SVIBOR - Projekt broj: 3-01-409

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-409


LYME-BORELIJOZA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: KANSKY, ALEKSEJ (93955)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za kožne i spolne bolesti KBC-a Šalata i Medicinskog fak
Adresa: Šalata 4
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4552-333/175

Sažetak: U posljednje se vrijeme sve veća pozornost pridaje znanstvenim Ť Istraživanja u vezi sborelijozom, osobito u područjima Ť infestiranim krpeljima, u što spada i Republika Hrvatska.Do sada Ť nije bilo sistemskih istraživanja u tom smislu. Lyme-borelijoza, Ť tj. niz bolesti uzrokovanih bakterijom Borrelia burgodorferi(Bb), Ť može imati rayličite manifestacije na koži čovjeka (erythema Ť chronicum migrans, lymphadenosis cutis benigna, acrodermatitis Ť chronica atrophicans i druge), na yglobno-koštanom sustavu Ť (artritis), na srčano-žilnom sustavu (miokarditis), na središnjem Ť živčanom sustavu (radikulitis, meningitis, encefalitis) i na Ť drugim sustavima. Sve se vikše do danas nerazjašnjenih entiteta Ť patogenetski determinira kao manifestacija Lyme-borelijoye. Stoga Ť je i jedan od osnovnih ciljeva našeg istraživanja prepoynati Ť rayličite aspekte Lzme-borelijoye i dokayati njihovu Ť uzročno-posljedičnu poveyanost. U okviru naŠEG Laboratorija Ť uspjeli smo usvojiti metodu za dokazivanje specifičnih Ť protutijela na Bb (metoda indiretkne fluorescencije) koju Ť namjeravamo i dalje usavršavati. Na temelju podataka dobivenih Ť evaluacijom upitnika standardiziranih posebno za ambulantne Ť bolesnike s kožnim manifestacijama, a posebno ya bolničke sa Ť sistemskim i kasnim manifestacijama Lyme-borelijoye u Hrvatskoj, Ť namjeravamo precizno odrediti kliničke karakteristike Ť Lyme-borelijoze u Hrvatskoj. Navedene ćemo reyultate poveyati s Ť titrom specifičnih protutijela u tih ispitanika, kako bismo Ť odredili i serološke posebnosti. Namjeravamo kultivirati vlastiti Ť soj Bb iy biološkog materijala, što smatramo iynimno značajnim. Ť Tako proizveden soj koristit ćemo ya produkciju vlastitog Ť antigena, visoko specifičnog za Bb u Republici Hrvatskoj. Na Ť temelju tih podataka konzistetno bismo mogli upoznati kliničke Ť varijacije, te serološke i biološke osobine Lyme-borelijoze u Ť Hrvatskoj, što može imati višestruko znanstveno, praktično i Ť gospodarstveno (turizam) ynačenje.

Ključne riječi: Borrelia burgdorferi, specifična protutijela, izolacija u kulturi, epidemiologija, efikasnost liječenja

Ciljevi istraživanja: -utvrditi biološke karakteristike Bb u Hrvatskoj -utvrditi posebnosti svih, osobito kožnih manifestacija u Hrvatskoj (prema dosadašnjim spoznajama promjene kože uzrokovane s Bb nešto su drugačije u USA nego u Europi) -razraditi i usavršiti što učinkovitiju serološku metodu za dijagnostiku Lyme-borelijoze, -kultivirati vlčastiti soj Bb iz biološkog materijala, -proizvesti vlastiti antigen -"snimiti" epidemiološku situaciju na temelju obrade podataka prikupljenih upitnikom, -poboljšati dijagnostiku i učinkovitost liječenja manifestacija Lyme-borelijoze


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL COOPERATION WITHIN THE WORKING GROUP "ALPS-ADRIA"
    Naziv ustanove: Dpt. of Dermatology University of Muenchen, SR Njemacka i Institute of Higyene and Microbiology, Muenchen, SR Njemacka


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Dpt. of Dermatology, University of Muenchen and Institute of Hygiene and Microbiology, Muenchen, SR Njemacka
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 8000 - Muenchen, SR Njemacka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.04.96
Informacije: svibor@znanost.hr