SVIBOR - Projekt broj: 3-01-246

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-246


KVANTITATIVNA MJERENJA BIODISTRIBUCIJE RADIOFARMAKA


Glavni istraživač: IVANČEVIĆ, DARKO (17150)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 34
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Medicinskog fakulteta
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Kvantitativnom kompjuteriziranom scintigrafijom ispitivana je Ť biodistribucija radiofarmaka. U 74 ispitanika nakon akutnog Ť infarkta miokarda (44 s nijemom ishemijom i 30 bez nje) Ť uspoređene su senzitivnosti i specifičnosti za rani i kasni test Ť opterećenja, Holter i kvantitativnu scintigrafiju s Tl-201 i Ť zaključeno da superiorna senzitivnost i prediktivnost Ť scintigrafije indicira njenu primjenu u asimptomatskih bolesnika Ť nakon akutnog infarkta. Kvantitativnom scintigrafijom i ECT s Ť Tc-99m-HMPAO obilježenim leukocitima ispitivano je 43 kontrolna Ť ispitanika, 52 bolesnika s Crohnovom belosti i 19 s ulceroznim Ť kolitisom te nađena korisnost novog tomografskog scintigrafskog Ť indeksa upalne aktivnosti. Dinamičkom scintigrafijom s Ť Tc-99m-DTPA uz dekonvoluciju ispitano je 113 djece s Ť vezikoureteralnim refluksom, a novom metodom funkcijskih slika Ť utvrđen je intrarenalni refluks. Scintigrafijom skeleta s Ť Tc-99m-MDP utvrđena je njena veća vrijednost od radioloških Ť metoda u sindromu prenaprezanja i stress fraktura stopala. Ť Jednofotonskom scintigrafijom s Tc-99m-HMPAO u 15 djece s Ť epilepsijom moglo se lokalizirati epileptogene zone. Ť Kvantitativna scintigrafija pluća s Ga-67 korisna je u ocjeni Ť toka plućnih bolesti. Kolimatorom vlastite konstrukcije Ť poboljšano je mjerenje retencije aktivnosti u tijelu. Niz Ť kvantitativnih i trodimenzijskih ispitivanja biodistribucije Ť obilježenih spojeva u tijelu imala su značajnih prednosti pred Ť drugim funkcijskim ispitivanjima.

Ključne riječi: scintigrafija, jednofotonska emisijska kompjuterizirana tomografija, radiofarmaci, nijema ishemija miokarda, blok lijeve grane, upalne bolesti crijeva, sindrom prenaprezanja lokomotornog sustava, refluksna nefropatija, cerebrovaskularni inzult, kronična opstruktivna bolest pluća.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja bio je uvođenje, usavršavanje, evaluacija iklinička primjena kvantitativnih metoda za ispitivanje biodistribucije radiofarmaka u tijelu koristeći in vivo ispitivanja pomoću scintigrafije, kompjuterizirane scintigrafije ijednofotonske emisijske kompjuterizirane tomografije.Ispitivanjem je obuhvaćen veći broj radiofarmaka, spojeva Tc-99m i drugih radionuklida, posebno onih za detekciju upale i ispitivanja perfuzije. Ispitivanja su vršena u skupinama bolesnika s nijemom ishemijom miokarda, upalnim bolestima crijeva, sindromom prenaprezanja lokomotornog sustava, refluksnom nefropatijom, bolestima pluća i epilepsijom, te u kontrolnih ispitanika. Ispitivanje su omogućila objektivnu kvantifikaciju nuklearno-medicinskih scintigrafskih nalaza i evaluaciju kvantitativnih parametara pomoću drugih medicinskih metoda. Istovremeno su dobivena razjašnjenja i znanstveni doprinosi u nizu patofizioloških zbivanja u ispitivanim bolestima.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut de protection et de surete nucleaire, Centre d'etudes de Fontenay-aux-Roses, Directeur de recherche Dr. J.-C. Nenot
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Fontenay-aux-Roses, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr