizili sistolički i dijastolički arterijski tlak usvim položajima, prosječno za 10%. najveće sniženje postigao je bopindolol (17%), najmanje propranolol (9%). Nije bilo razlike u biokemijskim otklonima, osim u trigliceridima koji su najviše porasli u liječenih bopindololom (za 13%9, potom u liječenih klortalidonom (6%). Uricemija se na klortalidonu neočekivano snizila za 2%, a na propranololu za 12%. U dvjema skupinama koje su tijekom godine dana, alternativno kroz šest mjeseci dobivale propranolol, ili hidroklorotiazid, nije bilo razlike u antihipertenzivnom djelovanju, niti u utjecaju na praćene biokemijske pokazatelje, jedino je propranolol značajno usporavao frekvenciju pulsa, što je očekivano. Glede utjecaja na pletizmografske parametre, klortalidon je u obje ispitivane doze (12,5 i 25 mg) povećao sve pokazatelje (VC, MVO, RF i PF), to više što je duže davan, pa je ovim još jednom potvrđeno vazodilatacijsko djelovanje tiazidskih diuretika.
  Ključne riječi: arterijska hipertenzija, liječenje, propranolol, bopindolol, klortalidon, hidroklorotiazid, biokemijski poremećaji, pletizmografija, vazodilatacija


 57. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Reaktivnost perifernih vena bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom procijenjena testom venokonstrikcije
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Autor: SARDELIĆ SANDA
  Datum obrane: 20.06.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 97
  Sažetak: Rezultati prikazani u ovoj studiji pokazuju da venski sustav igra značajnu ulogu u regulaciji arterijskog tlaka uremičnih bolesnika na kroničnoj hemodijalizi. Vene bolesnika sklonih hipotenzivnim reakcijama u tijeku dijalize pokazuju slabiju venokonstrikciju na egzogeno primijenjeni noradrenalin te nedostatan odgovor na endogeni refleksni podražaj. U bolesnika koji primjereno reguliraju arterijski tlak u tijeku dijalize, osjetljivost vena na noradrenalin je povećana, što vjerojatno pridonosi patogenezi arterijske hipertenzije ovih bolesnika. Ispitivanje nije pokazalo značajniju vagalnu disfunkciju uremičara već vjerojatniju eferentnu simpatičku leziju. Hemodinamskoj nestabilnosti hipotenzivnih bolesnika na dijalizi vjerojatno doprinosi i izrazito povećanje venskog kapaciteta i maksimalnog venskog odljeva poslije dijalitičkog postupka. Nadoknada volumena u tijeku te uporaba elastičnih povoja na donje udove na kraju dijalize, za sada se čine jedinim prihvatljivim terapijskim rješenjima u hemodinamski nestabilnih bolesnika.
  Ključne riječi: vene, kronično bubrežno zatajenje, hemodijaliza, žilna reaktivnost, test venokonstrikcije, pletizmografija, autonomni nervni sustav, hipotenzija


 58. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj antihipertenzivne terapije na metabolizam kationa, posebno magnezija
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Autor: ŠIMUNIĆ MIROSLAV
  Datum obrane: 18.04.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 68
  Sažetak: U dvostruko slijepoj studiji ispitivan je antihipertenzivni učinak i metabolizam elektrolita u ispitanika liječenih kombinacijom ramiprila i klortalidona u usporedbi s klortalidonom u monoterapiji. Studija je provedena u 32 esencijalna hipertoničara, oba spola, dobi od 51+/9 godina, s prosječnima arterijskim tlakom 181,4/104,5 +/- 13,0/6,9 mm Hg, koji su nakon četverotjednog placebo perioda randomizirirani u dvije skupine: 17 ispitanika je liječeno kombinacijom ramiprila 5 mg i klortalidona 25 mg (skupina A), a 15 ispitanika klortalidonom 25 mg (skupina B). Tijekom dvanaest tjedana aktivnog liječenja kombinacija je sistolički tlak snizila za 16,1% prema početnim vrijednostima, a dijastolički za 13%; analogno, klortalidon ih je snizio za 12,7% i 9,8%: opažene razlike dosežu granicu statsitičke značajnosti u korist kombinacije od 6 tjedana do kraja pokusa. koncentracija natrija u serumu ne mijenja se značajno tijekom cijelog pokusa, uz istovremeno značajan porast natriureze u obje skupine, bez razlike između njih. Razina kalcija u serumu je statistički i klinički neznačajno porasla u obje skupine; izdašno je pritom smanjena kalciurija u obje skupine, što je vjerojatno učinak klortalidona. Iako statistički neznačajno, koncentracija kalija u serumu porasla je u skupini A s prosječnih 4,16 +/- 0,39 na 4,30 +/- 0,42 mmol/l (p=0,23), a snižena je u skupini B sa 4,11 +/-0,32 na 3,99 +/- 0,49 mmol/l (p=0,34). Kaliurija je u skupini A ostala na razini početnih vrijednosti, dok je u skupini B porasla za približno 15% (p=0,10). Koncentracija magnezija u serumu se u obje skupine praktički ne mijenja (p=0,62 i p =0,94). magneziurija se u skupini A smanjuje sa 4,01 +/- 1,24 na 3,50 +/- 0,93 mmol/dan (p=0,16), dok u skupini B raste sa 3,49 +/- 0,98 na 4,35 +/- 1,12 mmol/dan, što je unutar skupine na razini statističke značajnosti (p=0,05); na kraju pokusa ove promjene postaju značajne i između skupina (p =0,047). Antihipertenzivni učinak kombinacije je brži i izdašniji od monoterapije. Uz od ranije poznato smanjenje metaboličkih nuspojava tiazida (hiperglikemija, hiperlipidemija, hiperuricemija i hipokalijemija) ACE-inhibitori smanjuju i tiazidima uzrokovanu pojačanu magneziuriju i hipomagnezijemiju. Mogući mehanizmi ovakvog djelovanja ACE-inhibitora su prevencija sekundarnog aldosteronizma, smanjeni tonus simpatikusa i smanjenje glomerulne filtracije djelovanjem na eferentnu arteriolu glomerula.
  Ključne riječi: ramipril, klortalidon, arterijska hipertenzija, liječenje, biokemijski otkloni, kationi, magnezij


 59. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Usporedba diuretskih učinaka endovenskog bolusa i kontinuirane infuzije furosemida u dekompenziranih srčanih bolesnika
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Autor: PIVAC NEDILJKO
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 71


 60. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Amilorid smanjuje učestalost intoksikacije digitalisom u dekompenziranih kardiopata
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Autor: NARANČA MARIO
  Jezik: hrvatski


 61. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Reaktivnost perifernih vena bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom procijenjena testom venokonstrikcije
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Mentor: LJUTIĆ DRAGAN
  Datum obrane: 20.06.95
  Broj stranica: 97
  Autor: SARDELIĆ mr.sc.dr., mladi istraživač SANDA
  Rad: Magisterij


 62. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj antihipertenzivne terapije na metabolizam kationa, posebno magnezija
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Mentor: RUMBOLDT ZVONKO
  Datum obrane: 18.04.94
  Broj stranica: 68
  Autor: Šimunić Miroslav
  Rad: Magisterij


 63. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Usporedba tiazida i beta blokatora u dugotrajnom liječenju arterijske hipertenzije
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Mentor: RUMBOLDT ZVONKO
  Datum obrane: 14.10.94
  Broj stranica: 96
  Autor: Bagatin Jugoslav
  Rad: DoktoratMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr