SVIBOR - Projekt broj: 3-01-254

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-254


PEPTIDOGLIKAN MONOMER I DERIVATI


Glavni istraživač: PLAVŠIĆ, FRANJO (37512)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 69
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: KBC, Znanstvena jedinica za patobiokemijska i klinička istraživanja, Zagreb (167)
Odjel/Zavod: Centar za biomedicinska istraživanja
Adresa: Šalata 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 42-80-19
teleFaks: 385 (0)41 42-80-12

Sažetak: Istražit će se djelovanje peptidoglikan-monomera i njegova farmakokinetika na pokusnim životinjama u obimu potrebnom za dobivanje dozvole za pokuse na ljudima u prvoj fazi kliničkih istraživanja. Od bioloških djelovanja ispitat će se utjecaj peptidoglikan-monomera na humoralnu i staničnu aktivnost te imunostimulacijska svojstva i drugi učinci na organizam. Toksikološkim istraživanjima ispitat će se akutna i kronična toksičnost, reprodukcijska toksičnost i genotoksičnost peptidoglikan-monomera. Farmakokinetska istraživanja će obuhvatiti autoradiografska ispitivanja raspodjele radio izotopom obilježenog peptidoglikan-monomera, farmakokinetiku uz primjenu različitih analitičkih metoda te metabolizam. Slični pokusi bit će obavljeni s izabranim derivatima peptidoglikan-monomera.

Ključne riječi: Peptidoglikan-monomer, humoralna, stanična, imunostimulacija, farmakokinetika, toksikologija, genotoksičnost.

Ciljevi istraživanja: Cilj daljnjih istraživanja je razjašnjenje mehanizma djelovanja, otkrivanje dodatnih djelovanja i razjašnjenje farmakokinetike na životinjskom modelu. U smislu otkrivanja djelovanja, ispitivat će se imunostimulacijska svojstva u uvjetima eksperimentalno izazvane imunodepresije koja je slična onoj što nastane u kliničkoj praksi nakon operacija izazvanih u općoj endotrahealnoj anesteziji. Djelovanje na virusnu infekciju će biti ispitano na submerznoj kulturi humanih leukocita zbog uočene sposobnosti peptidoglikan monomera da izaziva stvaranje interferona i drugih limfokina. Glavni cilj istraživanja farmakokinetike će biti u stjecanju uvjeta za dobivanje farmakološkog mišljenja, ukoliko farmakodinamska i toksikološka istraživanja daju pozitivne rezultate, neophodnog prije dobivanja dozvole za kliničko farmakološka istraživanja prve faze. Paralelno će se obavljati potraga za prikladnom analitičkom metodom mjerenja peptidoglikana u prikladnom biološkom materijalu i postavljanje odnosno provjera računarskih farmakokinetskih programa. U tu svrhu će biti postavljeni farmakokinetski modeli s različitim brojem prostora i iskušani ispitivanjem farmakokinetike već poznatih lijekova na životinjskom i ljudskom modelu. Od posebnog interesa će biti istraživanje raspodjele lijekova u tkiva te praćenje kinetike tih procesa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr