SVIBOR - Projekt broj: 3-01-405

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-405


DRUŠTVENI I BIOMEDICINSKI ASPEKTI SPOLNOG PONAŠANJA ADOLESCENATA


Glavni istraživač: ŠTAMPAR, DUBRAVKA (72184)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.07.92. do 30.06.95.

Ukupno radova na projektu: 3
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb (72)
Odjel/Zavod: Odjel za planiranje obitelji
Adresa: Klaićeva 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-441611
Telefon: 385 (0)41-440455
teleFaks: 385 (0)41-451308

Sažetak: Spolno ponašanje u adolescentnom razdoblju važan je činitelj reproduktivnog zdravlja u kasnijem životu. Cilj je bio procijeniti neka obilježja spolnog ponašanja djevojaka i mladića od 15 do 19 godina srednjih škola u gradu Zagrebu, te sveobuhvatnom multidisciplinarnom obradom spolno aktivnih adolescentica na reprezentativnom uzorku prikupiti podatke o poznavanju, učestalosti i zaštiti od spolno prenosivih bolesti, s posebnim osvrtom na infekcije Chlamydiom Trachomatis. Ocjeniti ćemo vrijednosti prikupljenih podataka u prepoznavanju povezanosti spolnog ponašanja mladeži i učestalosti spolno prenosivih bolesti, te ustanoviti rizične činitelje koji mogu utjecati koji mogu utjecati i ugroziti reproduktivno zdravlje mladeži na gradskom području. Temeljem toga predložiti će se; - zdravstveno-odgojni programi zaštite reproduktivnog zdravlja mladeži, i - najprihvatljivije screning-e za pravovremeno otkrivanje i liječenje spolno prenosivih bolesti u adolescentnoj populaciji. Za procjenu spolnog ponašanja istraživanjem je obuhvaćeno 1500 djevojaka i mladića, a za procjenu učestalosti spolno prenosivih bolesti obuhvaćeno je 400 spolno aktivnih djevojaka.

Ključne riječi: adolescenti, spolno ponašanje, spolno prenosive bolesti

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja: - Prepoznati i procijeniti temeljna znanja i stavove adolescenatao spolno prenosivim bolestima te najznačajnija obilježja spolnogponašanja adolescenata koja utječu na širenje i učestalost spolnoprenosivih bolesti. Rezultati posljednjeg istraživanja ospolnosti mladeži od 15-19 godina provedenog tijekom 1990 godineu 6 gradova Hrvatske na reprezentativnom uzorku pokazuju da 22.1%djevojaka i 48.9% mladića ima spolno iskustvo. Samo 43% spolnoaktivnih adolescanata koristilo je neku zaštitu od neželjenetrudnoće. Radi mijenjanja spolnih partnera 51% ućenika bilo jeizrazito izloženo opasnostima spolno prenosivih bolesti. Stogasmo također željeli: - Utvrditi učestalost spolno prenosivih bolesti u adolescenticazagrebačkog područja (na reprezentativnom uzorku) s posebnimosvrtom na učestalost infekcija Chlamydiom Trachomatis koje ćeu 20% nedovoljno rano liječenih slučajeva imati za poslijedicuneplodnost, i - Prepoznati i procijeniti povezanost rizičnost spolnog ponašanjai širenja spolno prenosivih bolesti, te - Postaviti kriterije i odrediti screening-e za što ranije postavljanje dijagnoze i poduzimanja pravovremenog liječenja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr