SVIBOR - Projekt broj: 3-01-412

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-412


IMUNOSNI MEHANIZMI U KONTROLI TUMORSKOG RASTA


Glavni istraživač: JONJIĆ, NIVES (84573)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 9
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Zavod za patologiju
Adresa: Braće Branchetta 20
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Tijekom proteklog jednogodišnjeg perioda istraživanja smo usmjerli u dva pravca: 1. ispitivanju anti-tumorskog imunolškogodgovora in vivo, na eksprementalnom modelu i 2. istraživanjulimfocitnih infiltrata kao i utvrđivanju ekspresije antigenaglavnog susatava tkivne podudarnosti te adhezijskih molekula natumorskim stanicama humanog materijala. ad 1) Ispitivana je uloga stanične imunosti u kontroli rasta singeničnog Mch-13fibrosarkoma, u CBA miševa. Deplecijom limfocitnih subpopulacijain vivo, pokušali smo utvrditi mehanizme kojima je posredov anaspecifična stanična imunost. Rezultati ispitivanja pokazuju da su u indukcijskoj fazi za kontrolu rasta primarnog tumora važne obje subpopulacije limfocita T (CD4+ i CD8+). Međutim u efektorskojfazi važnu ulogu imaju samo CD8+ stanice. Uklanjanje CD4+limfocita T nema utjecaja na rast primarnog fibrosarkoma. ad 2)Pokretanje stanične imunosti odnosno aktivacija limfocita Tpovezana je sa specifičnim vezivanjem receptora za peptidnikompleks MHC-a na površini tumora. Imunohistološkim tehnikamakarakterizirani su stanični infiltrati u invazivnom duktalnomkarcinomu dojke žene, a potom je zastupljenost limfocita T korelirana obzirom na ekspresiju beta 2-mikroglobulima i HLA-DRmolekule na tumorskim stanicama. Rezultati pokazujuda su navedene molekule više zastupljene u onim tumorima koji sujače prožeti limfocitnim infiltratima. Osim antigena tkivnepodudarnosti postoje i razne površne molekule koje su važne zainterakciju limfocita T s ciljnim stanicama. Među najvažnijimkoje utječu na litičko djelovanje limfocita T i monocita jesuCD18/ICAM-1, odnosno VLA4/VCAM-1. Konačno važnu ulogu uinterakciji tumorskih stanica sa proteinima extracelularnogmatriksa imaju integrini, posebno beta-1 familije. Rezultati naduktalnom invazivnom karcinomu dojke pokazuju da je ekspresijatih molekula važna za daljnju invaziju i metastaziranje tumora.

Ključne riječi: tumori, limfociti T, adhezijske molekule.

Ciljevi istraživanja: Istraživanjima koja predlažemo u ovom projektu želimo detaljnijeupoznati efektorske funkcije limfocita T u kontroli tumorskograsta kao i ulogu nekih adhezijskih molekula na biološkoponašanje tumora. Ispitivanjem ekspresije integrina na tumorskimstanicama, koji omogućuju njihovu vezu sa proteinimaekstracelularnog matriksa, dobit ćemo uvid o mogućoj invaziji imetastaziranju ovih stanica. Utvrđivanje ekspresije ICAM-1, LFA-3 i VCAM-1 molekule na tumorskim stanicama pružit će podatak omogućoj interakciji limfocita T s ciljnim stanicama. Ovakvirezultati mogu nam pomoći u utvrđivnju osjetljivosti tumora naefektorsku imunost.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr