SVIBOR - Projekt broj: 3-01-372

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-372


POKAZARELJI PROLIFERACIJE TUMORSKIH STANICA U PROGNOZI NON-HODGKIN LIMFOMA


Glavni istraživač: VUČKOVIĆ, JOŠKO (168925)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 01.04.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Bolnica "Firule", Split (141)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)01219988

Sažetak: U bolesnika s Non-Hodgkin limfomima u regiji Splita, pored standardne kliničke laboratorijske i patohistološke obrade odrediće se proliferacijski parametri i to 1. broj mitoza na 10HPF (en. high power field) 2. "S" faza i "PI" (proliferacijski index) metodom protočne citometrije (PC), 3. tip ploidije metodom PC, 4. frakcija stanica s vrijednosti DNA većom od 2N metodom mikrodenzitometrije. Dobiveni podaci usporedit će se s a) patohistološkim podatcima - korelacija proliferacijskih parametara s patohistološkim tipovima Kielske klasifikacije i "Radne formulacije" te s prognostičkim grupama istih klasifikacija. b) s kliničkim podatcima- stadij tumora, prisustvo sistemnih znakova ("B"), postizanje remisije (CR), preživljemje, i c) s laboratorijskim parametrima, SE, KKS, proteinogram, LDH, betamikroglobulin. U slučajevima niskozloćudnih limfoma s leukemičnom slikom te KLL izračunati će se vrijeme podvostrućenja broja limfocita (en. doubling time) i kao i ostali proliferacijski parametri usporediti s navedenim podatcima.

Ključne riječi: Non-Hodgkin limfomi, proliferacijski parametri, S-faza, Proliferacijski index, mitoze, ploidija,protočna citometrija, mikrodenzitometrija, histologija, Kielska klasifikacija, Radna formulacija, prognostički parametri,stadij, "B"-simptomi, LDH, preživljenje.

Ciljevi istraživanja: Odrediti pokazatelje proliferacije različitim metodama i usporediti rezultate.Ustanoviti povezanost pojedinih pokazatelja proliferacije s kliničkim, histološkim i laboratorijskim nalazima te prognozom bolesti. Ustanoviti vrijednost proliferacijskih parametara u dijagnozi i prognozi bolesti i to kako u nastanku i dužini trajanja kompletne remisije tako i u ukupnom preživljenju. Očekujemo naći razlike u proliferacijskim pokazateljima između različitih histoloških tipova NHL, ustanoviti značaj razlike u proliferacijskim parametrima unutar prognostičkih histoloških kategorija, povezanost s drugim prognostičkim faktorima kao i neovisni utjecaj na prognozu bolesti.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Laboratorij za imunologiju KBC "Zagreb"
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr