SVIBOR - Projekt broj: 3-01-418

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-418


ISTRAŽIVANJE OSEBINA TKIVNIH UZORAKA TRAUMATSKIH OZLJEDA MOZGA


Glavni istraživač: JADRO-ŠANTEL, DUBRAVKA (17611)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.09.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 24
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za neuropatologiju KBC Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 222 706
teleFaks: 385 (0)41 222 706
Telefon: 385 (0)41 233 233 / 363

Sažetak: Istraživanje provedeno u ovom projektu nastavak je ranijih istraživanja zatvorene traume mozga akceleracijska -deceleracijskog tipa uz dulju osovinu mozga nazvanog "unutarnja trauma mozga". Veći dio istraživanja koja su obavljena i objavljena odnosio se na korelaciju tkivnih histoloških svojstava traumatskih ozljeda mozga i radiološkog nalaza na slikama kompjutorizirane tomografije ozlijeđenog mozgai glave. U istraživanje ju uključena i grupa ispitanika s otvorenom traumom glave čiji je materijal prikupljen tijekom domovinskog rata. Rezultati ovih istrazivanja su objavljeni. Zavrseno je istraživanje rasprostranjenosti i lokalizacije aksonalnih traumatskih lezija u akceleracijsko-deceleracijskoj traumi mozga, sto je rezultatiralo izradom magistarskog rada, a dio rezultata je u tisku. Istrazivanja o mogućnosti bolje vizualizacije središnjeg dijela temporalnog režnja (hipokampus)su u toku, a rezultati će biti objavljeni. Pri tome će se korelirati morfoloske promjene hipokampusa dijagnosticirane CT-om s EEG nalazima, te psihološkim profilom.

Ključne riječi: zatvorena trauma glave, akceleracijska trauma, "unutarnja traumamozga", neuropatologija, neuroradiologija, epidemiologija,"difuzna ozljeda aksona", kliničke posljedice traume mozga

Ciljevi istraživanja: U korelativnim istraživanjima (neuropatološka pretraga i kompjuterizirana tomografija) radilo se o uspješnom definiranju CT osobina tkiva traumom oštećenog mozga. Taj rezultat u svjetskoj je literaturi općenito prihvaćen kao "living pathology" (Grčević). Istraživanjima koja se obavljaju na srebrom impregniranim hemisferalnim rezovima traumatiziranih mozgova želi se utvrditi uzorak (žarišta) aksonalnih "loptica" koje se razvijaju od prvog do otprilike 70.-og dana od stvaranja traumatskog žarišta. Pretpostavka je da su traumatske lezije fokalne, a ne difuzne, kako se to tvrdi. CT analizom medijalnih struktura temporalnog režnja modificiranom metodom snimanja (pod 25 stupnjeva nagiba) očekuje se dobivanje značajno kvalitetnijih snimaka i izbjegavanje inače velikih artefakata okolnih vezivno-koštanih struktura koje onemogućavaju kvalitetno prikazivanje traumatskih lezija u tom području mozga. Dobiveni rezultati morfoloskih promjena metodom CT-a korelirat ce se s EEG nalazima te psiholoskim profilom ispitanika. Takoder ce se provesti istrazivanja ranih sekvela traume mozga primjenom CT-a.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr