SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-372

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-372


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 6


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PROGNOSTIC VALUE OF B-SYMPTOMS IN LOW GRADE NON-HODGKINS LYMPHOMAS

  Autori:
  Vučković, Joško (168925)
  Zemunik, Tatijana (202381)
  Forempoher, Gea (185950)
  Knežević, Nebojša
  Štula, Nikola (116194)
  Dubravčić, Mirko
  Čapkun, Vesna
  Časopis: LEUKEMIA AND LYMPHOMA
  Broj: 3
  ISSN: 1042-8194
  Volumen: 13
  Godina: 1994
  Stranice: od 357 do 358
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: U periodu 1978-1992 god. promatrano je 68 pacijenata (u dobi od28-82 godine) s non-Hodgkin limfomima niskog stupnja zloćudnostistadija II-IV. Srednje vrijeme praćenja bilo je 40 mjeseci.Petnajest bolesnika (22%) imalo je "B" simptome u vrijemepostavljanja dijagnoze (neobjašnjive temperature, profuznopreznojavanje, gubitak više od 10% tjelesne težine u zadnjih 6mjeseci) Bolesnici su lijećeni u početku s COP protokolom akasnije prema odgovoru s CHOP ili monokemoterapijom. U grupibolesnika s "B" simptomima očekivano 5-godišnje preživljenje je16% a u grupi bez "B" simptoma 75% . Rezultati govore u prilogtvrdnji da "B" simptomi znače lošiju prognozu te zahtijevajuagresivniji terapijski pristup.
  Ključne riječi: Prognostički značaj, B-simptomi, limfomi niskog stupnja zloćudnosti.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PROGNOSTIČKI ZNAČAJ BRZINE PODVOSTRUČENJA BROJA LIMFOCITA U KRVI BOLESNIKA S KRONIČNOM LIMFATIČNOM LEUKEMIJOM STADIJA RAI 0 I 1

  Autori:
  Dubravčić, Mirko
  Vučković, Joško (168925)
  Martinović, Merica
  Knežević, Nebojša
  Zemunik, Tatijana (202381)
  Marinković, Marija
  Štula, Nikola (116194)
  Časopis: MEDICINSKI ANALI
  Broj: 1
  ISSN: 0352-602
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 8
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U skupini od 45 bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (23muškarca i 22 žene,srednje dobi 64 godine) stadija Rai 0 i Ipraćenih duže od 12 mjeseci, uspoređeno je vrijeme podvostručenjabroja limfocita u krvi (lymphocyte doubling time=LDT) i prognozabolesti. U 20 bolesnika LDT je bio kraći od 24 mjeseca aočekivano preživljenje na 10 godina iznosilo je 24%. U skupiniod 25 bolesnika s LDT dužim od 24 mjeseca očekivano preživljenjeje bilo 75%. Razlika je statistički značajna p manje od 0,05.
  Ključne riječi: Kronična limfatična leukemija , podvostručenje broja limfocita , prognoza.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Significance of aneuploidy in non-Hodgkin lymphomas.

  Autori:
  Vučković, Joško (168925)
  Forempoher, Gea (185950)
  Knežević, Nebojša
  Štula, Nikola (116194)
  Dubravčić, Mirko
  Čapkun, Vesna
  Maru'ić, Matko
  Sabioncello, Ante
  Časopis: Journal of Clinical Laboratory Analysis
  ISSN: 0887-8013
  Volumen: 9
  Godina: 1996
  Stranice: od 343 do 346
  Jezik: engleski
  Sažetak: Analiza DNA metodom protočne citometrije napravljena je u 125bolesnika s non-Hodgkin limfomima (NHL), na arhivskom bioptičkommaterijalu (parafinske kocke). Prema radnoj klasifikaciji (WF)bilo je 48 limfoma niskog stupnja zloćudnosti (LG-NHL) i 77bolesnika srednjeg i visokog stupnja zloćudnosti (HG-NHL) srednjedobi 61 god. (23-81), 65 žena i 61 muškarac. Nisko zločudnilimfomi su liječeni u početku s COP protokolom ilimonokemoterapijom s Leukeranom a ostali po CHOP protokolu.Dijagnoza DNA aneuploidije je postavljena samo u slučajuprisustva jasnog drugog "pika" u histogramu, s minimalnomfrakcijom aneuploidnih stanica od 10% u slučaju tetraploidije.Aneuploidija je nađena u 34 slučaja (27%) Nije nađenasignifikantna razlika u postotku aneuploidije u različitimhistološkim tipovima NHL kao ni u prognostičkim skupinama.Srednje preživljenje za čitavu skupinu je 44 mjeseca a za HG-NHLi LG-NHL posebno 25 i 58 mjeseci. Nije nađena razlika upreživljenju između euploidnih i aneuploidnih limfoma u cjelinini unutar HG-NHL grupe dok je za LG-NHL grupu ta razlika graničnap=0,056 s boljim preživljenjem euploidnih tumora. Glede tipaploidije, tetraploidija je češće nađena u LG no u HG skupini alistatistička značajnost nije postignuta. Tip aneuploidije neutiječe na preživljenje.
  Ključne riječi: Non-Hodgkin limfomi, protočna citometrija, DNA analiza, preživljenje.

 4. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: FLOW CYTOMETRIC DNA ANALYSIS OF 125 NON-HODGKIN,S LYMPHOMAS ; A COMPARISON WITH MICRODENSITOMETRIC STUDY
  Naslov zbornika: ABSTRACTS-FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MALIGNANT LYMPHOMA, LUGANO
  Jezik: engleski
  Mjesto: LUGANO, SWITZERLAND
  Godina: 1993
  Stranice: od 120 do 120
  Skup: FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MALIGNANT LYMPHOMA
  Održan: od 09.06.93 do 12.06.93


 5. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROGNOSTIČKI PARAMETRI NON HODGKIN LIMFOMA NISKOG STUPNJA MALIGNOSTI
  Datum obrane: 14.01.94
  Broj stranica: 75
  Autor: Zemunik Dr. Med. Tatijana
  Rad: Magisterij


 6. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROGNOSTIČKI PARAMETRI NE-HODGKINOVIH LIMFOMA U KORELACIJI S PROTOČNOM CITOMETRIJOM
  Fakultet: MEDICINSKI FAKULTET U ZAGREBU
  Datum obrane: 25.11.94
  Broj stranica: 64
  Autor: Forempoher Dr.Med Gea
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr