SVIBOR - Projekt broj: 3-01-242

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-242


MULTIFAKTORIJALNO ISTRAŽIVANJE NEMALIGNIH LIMFADENOPATIJA


Glavni istraživač: JEREN, TATJANA (74864)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 29.12.90. do 23.02.94.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Bolnica "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb (143)
Odjel/Zavod: HEMATOLOŠKO-CITOLOŠKI LABORATORIJ
Adresa: Mirogojska 8, 41000 ZAGREB, CROATIA
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4557222
teleFaks: 385 (0)1 425907

Sažetak: Nemaligne limfadenopatije predstavljaju oko 80% svih limfadenopatija u dobi do 40 godina života, a nakon te dobi oko 40% klinički izraženih limfadenopatija su nemaligne prirode. U čitavom svijetu izmedju 18-30% nemalignih limfadenopatija ostaje etiološki neriješeno, što predstavlja velik problem za liječenje, prognozu krajnjeg ishoda bolesti, te za ocjenu sposobnosti takovog bolesnika. Ovim radom nastoji se doprinjeti rješenju upravo ovih problema i to: a/ kliničkim i etiološkim istraživanjima b/ morfološkim, citokemijskim i imunocitokemijskim istraživanjima c/ objektivnim vrednovanjem dobivenih rezultata za ocjenu dugoročne prognoze. U dosadašnjem radu obradjeno je 104 bolesnika s limfadenopatijom, dijelom ambulantno liječenih a dijelom hospitaliziranih. U svih je njih, nakon dijagnostičke kliničke i citološke obrade, isključen maligni proces.Za vrijeme 1994-95 još je 34 bolesnika obrađeno prema postavkama u ovom istraživanju. Njihove dijagnoze su: sindrom infekciozne mononukleoze uzrokovan EBV 9; Sindrom infekciozne mononukleoze uzrokovan CMV 3; TBC limfnih čvorova 3;Bolest mačjeg ogreba 5; Toksoplasmosis 5; AIDS 3; Nepoznato 3 ; Ukupno 34. Etiologija procesa riješena je u 74 slučaja /inf. mononukleoza, toksoplazmoza, bolest mačjeg ogreba, EBV izolirana limfadenopatija, TBC, limfogranuloma venereum, TBC, AIDS/, a u 27 bolesnika, etiologija procesa nije riješena. Najčešći tipovi citološke reakcije u ispitivanim limfnim čvorovima bili su: reaktivna hiperplazija /različiti tipovi/ i granulomatozna reakcija. U kontrolnim punktatima citološka slika je nekada bila različita u odnosu na onu prvu, što se tumači dinamikom u razvoju upalnog procesa. Imunocitokemijski ispitivane su subpopulacije T limfocita /CD 4, CD 8, NK stanice/ i stanice s monocitnim biljezima. Početkom 1995. god. uvodi se i tehnika PCR/polymerase chain reaction/ /u strogo indiciranim slučajevima/ u dijagnostiku nejasnih nemalignih limfadenopatija. Dokazujemo genetski materijal kod AIDS-a, TBC i Chlamidiae.

Ključne riječi: limfadenopatija, etiologija, citologija, imunocitokemija. reaktivna limfatična hiperplazija

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog istraživanja je suvremenom obradom /kao pod a b c d ie/ bolesnike s nemalignim limfadenopatijama, svrstati u pojedinekliničke i citološke entitete i prema tome procijeniti tijek,potrebno liječenje, i prognozu bolesti, te dati konačnu ocjenuradne sposobnosti. To je posebno važno u slučajevima kada seraspoloživim klasičnim dijagnostičkim sredstvima ne možepostaviti etiološka dijagnoza /23/, prema našim istraživanjima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 0


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: 0

 2. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"- Odjel za molekularnu medicinu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Darthmounth-Hitchcoch Medical School
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Lebanon, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr