SVIBOR - Projekt broj: 3-01-238

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-238


IZUČAVANJE ETIOPATOGENEZE, DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE HIPERTENZIJE


Glavni istraživač: BAGATIN, JUGOSLAV (61246)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 72
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Bolnica "Firule", Split (141)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA KLINIČKU FARMAKOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU
Adresa: SPINČIĆEVA 1, 58 000 SPLIT
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)21 356738
Telefon: 385 (0)21 515055

Sažetak: U prospektivno, randomizirano kliničko ispitivanje uključit će se oko 500 osoba s umjerenom arterijskom hipertenzijom s dijastoličkim tlakom do 115 mm Hg, školske, adolescentne i odrasle dobi do 65 godina starosti. U ispitanika školske i adolescentne dobi, pratit će se hipertenzija, lipidemija, tjelesna masa i utjecaj tjelovježbe na navedene čimbenike rizika. Prosudit će se obiteljski čimbenici kardiovaskularnog rizika obradom roditelja s preboljelim infarktom i njihove djece. Na pos ebnoj skupini zdravih dobrovoljaca i hipertoničara ispitat će se uloga atrijskog natriuretskog peptida, endoksina i inzulina u patogenezi arterijske hipertenzije. Skupini odraslih, kojoj je neophodno antihipertenzivno liječenje, randomizirano će se davati diuretik ili beta blokator tijekom 6 mjeseci, a narednih 6 mjeseci alternativni lijek. Pratit će se kretanje arterijskog tlaka, lipidemije, elektrolita i glikemije te vazoaktivnost navedenih lijekova. Treća skupina ispitanika s dijastoličkim tlakom do 115 mm Hg i hipertrofijom lijeve klijetke randomizirano će primati četiri vrste antihipertenziva koji bi uz smanjenje krvnog tlaka mogli dovesti do regresije hipertrofije lijeve klijetke. Kontrolnim pregledima procijenit će se koji je od tih agenasa najpogodniji antihipertenziv. Četvrtoj skupini hipertoničara s dijastoličkim tlakom do 115 mm Hg, kontinuiranim 24 satnim mjerenjem tlaka utvrdit će se učestalost lažno pozitivnih nalaza posebno "hipertenzija bije log mantila", te pokušati odrediti prognostičke implikacije rezul tata dobivenim takvim mjerenjem arterijskog tlaka.

Ključne riječi: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, HIPERTROFIJA LIJEVE KLIJETKE, ČIMBENICI KARDIOVASKULARNOG RIZIKA, KONTINUIRANO MJERENJE TLAKA, ATRIOPEPT IN (ANF), ENDOKSIN, INZULIN

Ciljevi istraživanja: 1. Utvrditi mjesto i ulogu endoksina, atriopeptina (ANF) i inzulina na razinu krvnog tlaka. Mjereći bazalne vrijednosti ANF-a i endoksina te vrijednosti ind ucirane glukozom i inzulinom prije i nakon antihipertenzivnog lij ečenja nastojimo utvrditi u kojoj mjeri inzulin i inzulinom izaz vana hipoglikemija utječu na lučenje ANF-a i endoksina u normotoničara i hipertoničara prije i nakon liječenja. 2. Utvrditi obiteljsku agregaciju čimbenika kardiovaskularnog riz ika u djece i adolescenata; ukazati na najprihvatljivije dijagnos tičko-terapijske mjere. 3. 24-satnim kontinuiranim mjerenjem tlaka procijeniti vjerodostojnost prethodno utvrđene hipertenzije te utvrditi učestalost "hipertenzije bijelog mantila" u dalmatinskom podneblju. 4. Utvrditi razliku učinka i učestalost nuspojava dugotrajne prim jene tiazida i beta blokatora u liječenju blage i umjerene hipert enzije. 5. U hipertoničara s hipertrofijom lijeve klijetke utvrditi koja vrsta antihipertenziva najpovoljnije djeluje na smanjenje mase hipertrofičnog lijevog ventrikla, kao i utjecaj antihipertenziva na funkciju i ekscitabilnost lijeve klijetke.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-235 Izučavanje optimalnog kardiotoničkog liječenja
  Naziv ustanove: Odjel za bolesti srca i krvnih žila, Klinička bolnica Split
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za kliničku farmakologiju, Klinički bolnički centar Rebro
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Racionalna farmakoterapija u kardioangiologiji - Tečaj trajnog usavršavanja liječnika
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Organizatori tečaja: Stojan Polić, Jugoslav Bagatin

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr