SVIBOR - Projekt broj: 3-01-387

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-387


ARTROZA PATELO-FEMORALNOG ZGLOBA I MEHANIČKI UČINCI


Glavni istraživač: KOŽIĆ, SLAVKO (86202)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 10.10.91. do 10.10.95.

Ukupno radova na projektu: 18
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Specijalna klinička ortopedska bolnica Lovran
Adresa: Maršala Tita 1.
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 51 291 122
teleFaks: 385 (0) 51 292 098

Sažetak: Ispituje se povezanost lošeg usmjerenja čašice s pojavomhondromolacije i patelo-femoralne artroze. Loše usmjerenje čašiceutvrđuje se mjerenjem "Q" kuta i visine čašice. Nadaljeispitujemo u kojoj mjeri na loše usmjerenje čašice djelujurotacione promjene na femuru i tibiji. Torzione promjene nafemuru određuju se kliničkim i rengenološkim metodama (Ryder iCrane), a torzione promjene tibije pomoću tropometra vlastitekonstrukcije. Stupanj hondromolatičnih odnosno artrotičnih promjena na čašicikao i lokalizaciju tih promjena utvrđuje se artroskopski iliartrotomijom tamo gdje je bio iniciran operativni zahvat. Uzorci materijala obrađuju se na Zavodu za anatomiju Medicinskogfakulteta u Rijeci svjetlosnim i elektronskim mikroskopom. Statičko dinamičko ispitivanje patelo-femoralnog zgloba provedenoje primjenom tehnike serijskih aksijalnih radiografija podsimuliranim opterećenjem.

Ključne riječi: HONDROMOLACIJA MALPOZICIJA PATELE PATELO-FEMORALNA PREARTROZA ROTACIONE DEFORMACIJE FEMURA I TIBIJE

Ciljevi istraživanja: Utvrditi utjecaj torzionih promjena na donjim ekstremitetima, naloše usmjerenje čašice i nastanak hondromalacije, te položajzglobnih tijela pod simuliranim opterećenjem. Očekivani rezultati: Prekomjerne torzione promjene na femuru i tibiji imaju utjecaj naloše usmjerenje čašice i pojavu hondromalacije na pateli.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: ZAVOD ZA ANATOMIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U RIJECI
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: ZAVOD YA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr