SVIBOR - Projekt broj: 3-01-435

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-435


BIOLOŠKI MARKERI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI ADENOMA HIPOFIZE


Glavni istraživač: VIZNER, BRANKA (52590)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 11.10.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Centar za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize
Adresa: KB "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Iako funkcionalne adenome hipofize karakteriziraju specifični hormonski markeri, još uvijek nisu dovoljno istraženi svi dijagnostički i terapijski aspekti tih tumora. To vrijedi kako za unihormonalne tako i za plurihormonalne adenome. Dijagnoza i procjena terapije nefunkcionalnih adenoma je mnogo teža zbog manjka hipersekrecije hormona. Novija istraživanja ukazuju na neke biološke supstance kao moguće markere tih tumora, pa je njihovo otkrivanje u središtu znanstvenog interesa. Također je nedovoljno istražena i sama tumorska priroda adenoma hipofize koji u velikom postotku pokazuju invazivni rast i ponašaju se agresivno. Zato su u tijeku: istraživanja u dijagnostici i terapiji funkcionalnih adenoma (kritička evaluacija dijagnostičkih testova, korelacija kliničkih rezultata s neurokirurškim, histološkim i imunohistokemijskim parametrima); istrživanje "funkcionalne" prirode nefunkcionalnih adenoma te istraživanje njihovih hormonskih markera (slobodne podjedinice glikoproteinskih hormona, kromogranin) kao i ispitivanje vrijednosti tih markera u procjeni dijagnoze i terapije; istraživanje recidivne prirode adenoma hipofize ispitivanjem faktora rasta i faktora invazivnosti.

Ključne riječi: adenomi hipofize, produkcija hormona, tumorski markeri, faktori rasta, imunohistokemija

Ciljevi istraživanja: Usprkos velikom napretku u dijagnostici adenoma hipofize, metode kojima procjenjujemo njihovu funkciju in vivo još uvijek nisu dovoljno osjetljive i selektivne. Također nisu potpuno jasni mehanizmi koji upravljaju proliferacijom tumorskih stanica. Stoga su temeljni ciljevi ovog istraživanja: kritička revizija i racionalizacija dosadašnjih dijagnostičkih testova; identifikacija funkcionalnih tipova stanica u nefunkcionalnim adenomima hipofize proučavanjem sadržaja i sekrecije njihovih hormona te slobodnih podjedinica; razvoj metoda za identifikaciju tumorskih markera (in vivo i in vitro) za što raniju dijagnozu nefunkcionalnih adenoma (određivanje kromogranina te alfa i beta podjedinica); ispitivanje prirode plurihormonalnih adenoma hipofize obzirom na identifikaciju intaktnih hormona, slobodnih podjedinica i kromogranina; istraživanje invazivnosti adenoma hipofize te procjena njihove recidivne prirode.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr