SVIBOR - Projekt broj: 3-01-264

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-264


RANA DETEKCIJA PLUĆNE MIKROEMBOLIZACIJE SA TRANSFER FAKTOROM


Glavni istraživač: DUJIĆ, ŽELJKO (160325)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 12
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Komunikacija

Sažetak: Ciljevi istraživanja su da se evaluira mjerenje plućnog transfer faktora za CO (TLCO), kao nove, osjetljive metode za detekciju ronjenjem uzrokovane plućne mikroembolizacije inertnim plinom, te da se na tom neinvazivnom modelu ispitaju mogućnosti upotrebe TLCO i u dijagnostici bolesnika sa plućnom embolijom. Grupi profesionalnih ronilaca mjereni su razni kardiopulmonarni parametri prije, tijekom i nakon suhog ronjenja na 45m/25 min. Nađeno je prolazno smanjenje TLCO i parcijalnog tlaka kisika u arterijskoj krvi (PaO2) nakon ronjenja i povećanje TLCO tijekom ronjenja. Rezultati kazuju da se i nakon blagog režima ronjenja javlja značajna embolizacija pluća i hipoksemija, te da je mjerenje TLCO potencijalno važno i kod kliničkih embolizacija.

Ključne riječi: hiperbarična komora, suho ronjenje, prekordijalni dopler, plućna mikroembolizacija, embolija pluća, plućne funkcije, difuzijski kapacitet pluća, hipoksemija

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja su evaluacija nove metode za procjenuutjecaja ronjenja na plućnu funkciju, korištenjem TLCO, teekstrapolacija tog neinvazivnog humanog modela na kliničkeembolije. Očekuje se mogućnost reevaluacije dekompresijskihtablica, sa upotrebom utjecaja ronjenja na TLCO, kao glavnogparametra. Vlastita modifikacija tehnike mjerenja TLCO mogla bipredstavljati novu metodu za detekciju i praćenje kliničkihembolija pluća.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr