SVIBOR - Projekt broj: 3-01-342

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-342


IDIOPATSKE KRONIČNE UPALNE BOLESTI CRIJEVA


Glavni istraživač: VUCELIĆ, BORISLAV (116793)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41 218-461
Telefon: 385 (0)41 218-461

Sažetak: U projektu vršila bi se epidemiološka ispitivanja na teritoriju Hrvatske u više regija kako bi se dobila incidencija i prevalencija bolesti te uočile regionalne razlike. Nizom laboratorijskih parametara evaluirala bi se aktivnost bolesti i pokušao dobiti numerički indeks aktivnosti bolesti. Ispitivani parametri bi se uz korelaciju s kliničkim znacima aktivnosti ispitivali i na prediktivnu vrijednost za prepoznavanje relapsa, remisije i efekta terapije. Kliničkim pokusima bi se ispitivali novi lijekovi, prije svega imunosupresivi i novi aminosalicilati. Istraživao bi se fenomen upale crijevne zdjelične vijuge (pouchitis). Proveo bi se program rane detekcije karcinoma kolona uz analizu relevantnih metoda za detekciju prisustva karcinoma u crijevu (displazije epitela, stupanj aneuploidije, mucini i pektini crijeva).

Ključne riječi: Colitis ulcerosa, Crohnova bolest, epidemilogija, akutni reaktanti , scintigrafija crijeva autolognim leukocitima, detekcija karcinoma, upala zdjelične crijevne vijuge, novi lijekovi.

Ciljevi istraživanja: Epidemiološka ispitivanja su ključne zbog prave procjene učestalosti upalnih bolesti crijeva, zbog eventualnih regionalnih razlika koje bi ukazivale na moguće etiološke faktore te zbog identificiranja rizičnih faktora za pojavu bolesti od kojih su neki već opisani (pušenje, kontraceptivi,konzumacija šećera). Točni epidemiološki podaci bitni su i za zdravstveno planiranje na nivou republike. Ispitivanja raznih parametara trebala bi poslužiti za identifikaciju onih koji najbolje koreliraju s aktivnošću bolesti, koji imaju prognostičku važnost u ranom prepoznavanju relapsa bolesti te onih koji pomažu da se pravilno interpretiraju klasični radiološki i endoskopski nalazi. Pokušat će se formirati indeks aktivnosti bolesti koji bi uključivao laboratorijske i kliničke parametre. Postoji niz indeksa koji su već publicirani (Powell-Tuck, CDAI, van Hees, Truelove-Witts i mnogi drugi) no nijedan nije zadovoljavajući. Problem interpretacije radioloških i endoskopskih promjena pokušao bi se riješiti uz pomoć scintigrafije leukocitima obilježenim radionuklidima, u čemu već postoje početna iskustva (Maping crijeva). Nove terapije - često se susrećemo sa slučajevima rezistentnim na terapiju kortikosteroidima i aminosalicilatima.Zbog toga se planira objektivna evaluacija imunosupresivne terapije (azatioprin, ciklosporin A te FK 506). U središtu interesa su i novi salicilati koji se intenzivno evaluiraju širom svijeta u raznim vidovima aplikacije. Nove kirurške terapije (kontinentne pouch operacije nakon proktokolektomije) uvele bi se u praksu i istraživale metaboličke posljedice. Osobito interesantan je novi entitet "pouchitis" čija patogeneza je potpuno nejasna, te planiramo mikrobiološka i imunološka ispitivanja tog fenomena. Karcinom kolona je učestaliji kod upalnih bolesti crijeva, osobito kod ulceroznog kolitisa. Rutinskim metodama ga je gotovo nemoguće otkriti jer se radi o multicentričnom karcinomu koji je "ravna lezija", dakle u nivou upalno promijenjene sluznice, a vrlo je invazivan i rano metastazira. Potrebno je naći metodu ranog otkrivanja tog karcinoma odnosno njegovog prisustva u kolonu. Tu bi se poslužili traženjem displazija, promjena u sadržaju mucina i pektina te stupnjem aneuploidije epitelnih stanica kolona.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: NOVA BOLNICA
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr