SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-469

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-469


Broj radova citiranih u CC: 8
Broj ostalih radova: 43
Ukupno objavljenih radova: 51


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Vrućica u djece

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Sabol, Zlatko (141616)
  Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u zagrebu
  Godina: 1992
  Stranice: od 128 do 138
  Broj referenci: 37
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iznesena su najnovija znanja o uzrocima, patogenezi i terapijivrućice u djece .
  Ključne riječi: vrućica, dijete, antipiretici, fizikalne metode snižavanja temperature, toplotni udar, bolest izazvana toplinom, maligna hipertermija
  Ostalo: Knjiga spada u biblioteku Priručnici i udžbenici Medicinskogfakulteta

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Deklaracija Innocenti-još jedna šansa za povratak dojenju.

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Sabol, Zlatko (141616)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u zagrebu
  Godina: 1993
  Stranice: od 100 do 104
  Broj referenci: 47
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst predstavlja Deklaraciju Innocenti kojom SZO/UNICEFoperacionaliziraju globalnu akciju za povratak dojenju.
  Ključne riječi: dojenje, Deklaracija Innocenti, Deset stepencica do uspješnog dojenja
  Ostalo: Knjiga pripada biblioteci Priručnici i udžbenici Medicinskogfakulteta

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Novorođenačka žutica

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 460 do 467
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Didaktički tekst o žuticama novorođenčeta.
  Ključne riječi: žutica novorođenčeta, novorođenče
  Ostalo: ništa

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Hipoksijsko-ishemijska encefalopatija novorođenčeta.

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 467 do 472
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Didaktički tekst o hipoksično-ishemičnoj encefalopatiji u novorođenčadi.
  Ključne riječi: hipoksično-ishemična encefalopatija, novorođenče, nedonošće
  Ostalo: ništa

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ultrazvučni pregled mozga novorođenčeta i dojenčeta

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 472 do 476
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Didaktički tekst o ultrazvučnom pregledu mozga u novorođenčeta i dojenčeta.
  Ključne riječi: ultrazvuk mozga, novorođenče, dojenče
  Ostalo: ništa

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Krvarenja u središnji živčani sustav nedonošena i novorođena djeteta.

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 476 do 480
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: intrakranijalno krvarenje, novorođenče, nedonošče
  Ključne riječi: intrakranijalno krvarenje, novorođenče, nedonošče
  Ostalo: ništa

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Hipertenzivni hidrocefalus

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 480 do 483
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Didaktički tekst o hipertenzivnom hidrocefalusu u novorođenčadi.
  Ključne riječi: hidrocefalus, hipertenzivni hidrocefalus, novorođenče, intrakranijalna hemoragija
  Ostalo: ništa

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Upalni procesi središnjeg živčanog sustava uzrokovani bakterijama i praćeni ultrazvukom

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 483 do 485
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Didaktički tekst o praćenju intrakranijalnih bakterijskih infekcija ultrazvukom.
  Ključne riječi: infekcije središnjeg živčanog sustava, ultrazvuk mozga, novorođenče
  Ostalo: ništa

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Neke intrakranijske malformacije i mogućnosti ultrazvučne dijagnostike

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 485 do 487
  Sažetak: Didaktički tekst o ultrazvučnoj dijagnostiti nekih abnormalnosti središnjeg živčanog sustava.
  Ključne riječi: malformacije mozga, novorođenče, ultrazvučni pregled mozga
  Ostalo: ništa

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Procjena normalnog i abnormalnog neurološkog stanja novorođenčeta

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Zergollern-Čupak, Ljiljana
  Izdavač: Naprijed
  Godina: 1994
  Stranice: od 392 do 399
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Didaktiči tekst o neurološkom pregledu novorođenčeta.
  Ključne riječi: neurološki pregled, novorođenče
  Ostalo: ništa

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Porod i oko njega u sjevernoj Hrvatskoj

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Mardešić, Duško (28220)
  Časopis: Gynecol Perinatol
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0091
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 26 do 29
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: valproat teratogenecity, neural tube defects, screening forneural tube defects in pregnancy, meningocystocoele, teratoma,alfa-fetoprotein
  Ključne riječi: kkjhtggjjlkkl klkj

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prenatal exsposure to valproic acid and closed neural tube defects

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Valjak, Biserka
  Sarnavka, Vladimir
  Miklić, Pavao
  Časopis: J Perinat Med
  Broj: 1
  ISSN: -
  Volumen: 20
  Godina: 1992
  Stranice: od 329 do 329
  Broj referenci: 2
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazano je novorođenče s karaniofacijalnim i skeletnim znacimavalproatne embriopatije uz lumbalni zatvoreni rascjep neuralnecijevi i teratom. Skreće se pažnja da ovaj rijedak teratogeniefekt valproata može promaknuti prenatalnom skriningu na otvorenirascjep neuralne cijevi u trudnica na terapiji valproatom,jeralfa-fetoprotein nije povišen kod zatvorenog defekta.
  Ključne riječi: valproati, teratogeneza, rascjep neuralne cijevi, meningocistokela, teratom, skrinig na rascjep neuralne cijevi u trudnoći, alfa-fetoprotein

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osteomyelitis as a complication of capillary blood collection for neonatal screening

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Nikolić, Emil (177135)
  Benjak, Vesna
  Mardešić, Duško (28220)
  Sarnavka, Vladimir
  Časopis: Screening
  Broj: 4
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 243 do 247
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisana su dva zdrava novorođenčeta sa stafilokolnimosteomijelitisom kalkaneusa i kalkaneusa i talusa. Osteomijelitisje najvjerojatnije uzrokovan punkcijom pete za dobivanje uzorkakarvi za neonatalni skrining na PKU i TSH. Opisana je pravilnatehnika uzimanja kapilarnog uzorka krvi iz pete novorođenčeta.
  Ključne riječi: neonatalni skrining, neonatalni osteomijelitis, vađenje krvi iz pete novorođenčeta

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Profilaksa hemoragijske bolesti novorođenčeta u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Stanojević, Milan
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Časopis: Gynecol Perinatol
  ISSN: 1330-0091
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 237 do 240
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tokom 1989 provedena je anketa u 19 rodilišta u RepubliciHrvatskoj s ciljem utvrđivanja načina provođenja hemoragijskebolesti novorođenčeta (HBN). Odgovorilo je 15 (78,9%) rodilišta s34 232 poroda godišnje (61,2% od ukupnog broja poroda u tojgodini ). Utvrđeno je da se selektivna profilaksa provodi u 10rodilišta s 25 399 poroda godišnje (74,2%), dok se neselektivnaprovodi samo u 25,8% novorođenčadi ( 8 rodilišta, 8833 poroda). Urazvijenom svijetu neselektivnom profilaksom HBN obuhvaćeno je70-99% novorođenčadi, pa u Hrvatskoj treba značajno proširiti ovupreventivnu mjeru.
  Ključne riječi: hemoragijska bolest novorođenčeta, profilaksa, K vitamin

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dijagnostička lumbalna punkcija u novorođenčadi: primjena i rezultati

  Autori:
  Obrad, Renata
  Piljak, Renata
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Časopis: Gynecol Perinatol
  Broj: 4
  ISSN: 1330-0091
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 237 do 240
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitali smo učestalost primjene i dijagnostičku vrijednost prvelumbalne punkcije u 85 vitalno ugrožene novorođenčadi. Učestalostlumbalne punkcije je 26%, podjednaka u novorođenčadi porđajnemase <2500 g i one >=2500 g. Uredan nalaz likvora imalo je 58,82%punktirane djece, meningitis 7,2%, a 32,94% bolesnika imalo je ulikvoru >1000/mm3 eritrocita, kada je interpretacija nalazaotežana i nesigurna. U prvom danu i prvom tjednu života bilo jemanje pozitivnih nalaza likvora (36,36% i 35,56%) nego kasnije(47,75%) Povezanost gnojnog meningitisa sa sepsom iznosi 9,2%, asva novorođenčad s gnojnim meningitisom imala su i pozitivnuhemokulturu. Potrebno je dalje istraživati indikacijske kriterijeza lumbalnu punkciju u novorođenčeta kao i normalne i patološkenalaze likvora.
  Ključne riječi: lumbalna punkcija, likvor, novorođenče, novorođenački meningitis, intrakranijalno krvarenje, traumatska lumbalna punkcija

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ureaplasma urealyticum infection in newborns; three case report.

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Prišlin-Muškić, Marlena
  Žurga, Biserka (149250)
  Nikolić, Emil (177135)
  Čordašić, Roža
  Stanojević, Milan
  Časopis: Eur J Pediatr
  Broj: 7
  ISSN: 0340-6199
  Volumen: 152
  Godina: 1993
  Stranice: od 599 do 600
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisana su tri novorođenčeta s različitim manifestacijamainfekcije s Ureaplasmom urealyticum; akutnom neonatalnompneumonijom, bronhopulmonalnom displazijom i osteomijelitisomfemura. Istaiknut je značaj ove mikoplazme u perinatalnojpatologiji.
  Ključne riječi: Ureaplasma urealyticum, novorođenče, neonatalna pneumonija, bronhopulmonalna displazija,osteomijelitis, genitalne mikoplazme,neonatalne infekcije

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kompjuterizirana medicinska dokumentacija u odjelu za intenzivno liječenje i njegu pedijatrijskih bolesnika.

  Autori:
  Radman, Nada
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Lovrek, Višnja
  Časopis: Med.inform.
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1799
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 39
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je informacijski podsustav informatizirane medicinskedokumentacije u Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenjeKlinike za pedijatriju Medicinskog fakulteta, KBC-Zagreb. Ovamedicinska dokumentacija obuhvaća nekoliko stotina parametara ohospitaliziranim bolsenicima s mogućnošću automatskog ispisaotpusnog pisma te izrade raznih izvješča i statistike. Podsustavse razvijao i testirao tokom 1992. godine a u stvarnom radu je od1993. godine te za sada sadržio podatke o oko 400 bolesnika.
  Ključne riječi: kompjuterizirana medicinska dokumentacija

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prirođene anomalije probavnog sistema kao uzrok vitalne ugroženosti novorođenčeta

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Bulat, Sunčica
  Žurga, Biserka (149250)
  Benjak, Vesna
  Batinica, Stipe
  Časopis: Paediatr Croat
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1403
  Volumen: 37
  Godina: 1993
  Stranice: od 46 do 46
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Proučavali smo učestalost, liječenje i rezultate liječenjabolesnika s prirođenim anomalijama probavnih organa (PAPO) kojase manifestiraju stanjima vitalne ugroženosti u novorođenačkojdobi. U petogodišnjem razdoblju bilo je hospitalizirano 61novorođenče s PAPO, što predstavlja 4,14% ukupno hospitaliziranenovorođenčadi. Dvije trećine bila su terminska a jedna trećinapreterminska novorođenčad, nešto više od polovine vili sudječaci. Najčešća anomalija bila je atrezija ezofagusa straheoezofagealnom fistulom (23,1%), potom gastroshiza (21,3%),potom anorektalne anomalije (13,6%), malrotacija crijeva (12,1%)i omfalokela (7,6%) , dok su ostale anomalije bile zastupljene umanje od 5% bolesnika. Trinaest posto bolesnika imalo je VACTERLasocijaciju a 5% kromosomopatiju. Trajanje liječenja ovihbolesnika trajalo je u prosjeku 28,9 dana (raspon 4-124) auključivalo je kirurško liječenje u 91%, mehaničku ventilaciju u35% i kompletnu parenteralnu prehranu u 57% bolesnika. najčešćekomplikacije bile su ileus (16,7%) i sepsa ( 16,7%). Neonatalnimortalitet bolesnika s PAPO iznosio je 16,4% a postneonatalnihospitalni mortalitet 6,5%. Više od tri četvrtine umrlih (78,6%)imalo je više anomalija probavnih organa ili drugih organskihsustava, a mortalitet prematurusa bio je gotovo dvostruko veći odmortaliteta donošene djece.
  Ključne riječi: kongenitalne anomalije probavnih organa u novorođenčeta

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prva iskustva u liječenju hijalinomembranske bolesti surfaktantom
  Časopis: Paediatr Croat
  Broj: 1
  Volumen: 37
  Godina: 1993
  Stranice: od 43 do 43
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prvih 10 bolesnika s teškom hijalinomembranskom bolesti,tjelesne mase 830-2300 g liječenih sintetskim surfaktantom,nađeno je znatno skraćeno vrijeme mehaničke ventilacije ali zasada ne i smanjenje mortaliteta i učestlosti uobičajenihkomplikacija.
  Ključne riječi: surfaktant, hijalinomembranska bolest


 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prokinetici u liječenju funkcionalnih smetnji posaže u novorođenčeta

  Autori:
  Žurga, Biserka (149250)
  Davila, Nada
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Časopis: Paediatr Croat
  Broj: 1
  Volumen: 37
  Godina: 1003
  Stranice: od 25 do 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 15 novorođenčadi sa smetnjama crijevne pasaže različiteetiologije primijenili smo prokinetik cisaprid. Liječenje je bilouspješno u 86% bolesnika, nuzpojave nisu registirane.
  Ključne riječi: prokinetici, cisaprid, smetnje pasaže u novorođenčeta, opstipacija

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Žutica novorođenčeta

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Žurga, Biserka (149250)
  Naslov zbornika: Neonatologija '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 9
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika Neonatologija '92
  Održan: od 04.05.92 do 05.06.92
  Sažetak: Rad je didatktičkog karaktera i iznosi "state of the art" napodručju žutica novorođenčeta.
  Ključne riječi: žutica novorođenčeta, hiperbilirubinemija novorođenčeta

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O zaštiti, poticanju i podržavanju dojenja

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Žurga, Biserka (149250)
  Naslov zbornika: Neonatologija '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 56 do 59
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika Neonatologija '92
  Održan: od 04.06.92 do 05.06.92
  Sažetak: U tekstu su izložene znanstvena osnova i programska orjentacijaakcije SZO/UNICEF za povratak dojenju.
  Ključne riječi: dojenje, Deset stepenica do uspješnog dojenja, Deklaracija Innocenti

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Liječenje novorođenčeta s dijafragmalnom hernijom

  Autori:
  Žurga, Biserka (149250)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Žurga, Biserka (149250)
  Naslov zbornika: Neonatologija '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 34 do 39
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika
  Održan: od 04.06.92 do 05.06.92
  Sažetak: U tekstu su izložene najnovije metode liječenja novorođenčadi sdijagrafmalnom hernijom.
  Ključne riječi: dijafragmalna hernija novorođenčeta

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Rascjep neuralne cijevi

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Žurga, Biserka (149250)
  Naslov zbornika: Neonatologija '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 14 do 20
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika Neonatologija '92
  Održan: od 04.06.92 do 05.06.92
  Sažetak: Članak iznosi novosti u prenatalnoj i postnatalnoj dijagnosticiraznih oblika rascjepa neuralne cijevi te nove metode liječenja iprenatalne prevencije.
  Ključne riječi: rascjep neuralne cijevi, novorođenče

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Perinatalne infekcije
  Naslov zbornika: Neonatologija '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 28 do 34
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika
  Održan: od 04.06.92 do 05.06.92
  Sažetak: Opisane su nove perinatalne infekcije izazvane streptokokomgrupe B, genitalnim mikoplazmama, virusima H. simplex, CMV i Parvovirusom gr.B te koagulaza negativnim stafilokokom.
  Ključne riječi: perinatalne infekcije novorođenčeta


 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hipoglikemije novorođenčeta

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Naslov zbornika: Neonatologija '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 17 do 27
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika
  Održan: od 03.06.93 do 04.06.93
  Sažetak: Prikazana su nova saznanja o patogenezi, laboratorijskoj ikliničkoj dijagnostici, terapiji i prognozi neonatalnihhipoglikemija.
  Ključne riječi: hipoglikemija, novorođenče

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osnovi mehaničke ventilacije u novorođenčadi

  Autori:
  Žurga, Biserka (149250)
  Urednici
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Žurga, Biserka (149250)
  Naslov zbornika: Neonatologija '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 27 do 33
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika
  Održan: od 03.06.93 do 04.06.93
  Sažetak: Prikazane su osnove mehaničke ventilacije novorođenčadi.
  Ključne riječi: mehanička ventilacija, novorođenče

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Parenteralna prehrana novorođenčadi

  Autori:
  Mardešić, Duško (28220)
  Naslov zbornika: Neonatologija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 39 do 49
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika neonatologija'93
  Održan: od 06.06.93 do 08.06.93
  Sažetak: Didaktički tekst o parenteralnoj prehrani novorođenčadi
  Ključne riječi: parenteralna prehrana, novorođenče
  Ostalo: ništa

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Krvna slika novorođenčeta

  Autori:
  Nikolić, Emil (177135)
  Naslov zbornika: Neonatologija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika Neonatologija '94
  Održan: od 13.10.94 do 14.10.94
  Sažetak: Didaktički tekst.
  Ostalo: ništa

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Intrakranijsko krvarenje novorođenčeta-ultrazvučna dijagnostika

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Naslov zbornika: Neonatologija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika
  Održan: od 13.10.94 do 14.10.94
  Sažetak: Didaktički tekst.
  Ostalo: ništa

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Novorođenački meningitis

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Miklić, Pavao
  Naslov zbornika: Neonatologija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 21 do 28
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika Neonatologija '92
  Sažetak: Didaktički tekst.
  Ostalo: ništa

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ultrazvuk u dijagnostici infekcija SŽS

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Naslov zbornika: Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 106 do 115
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika
  Sažetak: Didaktički tekst.

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Transfontanelsko praćenje intrakranijskog tlaka kod djece s rascjepom neuralne cijevi.

  Autori:
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Naslov zbornika: Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 96 do 105
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika Neonatologija '92
  Sažetak: Didaktički tekst.

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osteomijelitis u novorođenčadi

  Autori:
  Nikolić, Emil (177135)
  Naslov zbornika: Neonatologija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Tečaj trajne izobrazbe liječnika Neonatologija '92
  Sažetak: Didaktički tekst.

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Importance of tracheal aspirates predicting organisms causing pneumonia in ventilated neonates.

  Autori:
  Nikolić, Emil (177135)
  Benjak, Vesna
  Kalenić, Smilja
  Davila, Nada
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Szeged, Mađarska
  Godina: 1992
  Stranice: od 60 do 60
  Skup: VI congress of perinatal medicine (XIV Alpe Adria meeting)
  Održan: od 01.11.92 do 03.11.93
  Sažetak: Analizirana su 81 trahealni aspirat od 44 mehanički ventilirananovorođenčeta. 25% ispitanika imalo je radiološke znakovepneumojie a 73% trahealnih aspirata bili su bakteriološkipozitivni. Visok stupanj kolonizacije andotrahealnog tubusa činitrahealni aspirat nedovoljno pouzdanim dijagnostičkim sredstvomza utvrđivanje etiologije pneumonije u novorođenčadi ventiliranedo 7. dana života.
  Ključne riječi: mehanička ventilacija, pneumonija, novorođenče, endotrahealni tubus, bakterijska kolonizacija

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ureaplasma urealyticum als moglicher neuer Erreger der Osteomyelitis bei Neugeborenen

  Autori:
  Nikolić, Emil (177135)
  Prišlin-Muškić, Marlena
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Žurga, Biserka (149250)
  Benjak, Vesna
  Stefanović, Nada (160792)
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Naslov zbornika: Abstraktband
  Jezik: njemački
  Mjesto: Villach, Austrija
  Godina: 1992
  Stranice: od 86 do 86
  Skup: 30.Jahrestagung der Osterreichischen Gesellschaft fur Kinder- und Jugendheilkunde
  Održan: od 24.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Prikazan je prematurus porođajne mase 900 g s osteomijelitisomuzrokovanim Ureaplasmom urealyticum. Kako je u razdoblju1986-1992 bilo dijagnosticirano 9 bolesnika s osteomijelitisom auzročnik je bio identificiran samo u slučaju infekcije sUreaplasmom urealyticum i Enterobacterom, smtramo da je korisnopri negativnoj standardnoj hemokulturi nasaditi i specijalnuhemokulturu na mikoplazme, jer su onemožda ćešći patogeniuzročnik nego što za sada znamo.
  Ključne riječi: osteomijelitis, novorođenče, Ureaplasma urealyticum, genitalne mikoplazme

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ethical aspects of neonatal care

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bled, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 19 do 20
  Skup: VII Congress of perinatal medicine (XV Alpe Adria meeting)
  Održan: od 10.06.93 do 12.06.93
  Sažetak: Tekst je sažetak naručenog predavanja i iznosi glavne etičkeprobleme u neonatologiji.
  Ključne riječi: bioetika, neonatologija

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Escape from screening for phenylketonuria and congenital hypothyroidism in sick newborns.

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Jelčić, Žaklina
  Sabol, Zlatko (141616)
  Mardešić, Duško (28220)
  Sarnavka, Vladimir
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lille, Francuska
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 41
  Skup: 9th international neonatal screening symposium & second meeting ot The international society for neonatal screening
  Održan: od 13.09.93 do 17.09.93
  Sažetak: Bolesna novorođenčad često izmiču skriningu na fenilketonuriju ikonatalnu hipotireozu zbog loše komunikacije između rodilišta iodjela u kojima se liječe nakon premještaja, nedostatne prehranei raznih medicinskih intervencija kojima su podvrgnuti zbogbolesti ( transfuzije krvi, antibiotici, dijaliza,eksanvinotransfuzija). Analizirali smo tu pojavu u našem Zavoduza neonatologiju i intenzivno liječenje. 28,7% bolesnenovorođenčadi izbjeglo je skriningu. Od toga je 37,8% umrlo a43,55% imalo je neku kongenitalnu anomaliju. Među skriniranombolesnom novorođenčadi samo 4,57% ih je umrlo a kongenitalneanomalije imalo je 17,64% novorođenčadi. Zaključujemo da su ranasmrt i kongenitalne anomalije dodatni uzrok neskriniranjanovorođenčadi. Preporučamo vršiti skrinig kod sve novorođenčadiizmeđu 2-7. dana života, neovisno o načinu prehrane, antibiotskomtretmanu i drugim zahvatima.
  Ključne riječi: neonatalni skrining, novorođenče, intenzivna terapija

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mycoplasmal infections; prevalence and clinical spectrum in critica- lly ill newborns.

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Prišlin-Muškić, Marlena
  Žurga, Biserka (149250)
  Sabol, Zlatko (141616)
  Nikolić, Emil (177135)
  Naslov zbornika: Abstract Book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rim, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 319 do 319
  Skup: 2nd World Congress of Perinatal Medicine
  Održan: od 19.09.93 do 24.09.93
  Sažetak: Pri obradi 118 novorođenčadi suspektnih na sepsu/meningitis,učinjene su, uz rutinsku,i specijalne kulture naUreaplasmu urealyticum i Mycoplasmu hominis. 17,8% ispitanikaimalo je neku od ovih bakterija u krvi. U troje (14,3%)pozitivnenovorođenčadi dijagnosticirana je akutna ili kronična plućnabolest, u 3(14,3%) gnojni meningitis, u 2 (9,5%) osteomijelitis,u 1 (4,8%) fetalni hidrops i u 1 nekrotizirajući enterokolitis sperforacijom crijeva. Ostalih 10 novorođenčadi (47,6%) imalo jedijagnozu sepse bez dojakaznog drugog bakterijskog agensa osimjedne od genitalnih mikoplazma. Jedno novorođenče s U.Urealyticum u krvi i likvoru nije imalo biokemijskih, citološkihniti kliničkih znakova meningitisa. Zaključili smo da je infekcija s genitalnim mikoplazmamarelativno česta u populaciji bolesne novorođenčadi te da ih trebatražiti u slučajevima kada u rutinske bakteriološke pretragenegativne.
  Ključne riječi: genitalne mikoplazme, novorođenče, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Incidence of bacterial sepsis in neonatal intensive care unit.

  Autori:
  Nikolić, Emil (177135)
  Kalenić, Smilja
  Delija-Presečki, Živka (141620)
  Novak, Milivoj
  Benjak, Vesna
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Naslov zbornika: Abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 147
  Održan: od 05.05.94 do 07.05.94
  Sažetak: Retrogradnom analizom medicinske dokumentacije bolesnika hospitaliziranih u jedinici za intenzivno liječenje novorođenčadi utvrđena je incidencija sepse od 12,6%. Nedonoščad (50% bolesnika sa sepsom) i bolesnici podvrgnuti invazivnim metodama liječenja češće obolijevaju od sepse. Gotovo polovica sepsi uzrokovana je jednim (47%), 5% s više uzročnika a čak u 48% slučajeva ni jedan uzročnik nije izoliran. Većina bolesnika imala je jednu (71%), 28% dvije a 1% tri i više epizodi sepse. 43% bolesnika imalo je ranu sepsu ( prva72 sata po rođenju) a 57% kasnu ( nakon 72 sata života). Njčešći uzročnici rane sepse bili su beta hemolitičkistreptokok i Staphiloccocus epidermidis,a kasne Klebsiella pneumoniae, Staphilococcus aureus, Escherichia coli i Streptococcus epidermidis.
  Ključne riječi: neonatalna sepsa, intenzivno liječenje novorođenčadi, jedinica za intenzivno liječenje novorođenčadi
  Ostalo: ništa

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Croatian national newborn screening program for phenylketonuria and congenital hypothyroidism.

  Autori:
  Sarnavka, Vladimir
  Mardešić, Duško (28220)
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Naslov zbornika: Abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stubičke Toplice, Hrvatska
  Godina: 1995
  Održan: od 06.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: vidi u pojektu prof.dr.D. Mardešića

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mycoplasmal infections in neonates with suspected infection

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Prišlin-Muškić, Marlena
  Benjak, Vesna
  Filipović, Boro
  Nikolić, Emil (177135)
  Novak, Milivoj
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Godina: 1994
  Stranice: od 350
  Održan: od 05.06.94 do 08.06.94
  Sažetak: U 236 novorođenčeta sumnjiva na sepsu učinjene su uz ostalu rutinsku bakteriološku obradu i kulture krvi i/ili likvora na Mycoplasmu hominis i Ureplasmu urealyticum. 14,4 novorođenčeta nosila su U.urealyticum a 3,8 M.hominis. Od34 djeteta s U. Urealyticum u kulturi krvi, 3 je imalo pozitivan trahealniaspirat i radiološke i kliničke znakove akutne ili kroničneplućne bolest. 32,4 % novorođenčadi s hemokulturom pozitivnomna Mycoplasme imalo je U.Urealyticum ili U.urealyticum i M.Hominis i u likvoru. Šestero od tih bolesnika imalo je u likvoru i pleocitozu, dok su ostali bili asimptomatični. U dvoje nedonoščadi dijagnosticiran je osteomijelitis izazvan s U.urealyticum, i to na osnovu nalaza istog uzročnika u krvi djeteta nakon isključenja drugih bakterijskih i gljivičnih uzročnika. Preostalih 16 bolesnika s mikoplazmama u krvi su bili septični ali nisu pokazivali znakove zahvaćenosti nekog pojedinog organa. Sva djeca s mikoplazmama su liječena eritromicinom a dvoje koji na tu terapiju nisu reagirali, kloramfenikolom. Mortalitett ove djece iznosio je 14,3% Zaključili smo da su neonatalne infekcije mikoplazmama češće nego što smo predpostavljali, pa da trebaju biti uklučene u rutinsku evaluaciju novorođenčeta sa infekcijom.
  Ključne riječi: genitalne mikoplazme, novorođenče, U.urealyticum, M.hominis,osteomyelitis, fetalni hidrops, kronična plućna bolest, akutna plućna bolest, meningitis
  Ostalo: ništa

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rezultati trogodišnjeg selektivnog skrininga na lizozomske bolesti taloženja i aminoacidopatije u Hrvatskoj

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Cvitanović-Šoljan, Ljerka
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Milano, Italija
  Godina: 1994
  Stranice: od 212
  Skup: VI International Congress Inborn Errors of Metabolism
  Održan: od 27.05.94 do 31.05.94
  Sažetak: U trogodišnjem razdoblju između 250 djece sa kliničkim znacima bolesti taloženja i/ili mentalnom retardacijom, dijagnosticirano je 9 bolesnika (7 MPS i 2 SP). Metode obrade su bile:ukupniMPS u urinu i njihova elektroforeza, TLC oligosaharida, mjerenje aktivnosti lizozomskih enzima u leukocitima i kulturi fibroblasta. Tankoslojna kromatografija izvedena je u 507 bolesnika. U 46 djece nađene su povišene jedna ili više aminokiselina ( najčešće alanin i glicin). Otkrivena su 2 bolesnika s tirozinemijom tipl i pet bolesnika s fenilketonurijom.
  Ključne riječi: mukopolisaharidoze, aminoacidopatije, selektivni skrining
  Ostalo: ništa

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Unusual presentation of 3-methylglutaric aciduria in a Croatian boy

  Autori:
  Sarnavka, Vladimir
  Barić, Ivo
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Erwa, W.
  Mardešić, Duško (28220)
  Naslov zbornika: Abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Toledo, Španija
  Godina: 1995
  Skup: 33rd annual symposium of The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism
  Održan: od 12.09.95 do 15.09.95
  Sažetak: vidi projekt prof.dr.D.Mardešić
  Ključne riječi: vidi projekt prof.dr.D.mardešića
  Ostalo: ništa

 45. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Preporuke za profilaktičko davanje vitamina K novorođenčadi

  Autori:
  Dujmović, Antonija
  Bujanović, Vladimir
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Mardešić, Duško (28220)
  Miličević, Donata
  Mišir, Tomislav
  Polak-Babić, Jelena
  Schmutzer, Ljerka
  Stanojević, Milan
  Vrsta rada: Preporuke Ad hoc skupine,Gynaecol &Perinatol 1994;2:95
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Preporuke za prevenciju hemoragijske bolesti novorođenčeta K vitaminom.
  Ključne riječi: novorođenče, hemoragijska bolest novorođenčeta, K vitamin, prevencija, profilaksa

 46. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Svjetski tjedan dojenja

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Vrsta rada: uvodnik u Gynecol&Perinatol 1994;3: 97-99
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst o akciji promicanja dojenja SZO.

 47. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pismo urednici o Povelji o djeci u bolnici, Paediatr Croat 1994; 38: 65-6

  Autori:
  Gjurić, Gorjana (119221)
  Vrsta rada: Inicijativa za za osnivanje udruženja za dijete u bolnici


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr