SVIBOR - Projekt broj: 3-01-396

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-396


PREZBIAKUZIJA: REHABILITACIJA I ADAPTACIJA TELEFONA


Glavni istraživač: GUBERINA, PETAR (14790)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.10.91. do 30.09.94.

Ukupno radova na projektu: 127
Naziv ustanove: SUVAG, Zagreb (1031)
Odjel/Zavod: Odjel za znanstveno istraživački rad i formaciju kadrova
Adresa: Kneza Ljudevita Posavskog 10
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/ 4550-289
Telefon: 385 (0)1/ 413-689
teleFaks: 385 (0)1/ 413-470
E-mail: 0

Sažetak: Istraživanja su usmjerena na tri osnovna zadatka: 1.Dijagnostika. Valja sastaviti dijagnostički program s odabranim starim i novim pretragama i novim načinima povezivanja i tumačenja nalaza. Potrebni su numerički podaci za svaku funkciju i svaku razinu slušnoga puta za individualnu procjenu, praćenje pogoršanjƒ ovisnih o životnoj dobi i poboljšanjƒ vezanih uz rehabilitaciju te za statističku obradbu. Budući da je prezbiakuzija dio promjena starije dobi potrebna su ispitivanja ravnoteže i govora, psihološka ispitivanja, fizijatrijska, neurološka, psihijatrijska, okulistička i sociološka, specifična za stariju dob. 2. Rehabilitacija. Na temelju ukupne funkcionalne (!) dijagnoze valja sastaviti specifičan program rehabilitacije slušanja i ostalih oslabljenih funkcija: govora (u ostvarenju i u količini), ravnoteže, fizičke i psihičke sposobnosti, pamćenja, socijalizacije, motivacije, opće komunikacije, integracije i kvalitete života. Očekuje se da su sve funkcije dvosmjernog djelovanja, da na primjer fizikalna terapija ili vestibularne vježbe popravljaju slušanje i obratno. Nema rehabilitacije prezbiakuzije bez rehabilitacije ukupnih promjena starije dobi. 3. Adaptacija telefona. Valja omogućiti uporabu telefonske mreže uz promjene telefonskog aparata u raspoloživom pojasu 300-3.400 Hz: a) pojačanje niskih frekvencija, b) promjene frekvencijske karakteristike prema individualnim potrebama i c) prenijeti telefonske signale (zvonjenje, znak centrale, zauzetosti i ostale znakove) u bolje čujno frekvencijsko područje.

Ključne riječi: prezbiakuzija, dijagnostika, audiometrija, govorna audiometrija,vestibulometrija, rehabilitacija, verbotonalna metoda, govorno polje, komunikacija, telefon

Ciljevi istraživanja: Polazeći od načela da prezbiakuzija zahvaća sve razine slušnoga puta i da je samo dio promjena starije dobi, ciljevi su bili: 1. Odabrati pretrage za ispitivanje funkcije uzduž cijelog slušnog puta od receptora do kore mozga i pretrage za procjenu promjena govora u starijoj dobi. 2. Izraditi aparate i uređaje za one pretrage koje se ne mogu učiniti normiranim aparatima. 3. Sastaviti specifični anamnestički upitnik, protokol dijagnostičkih pretraga za funkcije slušanja i govora u svim njihovim svojstvima. 4. U dijagnostiku i rehabilitaciju uključiti druga medicinska područja koja se bave gerijatrijom. 5. Istražiti je li postoji dvosmjerni utjecaj pojedinih funkcija i dvosmjerno djelovanje rehabilitacije. 6. Unutar verbotonalne metode rehabilitacije slušanja i govora razviti dopunske postupke za popravljanje slušanja i govora. 7. Sastaviti protokol rehabilitacije koji će specifično djelovati na dijagnosticirano najslabije funkcije slušanja. 8. Doznati je li uopće moguće kod starije osobe popraviti slušanje i govor. 9. Utvrditi razliku čujnosti signalizacije i razabirljivosti govora preko normiranog telefona. 10. Popraviti razabirljivost govora posebnom konstrukcijom telefonskog aparata bez intervencije u normirani sustav prijenosne mreže.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: THE OPTIMIZATION OF SPEECH TRANSMISSION BY TELEPHONE CHANNEL FOR THE HEARING IMPAIRED PERSONS
  Naziv ustanove: EUROPEAN CO-OPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH (COST)
  Grad: Bruxelles, BELGIJA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KLINIKA ZA OČNE BOLESTI KB "SESTRE MILOSRDNICE"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: KLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU KB "SESTRE MILOSRDNICE"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: DOM UMIROVLJENIKA "BOŽIDAR ADŽIJA"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: KLINIKA ZA ORL I CERVIKOFACIJALNU KRURGIJU KB "SESTRE MILOSRDNICE"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KB "SESTRE MILOSRDNICE"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr