SVIBOR - Projekt broj: 3-01-362

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-362


PRILOG POZNAVANJU PROBLEMATIKE LIJEČENJA OZLJEDA LOKOMOTORNOG SUSTAVA


Glavni istraživač: HANČEVIĆ, JANKO (15245)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za kirurgiju, KBC Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 233-233/203
teleFaks: 385 (0)41 223-020

Sažetak: Ovim projektom nastojat će se ispitati i utvrditi način i nastanak ozljeda mekih tkiva i kosti te n osnovu hidrodinamskih pokusa pronaći optimalniji način ispiranja inficiranih šupljina u mekim tkivima i kosti uz primjenu novo konstruiranog drena. Ma matemastkom modelu pojedinih kostiju metodom konačnih elemenata optimalizirat će se najpogodnije osteosintetsko sredstvo. Ispitat će se također i vrijednost trodimenzionalnog visokomobilnog vanjskog fiksatora vlastite konstrukcije u liječenju kompliciranih prijeloma kostiju. Ovako postavljeno multicentrično ispitivanje će pridonijeti boljem sagledavanju problema liječenja akutnog i kroničnog osteomijelitisa i inficiranih rana u čemu vidimo znatan doprinos znanosti.

Ključne riječi: rana infekcija osteomijelitis ispiranje kompjutersko planiranje osteosinteze vanjska fiksacija

Ciljevi istraživanja: Cilj naših ispitivanja je utvrditi: a) kako i na koji način nastaju ozljede mekih tkiva i kosti; b) na osnovu hidrodinamskih pokusa pronaći optimalnije ispiranje rane u mekim čestima i dugim cjevastim kostima; c) izraditi matematski model pojedinih kostiju metodom konačnih elemenata te utvrditi mogučnost nastanka prijeloma. Pomoću kompjuterske obrade modela optimalizirati najsvrsishodnije osteosintetsko sredstvo; d) Ispitati bakteriološki inficirane rane te odrediti na osnovu toga adekvatnu terapiju uzevši u obzir druge parametre kliničkih metoda; e) kliničko i eksperimentalno ispitivanje trodimenzijalnog fiksatora za liječenje prijeloma duhig cjevastih kostiju. Na osnovu predloženog pluricentričnog ispitivanja rane s biomehaničkog i biokemijskog aspekta za očekivati je da će se dati doprinos u rasvjetljavanju čimbenika koji dovode do prijeloma; f) praktične primjene računala u sadašnjoj primjeni za planiranje i izbor sredstava za liječenje kostoloma; g) pronalaženje modificiranog katetera za ispiranje na temelju eksperimenata vođenih hidrodinamskim zakonima koji vladaju u nepravilnim šupljinama; h) pronalaženje optimalne metode za procjenu optimalne i efikasne metode liječenja kroničnog osteomijelitisa te dugoročna procjena kao definitivno postignutog uspjeha; i) iznalaženje i komparacija konstruiranog vanjskog fiksatora visoke mobilnosti u okviru postojećih modela za liječenje prijeloma dugih kostiju.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, Frankfurt am Mein, Deutschland
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
    Grad: 69000 - Frankfurt, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr