SVIBOR - Projekt broj: 3-01-269

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-269


METABOLIČKE I ENDOKRINE PROMJENE U PRETILOSTI


Glavni istraživač: IVANDIĆ, ANTE (78745)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 15.10.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 15
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Bolnica, Znanstvena jedinica za klinička medicinska istraživanja, Osijek (127)
Odjel/Zavod: Interna klinika Regionalni centar za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabo lizma
Adresa: Osijek, Huttlerova 4
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)54 55 11 11
Telefon: 385 (0)54 55 52 22 (700,746)

Sažetak: Ispitivanje obuhvaća evaluaciju diferentnih anamnestičkih, Ť laboratorijskih, hormonalnih i drugih parametara u skupini Ť pretilih ispitanika s normalnom i granično poremećenom Ť tolerancijom glukoze i sa šećernom bolešću kao što su nutriciona Ť anamneza, klinički pregled, snimanje EKG-a u mirovanju i za Ť vrijeme opterećenja, ispitivanje ekspiratorno-inspiratornog Ť indeksa, UZV abdomena s mjerenjem površine bubrega, određivanje Ť lipoproteinskih frakcija, kreatinina, transaminaza, gama GT, Ť HBA1c, zatim određivanje hormona bazalno i u tijeku OGTT-a: Ť insulina, C-peptida, hormona rasta, glukagona, androgena, Ť estradiola, SHBG, te mikroalbuminurija i dinamička scintrigrafija Ť bubrega. Sva će se ispitivanja provesti i u statistički značajnog Ť broja ispitanika normalne tjelesne težine. Da bi se dobio uvid u Ť reverzibilost utvrđenih promjena ponovit će se sva diferentna Ť ispitivanja nakon provedene redukcione dijete i normalizacije Ť tjelesne težine. Na temelju provedenog ispitivanja ocijenit će se Ť upliv koncentracije magnezija na perifernu osjetljivost prema Ť insulinu u pretilih osoba. Rezultati istraživanja objavit će se u Ť medicinskim časopisima, na skupovima te u sklopu dvije doktorske Ť disertacije i dva magisterija. Do sada je objavljeno pet radova u Ť časopisima, jedan kao sažetak u zborniku kongresa, dva rada su u Ť izradi. Doktorati i magisteriji su prijavljeni, odobreni i Ť također u izradi.

Ključne riječi: pretilost, regionalna distribucija masnog tkiva, tolerancija glukoze, lipoproteini, insulin, C-peptid, hormon rasta, glukagon, androgeni, SHBG, bubrežna funkcija

Ciljevi istraživanja: Provesti kompleksno ispitivanje pretilih osoba s osobitim osvrtom na regionalnu distribuciju masnog tkiva te evaluaciju anamnestičkih, laboratorijskih, hormonalnih i drugih parametara u osoba s normalnom i granično poremećenom tolerancijom glukoze i u šećernoj bolesti. Ispitivanjem treba evaluirati doprinos egzogenih čimbenika u nastanku i održavanju pretilosti, definirati pretilost kao dijabetogeni čimbenik, te utvrditi značaj pretilosti i insulinskog odgovora u testu opterećenja glukozom. Ocijenit će se značaj redukcione dijete u reverziji metaboličkih i endokrinih poremećaja. Ispitivanjem kardiovaskularne funkcije registrirat će se poremećaji koji se mogu dovesti u etiopatogenetsku povezanost s pretilošću. Evaluirati će se povezanost između hiperinsulinemije u OGTT-u i hiperandrogenizma u pretilih žena. Ispitivanjem hemodinamskih značajki bubrežnih funkcija pokušat će se utvrditi rani poremećaji bubrežne fukcije povezani s pretilošću i poremećenom tolerancijom glukoze. Ocijenit će se utjecaj metabolizma magnezija na perifernu osjetljivost prema insulinu u adipoznih osoba i u šećernoj bolesti. Planira se određivanje insulinske rezistencije u mišićnom i masnom tkivu u navedenim skupinama pretilih ispitanika. Na osnovu rezultata provedenih istraživanja utvrdit će se najoptimalniji način liječenja s obzirom na vrstu hipokalorične dijete i tjelesnu aktivnost.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr