SVIBOR - Projekt broj: 3-01-400

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-400


SORBITOL U ERITROCITIMA DIJABETIČARA


Glavni istraživač: MISJAK, MIRA (68654)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 10.10.91. do 10.10.94.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinika za unutarnje bolesti KB "Sestre milosrdnice"
Adresa: Vinogradska cesta 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 17-46-66
teleFaks: 385 (041) 17-24-53

Sažetak: Sorbitol je intermedijarni produkt metabolizma poliola, koji pretvara glukozu u fruktozu. Intracelularno nakupljanje sorbitola, izgleda, ima udjela u etiologiji kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Istraživan je sadržaj sorbitola u eritrocitima, određena razina glukoze u plazmi i izračunat omjer sorbitol-glukoza u bolesnika od šećerne bolesti ovisne o inzulinu (IDDM), bolesnika od šećerne bolesti neovisne o inzulinu (NIDDM), i zdravih osoba. Razina eritrocitnog sorbitola bila je značajno viša u dijabetičara nego u kontrolnoj skupini. Nije ustanovljena signifikantna razlika omjera sorbitol-glukoza između tih skupina, ali su omjeri bili značajno niži u dijabetičara s komplikacijama. Razina sorbitola u eritrocitima raste u svezi s razinom glukoze u plazmi, ali uzrok dijabetičke mikroangiopatije ne može se objasniti pojačanom metaboličkom pregradnjom poliola potaknutom hiperglikemijom, već se vjerojatno radi o međureakciji još nepoznatih multiplih metaboličkih faktora.Metoda za određivanje sorbitola u ljudskim eritrocitima razrađena je na modelnom sistemu, a primjenjena je na malom biološkom uzorku. Stoga su rezultati preliminarni, a za definitivni zaključak potrebno je nastaviti ispitivanja na većem broju dijabetičara i zdravih osoba.

Ključne riječi: Sorbitol, eritrociti, dijabetes

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja usmjeren je u dva pravca: klinički ianalitički. A) u kliničkoj primjeni istraživanje obuhvaća ispitivanje prometauglikohidrata u dijabetičara ovisnih i neovisnih o insulini, teunapređenje prevencije, dijagnostike i liječenja kroničnihkomplikacija dijabetesa. Pratili bi utjecaj razine sorbitola narazvoj kroničnih komplikacija dijabetesa, te reverzibilnoststupnja komplikacija. B)U analitičkom ispitivanju uspoređujemo dvije metode separacijeeritrocita iz kojih se određuje razina sorbitola, te usporedbadviju poznatih metoda u određivanju sorbitola sa trećom kojupokušavamo razviti, a bila bi neovisna o uvozu.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 1-08-082 Glikogen u krvi dijabetičara
    Naziv ustanove: Zavod za kemiju i biokemiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 30.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr