SVIBOR - Projekt broj: 3-01-344

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-344


KRONIČNO BOLESNO DIJETE


Glavni istraživač: ŠVEL, IVO (48742)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 29
Naziv ustanove: Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb (72)
Odjel/Zavod: KLINIKA ZA PEDIJATRIJU, ODJEL ZA ORTOPEDIJU
Adresa: KAIĆEVA 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-440455
teleFaks: 385 (0)41-451308

Sažetak: Zahvaljujući napretku medicine infektivne i karencijalne bolesti postaju sve rjeđe, a kronične bolesti u djeteta kao izlazište kroničnih bolesti odraslih, dobivaju prioritetno značenje. Prihvaćanjem teze da dijete i sa kroničnom bolesti treba se razviti, uz specijalnu zaštitu, u zdravu odraslu ličnost, utvrđeno je niz nedostataka kako da se ta teza ostvari.

Ključne riječi: kronično bolesno dijete, oštećenje mozga, vrijed želudca, TBC pluća, ateroskleroza, prirođeno išćašenje kuka

Ciljevi istraživanja: Postavili smo tri zadatka u svezi sa kroničnom bolesti djeteta: njihovo suzbijanje, rano otkrivanje i specijalna zaštita. Da bi se ovo moglo provesti, nužna je dobra organizacija zdravstvene službe, kako bi se u timskom radu- obitelj, dijete i njegova okolina gdje je uključen i liječnik, tako usuglasili i djelovali kako bi se postigao zadani cilj. Na osnovi istraživalačkih radova sačinjen je edukativno znanstve- ni materijal: Zaštita djeteta s kroničnom bolesti. Ovaj materijal obrađuje zaštitu slijedećih bolesti: Kronično bolesno dijete - uvodna razmatranja, stranica 18, Zaštita djeteta s inzulin zavis- nom šećernom bolesti str. 22, Zaštita djeteta sa kongenitalnom hipotireozom - str.10, Zaštita djeteta s epilepsijom str.27, Zaštita djeteta bolesnog od tuberkuloze str. 22, Zaštita djeteta s kroničnom insuficijencijom bubrega str.18, Zaštita djeteta s malignom bolesti str.33, Zaštita djeteta s cerebralnom paralizom str.23, Zaštita mentalno retardiranog djeteta str.23, Zaštita astmatičnog djeteta str.33, Zaštita djeteta s hemofilijom str.13, Zaštita djeteta s mukoviscidozom str.24, Zaštita djeteta s reumatskom bolešću str.14, Zaštita djeteta s reumatoidnom bolešću str.22. Sveukupno navedeni materijal napisan je na 312 stranica, a sadržava uz epidemiološke podatke i primarnu sekundarnu i tercijarnu prevenciju kod dotičnih kroničnih bolesti, kao i njihove reperkusije na zdravlje odraslih.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Ministarstvo znanosti i tehnologije
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: -SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORNIM SMETNJAMA, GOLJAK 2
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr