SVIBOR - Projekt broj: 3-01-252

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-252


ISTRAŽIVANJE MOLEKULSKE OSNOVE METABOLIČKIH BOLESTI


Glavni istraživač: STAVLJENIĆ, ANA (44681)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 104
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)212079
teleFaks: 385 (0)212079

Sažetak: Istraživanje molekularne osnove metaboličkih bolesti provedeno tako da se na primjeru istraživanja genetskih čimbenika ateroskleroze i metabolizma lipoproteina razvio model za istraživanje drugih sličnih stanja. Uvedene su suvremene metode molekularne biotehnologije i sintetizirane potrebne probe. Ova znanja i vještine su prikazane sudionicima poslijekongresnog tečaja "Metode molekularne biotehnologije u kliničkom laboratoriju", također u obliku detaljnih uputa u tiskanom priručniku. Dokazano uspješni model proučavanja metaboličkih bolesti je uz određene modifikacije primijenjen u istraživanjima dislipoproteinemija, kroničnih mijeloičnih leukemija, HLA-C sustavu, cističnoj fibrozi, gangliozida u nasljednim neuropatijama, endemskoj nefropatiji, MCAD genu, biotinidazi i metaboličkim bolestima kosti. U istraživanje su uključena ispitivanja lipoproteina u koronarnim bolestima, infarktu miokarda, postmenopauzi uz hormonalnu supstituciju. Upotpunjene su skupine proučavanja polimorfizma apoE u kroničnoj demenciji i Alzheimerovoj bolesti, a također sudjelujemo u izradi referentnih vrijednosti za apoE u okviru multicentričnog projekta. Primjenjene metode su usklađene s preporukama ISO standarda.

Ključne riječi: metabolizam lipoproteina, genski i molekulski čimbenici, ateroskleroza, polimorfizam apoproteina, lipoproteinski receptori, apo E, bcr/abl, HLA-C, model, endemska nefropatija, mutacije MCAD gena, biotinidaza, cistična fibroza, metaboličke koštane bolesti, gangliozidi, neuropatije, dislipoproteinemije, koronarna bolest i infarkt miokarda, kronična demencija, Alzheimerova bolest, postmenopauza

Ciljevi istraživanja: istraživanje molekularne osnove metaboličkih bolesti,istraživanje genetskih čimbenika ateroskleroze, istražiti genske varijacije Lp(a) iapo(a) te plazminogena; razviti poliklonalna i monoklonalna antitijela anti Lp(a) i antiapo(a); klonirati i sekvencionirati specifične apo(a) regije kako bi se dobile probe za gensko probiranje; istražiti genske varijacije apo A, apo B i apo E te njihov utjecaj na pojavu dislipoproteinemija; istražiti ulogu MCM i LCAT u katabolizmu lipoproteina; istražiti molekulsku regulaciju kinetike vezanja normalnih i strukturno modificiranih lipoproteina na specifične receptore; ispitivanje učestalosti mutacije A985G u MCAD genu, ustanovljavanje bcr/abl translokacijeu kroničnoj mijeloičnoj leukemiji, istraživanje genske osnove cistične fibroze, ispitivanje uloge gangliozida u nasljednim neuropatijama, istraživanje etiologije endemske nefropatije, proučavanje patofiziologije metaboličkih koštanih bolesti, istražiti karakteristike lipoproteina u koronarnim bolestima i infarktu miokarda, postmenopauzi (uz hormonsku supstituciju), proučiti polimorfizme apoE u kroničnoj demenciji i Alzheimerovoj bolesti, sudjelovati u multicentričnoj izradi referentnih vrijednosti za apoE


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: > isti
  Naziv ustanove: Institut fuer Medizinische Biochemie, Karl Franzens Universitaets, Graz, Austrija
  Grad: Graz, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centre de Medicine Preventive, Evaluation Sante, Laboratoire de Biologie Clinique
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Nancy, Francuska

 2. Naziv ustanove: Max-Planck-Institut fuer Biologie, Abteilung Immunogenetik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 72076 - Tuebingen, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.04.95
Informacije: svibor@znanost.hr