SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-332

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-332


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 1
Ukupno objavljenih radova: 1


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gilić V. Uloga beta laktamaza pozitivnih aerobnih bakterija u ždrijelu u terapiji penicilinom streptokoknog faringitisa.
  Časopis: Med Jad
  Broj: 1
  ISSN: 0351-0093
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 23
  Sažetak: Antibiotska terapija beta hemolitičkog streptokoka grupe A(Streptococcus pyogenes-S.pyogenes) još je uvijek klasi;na, alijek izbora je penicilin. U tijeku obrade briseva ždrijela uočili smo da se kod pojedfinihbolesnika S.pyogenes izolira u 2,3 ili više navrata, bez obzirana peniclinsku terapiju. Na isti problem upozorili su ipedijatri, liječnici-specijalisti školske medicine, naglašavajućida su ti bolesnici primili adekvatnu terapiju, čestointramuskularnu, u potrebnoj koncentraciji i duljini trajanja. Od početka 1990.godine u bakteriološkim kulturama bridsevaždrijela s ponovljenim izolacijama S.pyogenes tražili smoaerobne beta-laktamaza pozitivne sojeve. Beta-laktamazu određivali smo kromogenom metodom pomoćucefalosporina nitrocefina (test Cefinase Beckton Dickinskon).Od67 bakterioloških kultura (67 pacijenata ) s ponovljenim izolatomS.pyogenes u 48 (71.64%) kultura izolirali smo jednu ili višebakterijskih vrsta koje izlučuju beta-laktamazu. Izolirali smoStaphylococcus aureus 27 puta (56.25%), Neisseeria spp. 6 puta(12.5%), Haemophilus influenzae 5 puta (10.4%), Staphylococcusepidermidis 3 puta (6.25%), a od enterobakterija Escherichia coli8 puta (16.7%) i Proteus mirabilis l put (2.08%). Rezultati govore o značajnom nalazu beta-laktamaza pozitivnihsojeva u kuilturama s ponovljenim izolacijama S.pyogenesa utijeku ili nakon penicilinske terapije. Podatak o nazočnosti beta-laktamaza poozitivnih sojeva važan jeordinarijusu zbog primjene adekvatne antibiotske terapije.MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr