SVIBOR - Projekt broj: 3-01-469

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-469


EVALUACIJA INTENZIVNOG LIJEČENJA NOVOROĐENČADI


Glavni istraživač: GJURIĆ, GORJANA (119221)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.06.92. do 01.06.99.

Ukupno radova na projektu: 51
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje
Adresa: Zagreb, Rebro, Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385/01/2333-233

Sažetak: Intenzivno liječenje novorođenčadi jeste relativno mladadjelatnost medicine i pedijatrije, namijenjena sprečavanjuumiranja najmlađih. S obzirom da se radi o primjeni invazivnihmetoda liječenja, ono sa sobom nosi i brojna jatrogena oboljenja,bioetičke probleme, probleme odnosa roditelji -dijete i mogućnostpreživljavanja s trajnim oštećenjem mozga. Cilj istraživanja jeste u našoj sredini evaluirati efikasnost iefektivnost liječenja novorođenčadi i standardizirati obaj oblikmedicinskog zbrinjavanja novorođenčadi. Istovremeno očekujemospoznaje značajne za poboljšanje mjera intenzivnog liječenja kaoi mjere prevencije ranog i kasnog morbiditeta djece. Istraživanjebi dalo dio odgovora na važna bioetička i biopsihološka pitanjakoja prate stanja vitalne ugroženosti novorođenčeta i njegovointenzivno liječenje. Očekivani rezultati trebali bi poslužiti znanstvenom fundiranjuove medicinske djelatnosti u nas te njenom unaprijeđenju naosnovama znanstvenih spoznaja o fiziologiji i patofiziologijinovorođenčeta. Primjena rezultata u praksi mogla bi korisititikvalitetnom i ekonomičnom razvoju ove djelatnosti u nas i njihovokvalitetno preživljavanje u djetinjstvo i odraslu dob.

Ključne riječi: intenzivno liječenje novorođenčeta, intenzivna njega novorođenčeta, vitalno ugroženo novorođenče, bioetički problemi u neonatologiji, odnos novorođenče-roditelji, jatrogene bolestiu neonatologiji

Ciljevi istraživanja: 1.Evaluirati intenzivno liječenje novorođenčadi u našoj sredini 2.Utvrditi značenje transporta novorođenčadi na preživljavanje i kvalitetu preživljavanja 3.Proučiti psihosocijalne efekte intenzivnog liječenja na obitelj i odnos roditelji-dijete 4.Proučiti neke bioetičke aspekte intenzivnog liječenja 5.Ispitati mogućnost prevencije pojedinih stanja vitalne ugroženosti kao i prevencije kasnijeg oboljevanja djece zbog uzroka djelatnih u neonatalnom razdoblju. Na osnovu dobivenih rezultata očekujemo da ćemo biti u mogućnosti znanstveno ocijeniti efikasnost pojedinig mjera intenzivnog liječenja i postaviti indikacije i kontraindikacije za intenzivno liječenje vitalno ugrožene novorođenčadi. Podaci o indikacijama i kontraindikacijama, komplikacijama i rezultatima liječenja uz poznatu strukturu specifične patologije novorođenčadi omogućilo bi struklovnim i administrativnim autoritetima izradu vlastitih standarda za regionalizaciju i kategorizaciju intenzivnog liječenja, potrebe oprema i katrova, oblike edukacije i za kontinuirano praćenje ove medicinska djelatnosti i njezinih rezultata u nas. Rezulatati istraživanja jatrogenih oštećenja pri intenzivnom liječenju doprinijeli bi poboljšanju mjera intenzivnog liječenja. Istraživanje bi odgovorilo na neka od otvorenih pitanja prevencije i smanjenja morbiditeta novorođenčadi i pridonijelo daljnjem upoznavanju fiziologije i patofiziologije novorođenčeta, posebno prematurusa. Istraživanje bi donijelo neke spoznaje s područja biopsihologije i bioetike, koja bi, s obzirom na populaciju o kojoj se radi ( novorođenčad, mladi roditelji), mogla biti značajna ne samo za medicinu i neonatologiju nego i za neke potpuno "humanističke" znanosti.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Rodilište Opće bolnice Merkur
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Dječji dispanzeri
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr