SVIBOR - Projekt broj: 3-01-447

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-447


EUROPSKA LONGITUDINALNA STUDIJA O TRUDNOĆI I DJETINJSTVU - ELSPAC


Glavni istraživač: GRGURIĆ, JOSIP (73216)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.09.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 10
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb (72)
Odjel/Zavod: Klinika za pedijatriju
Adresa: Klaićeva 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-440455
Telefon: 385 (0)41-441611
teleFaks: 385 (0)41-451308

Sažetak: Studija je inicirana od SZO Regionalnog Ureda za Europu l985. godine kako bi se unaprijedilo epidemiološko znanje o faktorima koji utječu na zdravlje djece u europskim zemljama. Cilj studije je da se utvrde biološki, socijalni, psihološki, psihosocijalni i ostali faktori okoline povezani sa zdravljem, preživljavanjem i sposobnostima fetusa, dojenčeta i djeteta i da se dozna utječu li oni u istom stupnju u različitim zemljama. Studija pokriva različite aspekte života i okoline trudnice i djeteta, što otvara velik broj specifičnih istraživačkih pitanja. Rezultat studije će tako ukazati na faktore povezane sa patološkim ishodima trudnoće, ukazati na utjecaj lijekova koje uzima trudnica, dati preporuku za najadekvatniju prehranu djeteta kako bi se optimalizirao njegov rast i razvoj, istaći faktore zagađenja okoline koji utječu na zdravlje djeteta itd. To je prospektivna geografski bazirana epidemiološka studija dizajnirana tako da započne u što ranijoj trudnoći i prati djecu do dobi od 7 godina. Uzorak čine svi porodi u jednoj ili više geografskih područja. Informacije se prikupljaju iz upitnika, zatim iz zdravstvenih kartona u više navrata, tj u 2o. tj. trudnoće, nakon porođaja, u dobi od 6 i l8 mjeseca itd. U vrijeme pripremne faze (l985-l989) upitnici su razvijani i testirani u participirajućim zemljama, kako bi se standardizirali. Preporučeni minimalni broj poroda za svaki centar je 5ooo. Od početka u studiju je uključeno 6 centara iz: Češke Republike, Grčke, Rusije, Španjolske, 2 centra u Velikoj Britaniji. Nedavno su uključena 4 centra u Ukrajini i jedan u Slovačkoj. Švedska i Estonija ulažu velike napore da započnu studiju. Hrvatska je započela pilot studiju.

Ključne riječi: trudnoča, faktori s utjecajem na rast i razvoj djeteta, morbiditet, mortalitet

Ciljevi istraživanja: Da se pouzdano odredi koji biološki, socijalni, psihosocijalni i faktori okoline su povezani sa preživljavanjem, zdravljem i sposobnostima fetusa, dojenčeta i djeteta i da se odredi jesu li ti isti faktori od jednakog utjecaja u svakoj zemlji sudionici studije. Iako studija sama po sebi neće donijeti zdravstvene mjere, zamišljeno je da otkrije postupke koji bi mogli unaprijediti zdravlje djece i da ih ispita putem vlastitih metoda istraživanja. Interesna područja: trudnoća, zdravlje, rast i razvoj, biološki procesi, morbiditet, nesreće, poremećaji vida, sluha i govora, ishodi trudnoća, mortalitet, podaci o roditeljima, specifične komplikacije trudnoće, prehrana, dojenje. Rezultati će biti analizirani u relaciji sa brojem ustanovljenjih faktora u različitim periodima. To će uključiti: fizičku okolinu, karakteristike roditelja, socijalne faktore, fiziološke faktore, psihosocijalnu sredinu, zdravstveno ponašanje, stavove, okolinu fetusa, promjene u okolini.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: The use of a multinational study of pregnancy and childhood to screen for possible adverse action of drugs commonly taken during pregnancy
  Naziv ustanove: Institute of Child Health Royal Hospital for Sick Children
  Grad: BS2 8BJ - Bristol, United Kingdom

 2. Naziv projekta: Preterm delivery in Europe: Do the same risk factors predominate in different cultures?
  Naziv ustanove: Institute of Child Health Royal Hospital for Sick Children
  Grad: BS2 8BJ - Bristol, United Kingdom

 3. Naziv projekta: Natural Radon levels in the home and the development of the child: A multinational project using the ELSPAC initiative
  Naziv ustanove: Institute of Child Health Royal Hospital for Sick Children
  Grad: BS2 8BJ - Bristol, United Kingdom

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr