SVIBOR - Projekt broj: 3-01-429

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-429


UTJECAJ DOBI I POKRETLJIVOSTI KRALJEŠNICE NA OSOBITOSTI LEĐNIH MIŠIĆA


Glavni istraživač: BOBINAC, DRAGICA (82736)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 10.10.91. do 10.10.94.

Ukupno radova na projektu: 27
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA ANATOMIJU
Adresa: Braće Branchetta 20
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 227052
teleFaks: 385 (0)51 514915

Sažetak: Proučavali smo anatomske značajke lumbalnog dijela duboke leđne muskulature na 30 kadavera odraslih osoba oba spola. Utvrdili smo da između m.multifidus i m.longissimus nema jasnog razgraničenja, a svaki od pet snopova od kojih se sastoje, različite je duljine, širine i rasporeda mišićnih vlakana što smo detaljno opisali. Svaki snop je posebno inerviran od stražnje grane lumbalnog živca što pobija tvrdnje da su ovi mišići polisegmentalno inervirani. Na mišićnim uzorcima m. multifidus i m. longissimus, uzetih tijekom obdukcije, analizirali smo morfohistokemijske osobitosti ovih mišića pomoću metoda miozinske ATP-aze pri ph 9.4 i ph 4.3, NADH-TR i alfaGPDH. Aktivnost miozinske ATP-aze dokazuje da u oba mišića prevladavaju vlakna tipa I. Dijametar tih vlakana je veći od mišićnih vlakana tipa II što uz njihovu jaku oksidativnu aktivnost, jer su NADH-TR jako pozitivna, ukazuje na značajnu statičku i trajnu aktivnost te muskulature. Analiza enzimatske aktivnosti u mišićnim vlaknima tijekom fetalnog života pokazuje da diferencijacija tipova mišićnih vlakana počinje tek nakon 20. tjedna razvoja kada se prvo pojavljuju velika vlakna tipa I. Tek nakon 30. tjedna diferenciraju se i vlakna tipa II uz još velik broj nediferenciranih vlakana. Nakon 40. tjedna većina vlakana je diferencirana u tip I i II i njihov broj je podjednak. Tijekom prve godine života nastavlja se daljnja diferencijacija vlakana tipa II kao i razvitak metaboličkog kapaciteta oba tipa vlakana. Hernija diskusa izaziva poremećaj pokretljivosti kralješnice različitog stupnja i trajanja što dovodi do poremećaja mišićne funkcije i inervacije.Istraživanja morfohistokemijskih osobitosti duboke leđne muskulature lumbalnog dijela pokazuju znakove slične denervaciji mišića te dolazi do atrofije vlakana tipa I, raste broj vlakana tipa II, a endomizij i perimizij zadebljavaju. Pacijenti sa hernijom diskusa kao i sa bolnim leđima ispitani su pomoću kompjuterske tomografije. Tim pregledom u nivou L4/L5 i L5/S1 se određivala gustoća i površina poprečnog presjeka paravertebralne muskulature lumbalnog dijela. S obzirom na duljinu trajanja bolesti i jačinu simptoma našli smo smanjenje površine poprečnog presjeka različitog stupnja i gustoće koja ukazuje na povećanje količine vezivnog i masnog tkiva u mišiću. Na eksperimentalnim životinjama ispitivan je utjecaj izmjeničnog niskofrekventnog elektromagnetskog polja na denervirane skeletne mišiće. Utvrđeno je da nakon deset dana stimulacije je veći broj kapilara oko mišićnih vlakana nego bez stimulacije.

Ključne riječi: Anatomska građa lumbalnog dijela duboke leđne muskulature, tipovi mišićnih vlakana, fetalna diferencijacija vlakana, promjene u mišiću zbog discus herniae,elektromagnetska stimulacija.

Ciljevi istraživanja: - Anatomskom sekcijom proučiti osobitosti i međusobne odnose lumbalnog dijela dubokih leđnih mišića budući da u literaturi nalazimo vrlo različite opise, a odnosi u tom području su vrlo složeni. - Utvrđivanje razgraničenja među mišićima te rasporeda, širine i dužine snopova je potrebno za pravilno i uspješno ispitivanje elektromiografske aktivnosti m. multifidus, m. longissimus i m.iliocostalis. - Ispitati EMG aktivnost navedenih mišića zdravih osoba različite dobi pri određenim pokretima da bi utvrdili stupanj aktivnosti i funkciju tih mišića. -Ispitati EMG aktivnost navedenih mišića osoba sa hernijom diskusa lumbalnog dijela kralješnice ili drugim poremećajima funkcije. - Histokemijskim metodama ispitati distribuciju pojedinih tipova mišićnih vlakana i njihovu metaboličku aktivnost te biokemijskim metodama kvantificirati enzime karakteristične za funkciju mišićne stanice kako u zdravih osoba tako i u osoba sa poremećajima funkcije kralješnice ( hernija diskusa ). - Budući da dolazi i do poremećaja u inervaciji mišića što potvrđuju nastale promjene postavili smo eksperimentalni model sa denervacijom mišića ekstremiteta presjecanjem ili kompresijom n.ischiadicusa. Cilj nam je ispitati utjecaj Salbutamola kao agonista beta-receptora u svrhu protekcije mišića tijekom denervacije budući da u zdravom mišiću dolazi do hipertrofije vlakana tijekom davanja nekog agonista beta-receptora. Na istom modelu će se ispitati djelovanje Nifedipina i Nimodipina kao antagonista Ca.U svrhu bržeg oporavka mišića tijekom denervacije se koristi stimulacija električnom strujom dok bi u našem radu koristili izmjenično elektromagnetsko polje određene jakosti i frekvencije. Cilj nam je i uvođenje metoda genskog prijenosa in vivo kako bi na modelu regeneracije mišića istraživali ekspresiju specifičnih gena za spora i brza mišićna vlakna.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SPERIMENTALI
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 35121 - Padova, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr