SVIBOR - Projekt broj: 3-01-326

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-326


UTJECAJ LIJEKOVA I BOLESTI NA AKTIVNOST KOLINESTERAZE


Glavni istraživač: KUNEC-VAJIĆ, ESTERA (24653)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za farmakologiju
Adresa: Šalata 11, pp 916
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4566-927
teleFaks: 385 (0)1 424-001

Sažetak: Istraživana je uloga ChE u metabolizmu lipida i lipoproteina. Aktivnost enzima u plazmi, jetri i masnom tkivu štakora određivana je u patološkim stanjima u kojima je poremećen metabolizam masti (dijabetes, gladovanje, hiper- i hipotireoza) te nakon primjene lijekova koji utiču na nivo lipida (hipolipemici, actilsalicilna kiselina, beta-blokatori, estrogeni, progesteron). Praćena je i aktivnost ChE u plazmi bolesnika s hiper- i hipotireozom. Prema rezultatima istraživanja može se zaključiti da aktivnost ChE u jetri bolje korelira sa stupnjem produkcije VLDL nego sa stupnjem peroksizomalne beta-oksidacije. Ustanovljeno je da promjene aktivnosti ChE u masnom tkivu ne ovise o promjenama aktivnosti ChE u jetri. Kako je pokazano da i dob i spol različito utječu na aktivnost enzima u jetri, odnosno masnom tkivu, pretpostavljeno je da ChE u masnom tkivu ne potiče iz jetre. Čini se da je ChE u masnom tkivu također povezana s metabolizmom lipida jer je opaženo da aktivnost uvijek raste u stanjima s povećanim odlaganjem lipida u masno tkivo.

Ključne riječi: kolinesteraza, lipidi, lipoproteini, spolna razlika, dijabetes, gladovanje, hipertireoza, hipotireoza, hipolipemici, acetilsalicilna kiselina, beta-blokatori, estrogeni, progesteron

Ciljevi istraživanja: Prvenstveni cilj provedenih istraživanja je dobivanje novih spoznaja o funkciji ChE u organizmu. Praćenje aktivnosti ovog enzima u raznim tkivima u stanjima s poremećenim metabolizmom lipida i lipoproteina doprinijeti će razjašnjenju uloge ChE u metabolizmu tih tvari. Ispitivanjem utjecaja pojedinih lijekova na aktivnost ChE (različiti hipolipemici, acetilsalicilna kiselina, oksprenolol, levotiroksin, propiltiouracil, estradiol, progesteron) dobit će se novi podaci o mehanizmu djelovanja, odnosno sporednim djelovanjima tih lijekova.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr