SVIBOR - Projekt broj: 3-01-332

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-332


STREPTOKOKNE INFEKCIJE U DJECE NA ZADARSKOM PODRUČJU: ZNAČAJ I POSLJEDICE


Glavni istraživač: MOROVIĆ, MIRO (66165)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Opća bolnica, Zadar (85)
Odjel/Zavod: Infektološki odjel
Adresa: B.Peričića 5
Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Ispitivali smo epidemiološke, kliničke i mikrobiološke aspekteŤ infekcije beta-hemolitičnim streptokokom grupe A(GABHS) u djeceŤ na zadarskom području u periodu od 1982. do 1992. Ispitivanje jeŤ dijelom retrospektivno, dijelom prospektivno. Rezultati kliničkomikrobiološkog ispitvanja pokazali suŤ da je u datom periodu dokazano 5890 GABHS infekcija, uključujućiŤ tonzilitis/faringitis, skarlatinu, piodermiju i erizipel. SamoŤ 104 bolesnika (1.8%) je hospitalizirano. Najčešća streptokoknaŤ bolest bila je faringitis (4615 bolesnika, tj. 78.4%). ZanimljivoŤ je da je broj tonzilektomija u istom periodu bio 3545, tj.Ť približno svako osmo dijete je tonzilektomirano. To ukazuje naŤ veličinu problema streptkokonog tonziltisia/faringitisa. Učestalost kultura brisa ždrijela pozitivnih na GABHS je odŤ početka ispitivanja značajno rasla, od 3.05% do 20.71% na krajuŤ studije. Najčešći serotipovi bili su M4, M12 i M78 (T11). IzmeđuŤ 123 streptokokna izolata, 55 (44.7%) ih je bilo nefritogenih iliŤ potencijalno nefritogenih, a najčešće je izoliran serotip M4Ť (26.01%) i M12 (17.07%). Također su dokazani sojevi koji suŤ potencijalno invazivni, reumatogeni i/ili nefritogeni. Soj M3Ť (T3) koji može biti visoko virulentan, reumatogen ili nefritogenŤ izoliran je u 2 slučaja (1.62%) streptokoknog faringitisa, dok jeŤ serotip M5, koji pripada čestim reumatogenim i potencijalnoŤ invazivnim sojevima izoliran u tri bolesnika (2.43%). 83 GABHSŤ izolata bili su pozitivni na serumski opacificirajući faktorŤ (67.5%), a 40 izolata je bilo negativno (32.5%). U seriji od 87 bolesnika sa streptokoknim faringitsom i u 20Ť zdravih konmtakata rađen je antistreptolizinski O titar (ASO).Ť Rezultati su pokazali da je to realan pokazatelj aktivnostiŤ bolesti bez obzira da li je kultura brisa ždrijela pozitivna iliŤ negativna na GABHS. Osim toga visina ASO titra upućuje na vrijemeŤ akvizicije GABHS. Rezultati ispitivanja terapijskog učinka na tijek streptokoknogŤ faringitisa pokazali su da nema statistički značajne razlike uŤ ishodu između bolesnika tretiranih unutar ili nakon 48 sati odŤ popčetnih simptoma bolesti. Isahod je prestavljao broj relapsaŤ bolesti u periodu od 6 mjeseci od inicijalnog GABHS faringitisa.Ť Učestalost terapijskog neuspjeha ispitivana je u 707 bolesnika,Ť liječenih gotovo isključivo penicilinom. Neuspjeh je zabilježen uŤ 67 bolesnika (9.4%), a označavao je ponovnu kliničku sliku iŤ dokaz GABHS faringitisa 4 ili više dana nakon završene terapije.Ť U toj grupi iz brisa ždrijela izolirano je 48 beta-laktamazaŤ producirajućih sojeva (71.64%) nakon terapije. Učestalost ihŤ sojeva tijekom godine odgovara učestalosti GABHS izolata.Ť Najčeće izoliran beta-laktamaza producirajkući soj bio jeŤ Staphylococcus aureus (56.25%). U periodu ispitivanja od l982. do l992. došlo je do epidemijeŤ akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa (APGN), 1985/86.Ť Incidencija APGN je u tom periodu značajno porasla iznadŤ prosječne vrijednosti od 2.3 godine 1986. na 8.8, a godine 1987.Ť na 4.6. Akutna reumatska groznica (ARG) zabilježena je samo u jednogŤ bolesnika tijekom tih 10 godina. U periodu od 1990. do 1992. zabilježeno je 15 slučajevaŤ reaktivnog artritisa. U 8 je dokazana prethodna GABHS infekcija.Ť 7 od tih bolesnika kategorizirano je kao "poststreptokokniŤ reaktivni artritis", a u jednog su postojali kriteriji (Jones) zaŤ dijagnozu akutne reumatske groznice. U 4 bolesnika zabilježeneŤ su značajne scintigrafske promjene zglobova.

Ključne riječi: infekcija grupom A beta- hemolitičnog streptokoka (GABHS), epidemiologija, serotipizacija, terapija, akutni poststreptokokni glomerulonefritis, akutna reumatska groznica, reaktivni artritis

Ciljevi istraživanja: Posljednjih je godina došlo do značajnih promjena u epidemiologiji infekcija uzrokovanih grupom A beta-hemolitičnih streptokoka (GABHS). U više geografskih žarišta zabilježen je porast akutne reumatske groznice (ARG) nakon značajnog pada koji je zabilježen početkom 50-tih godina ovog stoljeća. Istodobno s tim porastom zabilježen je i porast broja invazivnih streptokoknih infekcija širom svijeta. Lokalne epidemije streptokokne bakterijemije i streptokoknih toksičnih šok sindroma (Strep-TSS) dokazani su i u našoj zemlji. Ponovna pojava tih teških oblika streptokokne infekcije i njihovih komplikacija povezuje se s pojavom nekih visoko virulentnih mukoidnih sojeva određenog M serotipa. Ciljevi našeg rada stoga su: (1)ispitati i dati pregled spektra streptokoknih bolesti i nesupurativnih poststreptokoknih komplikacija u djece na zadarskom području u periodu od 1982. do 1992., (2)analizirati glavne značajke kliničkih prezentacija streptokoknih bolesti i njihovih komplikacija, kao i terapijskog učinka, i (3)identificirati najčešće streptokokne sojeve i serotišpove, osobito one s invazivnim, nefritogenim i reumatogenim potencijalom.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH CENTRE OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 1oo42 - Praha, Czech Republic

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr