SVIBOR - Projekt broj: 3-01-399

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-399


ISTRAŽIVANJE PRIRODNIH ŽARIŠTA ARBOVIRUSA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: ROPAC, DARKO (124426)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.09.93.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinska akademija Hrvatske, Zagreb (1034)
Odjel/Zavod: Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
Adresa: Aleja izviđača 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 213 283
Telefon: 385 (0)1 264 222

Sažetak: U određenim područjima Hrvatske, posebice u pograničnim područjima prema Mađarskoj, već ranijim istraživanjima dokazana je vjerojatna cirkulacija nekih arbovirusa. To se odnosi na serološku potvrdu prisutnosti protutijela na viruse u serumima domaćeg stanovništva, čraničara i domaćih životinja; korištenjem metode inhibicije hemaglutinacije, a izuzetno i neuztralizacije protutijela. Radi potpunog razjašnjavnja patobiocenoze potrebno je izvršiti izolaciju virusa iz pojedinih vektora. Stoga su potrebna terenska epidemiološka istraživanja, arahnološka i virološka. Poseban značaj se pridaje razvoju novih laboratorijskih tehnika, poput izolacije virusa iz pojedinih vektora na različitim vektorskim staničnim kulturama. Izuzetan značaj ima traganje za Dengue virusima, čija bi izolacija imala veliki medicinski značaj posebice s aspekta ranijeg dokaza specifičnih protutijela a istovremene odsutnosti tipičnih kliničkih slika dengue hemoragične groznice.

Ključne riječi: Prirodna žarišta, arbovirusi, serologija, izolacija, artrpodne linijske stanične kulture.

Ciljevi istraživanja: U posljednjem desetljeću istraživanja arbovirusnih infekcija u Hrvatskoj sve su rjeđa. Ne postoji ozbiljan projekt istraživanja ovog problema. Istražuju se pojedine bolesti iz ovog kompleksa koje su od aktuelnog značaja, poput hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom. Odnos prema tom problemu dovodi do zaostajanja u znanstvenim spoznajama, nepoznavanju cirkulacije pojedinih arbovirusa u određenim biocenozama i konačno dovodi do zaostajanja u kvaliteti laboratorijske dijagnostike pojedinih arbovirsa. Mora se istaći činjenica da je današnja laboratorijska dijagnostika pojedinih arbovirus, na žalost, znatno lošija nego li prije 10-20 godina. Stoga je cilj ovog istraživanja da se prouče potencijalna prirodna žarišta nekih arbovirusa (Dengue, Sindbis, KME, West Nile, Bhanja, Čalovo) u pograničnim područjima Hrvatske prema Mađarskoj. Poseban akcenat je u pokušaju izolacije navedenih arbovirusa iz prirodnih vektora (krpelji, komarci9 i potpuna determinacija izoliranih sojeva. Od najvećeg znanstvenog značaja bila bi izolacija Dengue virusa (tipa 1-4 ili neke njihove barijante9 i razjašnjavanje činjenice da je dokazana prisutnost specifičnih pokazatelja na ovaj virus kod čovjeka i psa (u području sela Ždala, nedaleko Koprivnice), a da nije utvđena jasna klinička slika tipične Dengue hemoragijske groznice. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo uvele bi se nove metode izolacije virusa na visoko specifičnim staničnim kulturama priređenim od živih stanica krpelja i komaraca


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr