SVIBOR - Projekt broj: 3-01-249

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-249


ISTRAŽIVANJE PREMALIGNIH I RANIH MALIGNIH PROMJENA DEBELOG CRIJEVA


Glavni istraživač: ROSANDIĆ-PILAŠ, MARIJA (138922)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.97.

Ukupno radova na projektu: 24
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: KBC, Znanstvena jedinica za patobiokemijska i klinička istraživanja, Zagreb (167)
Odjel/Zavod: Odjel interventne gastroenterologije,Zavod za gastronterologiju, Interna klinika KBC Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 2333233 /ku†ni 189
teleFaks: 223180

Sažetak: Uvedena je nova metoda za rano otkrivanje prekanceroza - kolorektalnih adenoma mjerenjem tkivne koncentracije CEA na mjestu njegove sinteze s ciljem da se dobiju dragocjeniji podaci nego što je standardna serumska koncentracija. Tkivni karcinoembrionalni antigen (CEA) u prekancerozama kao što su kolorektalni adenomi je istraživan u odnosu na njihovu patohistološku sliku i stupanj displazije da se dokaže hipoteza kako odnos tkivne i serumske koncentracije CEA može pokazati stupanj raširenosti karcinoma. Tkivna koncentracija CEA predstavlja nestandardnu metodu, koja je vezana isključivo uz eksperimentalna istraživanja, za razliku od serumske koncentracije CEA koja se upotrebljava u kliničkoj praksi.Istraživanja su bila proširena na ispitivanje testa jetrene funkcije indocijanin zelenilom (ICG), koji prema preliminarnim izvješćima nekih stranih centara predstavlja test promjene jetrene funkcije vezane za šok i ishemiju, dok njegovo ponašanje u malignim bolestima nije poznato. S tim u svezi ICG klirens će biti istraživan u hemoragičnom šoku i metodom skleroterapije u jetrenoj cirozi.To je novi problem koji je od interesa u svjetskoj znanstvenoj literaturi i u znanstvenoj praksi.

Ključne riječi: kolorektalni adenomi, kolorektalni karcinom, karcinoembrionalni antigen (CEA), serumski CEA, tkivni CEA, maligne bolesti, displezija, test jetrene funkcije, indocijanin zelenilo, ishemija, šok, skleroterapija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je uvođenje nove metode određivanja tkivnog CEA za rano otkrivanje malignih promjena debelog crijeva. U tu svrhu utvrditi će se veza između standardnog serumskog CEA i istraživanog tkivnog CEA u kolorektalnim adenomima kao najčešćim prekancerozama. Za detaljno vrednovanje nove metode tkivnog CEA usporedit će se njegovo ponašanje u odnosu na patohistološku sliku i stupanj displazije kolorektalnih adenoma. Zbog kontrole vrijednosti tkivni CEA u kolorektalnim adenomima usporedit će se s tkivnim CEA zdrave kolorektalne sluznice. Znanstvena istraživanja proširit će se uvođenjem nove metode indocijanin zelenila za funkcionalno testiranje ishemičnih stanja jetre. Za provjeru naše hipoteze da je ICG funkcionalni jetreni test izvršit će se istraživanja na njegovoj novoj primjeni u bolesnika s hemoragičnim šokom i jetrenom cirozom, te skleroterapijom, kao uspješnom metodom za zaustavljanje krvarenja i prekida hemoragičnog šoka. Istraživanje funkcionalne vrijednosti indocijanin zelenila proširit će se i na novo područje patoloških abnormalnosti jetre vezane za maligne bolesti. Rezultati kliničkih istraživanja obradit će se metodama statistike imatematičkih modela. Očekuje se da će istraživanje dati značajan znanstveni doprinos s mogućnosti primjene u kliničkoj praksi.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odjel
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Pedijatrijska klinika KBC Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavod za patologiju KBC Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr