SVIBOR - Projekt broj: 3-01-402

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-402


PSIHOSOCIOEPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SISTEMSKIM BOLESTIMA VEZIVA


Glavni istraživač: HORVAT, ZVONIMIR (77553)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 17.10.91. do 17.10.94.

Ukupno radova na projektu: 44
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Rebro, KBC Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Adresa: Kispaticeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)01 2333-233/330,223-180
teleFaks: 385 (0)01 223-180

Sažetak: U bolesnika s autoimunim sistemskim bolestima sistemskim eritermskim lupusom (SLE) i reumatolidnim artritisom (RA) istražuju se psihologijski, sociologijskih, epidemiologijski, fizički i drugi čimbenici. Uz tradiocionalni pristup obradi i liječenju bolesnika s autoimunim bolestima spomenuti ćimbenici mogu dati dovoljno senzitivne pokazatelje primjenjive u svakodnevnoj kliničkoj praksi u odnosu na tijek i ishod bolesti, kvalitetu života i radnu sposobnost bolesnika. Osim određivanja standardnih kliničkih i labortorijskih varijabli mjerodavnih za postavljenje dijagnoze (prema svjetski priznatim kriterijima američkog reumatološkog društva) kao i za procjenu aktivnosti bolesti, precizno se istražuje status stanične imunosti određivanjem dvostrukopozitivnih biljega na limfocitima periferne krvi primjenom protočne citometrije i NK-aktivnosti. Ispituje se vrijednost i pouzdanost određivanja subpopulacija limfocita u procjeni aktivnosti bolesti i primjeni u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Nadalje, u boelsnika u kojih je isklučen organsko oštećenje središnjeg živčanog sustava uslijed osnovne bolesti, provodi se višekratno psihološko testiranje i procjenjuje efikasnost primjene psihologijskog i psihijatrijskog tretmana u tih bolesnika. Tijekom ispitivanja paralelno uz psihološko-psihijatrijski tretman bolesnici se liječe standardnom terapijom i provode se uobičajene kliničko-laboratorijske kontrole boelsti. Rezultati se obrađuju testovima korelacije i multivarijantnim analitičkim postupcima.

Ključne riječi: sistemski eritemski lupus, reumatoidni artritis, imunološki, psihologijski, psihijatrijski, sociologijski, dermografski,

Ciljevi istraživanja: 1. Analizirati vrijednost istraživanja psiholoških, socioloških i epidemioloških čimbenika paralelno s kliničko-laboratorijskim i imunološkim parametrima u bolesnika sa SLE i RA u odnosu na pojavu, tijek i ishod bolesti. 2. Analizirati promjene u kliničko-laboratorijskim parametrima u odnosu na aktivnost bolesti osobito precizno analizirati promjene u statusu stanične i humoralne imunosti uvođenjem novih dijagnostičkih metoda. 3. Analizirati promjene u rezultatima psihološkog testiranja i vrijednost evaluacije psihičkog statusa tijekom liječenja bolesnika sa SLE i RA. 4. Ustanovili efikasnost primjene psihološko-psihijatrijskog tretmana u bolesnika sa SLE i RA u odnosu na tijek i ishod bolesti. 5. Primijeniti sustavni pristup u dijagnostici i liječenju autoimunih nolrdzi, odnosno paralelno analizirati i tretirati psihosomatske i imunološke poremećaje. 6. Ustanoviti vrijednosti informacija koje bi se mogle primjeniti u "nefarmokološkim" intervencijama tijekom liječenja autoimunih bolesti. 7. Unaprijediti kvalitetu života bolesnika, sekundarnu prevenciju komplikacija bolesti i morbiditeta. 8. Unaprijediti radnu sposobnost bolesnika i smanjiti ekonomske posljedice nastale zbog dugotrajne bolesti.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Multicentric study of SLE patients with disease duration > 10 years (Eular)
  Naziv ustanove: Departement of rheumatology, Dr. Daniel Den Hoed Kliniek,Gooene Hilledijk 301
  Grad: Rotterdam, Neherlands


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU,KBC,REBRO
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE, KBC, REBRO
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: DEPARTMENT OF RHEUMATOLOGY DR. DANIEL DEN HOED KLINIEK
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Rotterdam, Neherlands

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr