SVIBOR - Projekt broj: 3-01-479

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-479


MOŽDANA ISHEMIJA U OSOBA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI


Glavni istraživač: THALLER, VLATKO (93876)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.06.92. do 30.06.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 174 666/308

Sažetak: Moždana ishemia u osoba mlađe životne dobi predstavlja značajan medicinski problem, budući da u 26-38% pacijenata uzrok ove bolesti nije moguće dokazati s apsolutnom sigurnošću. Autori namjeravaju proučiti etiopatogenezu moždane ishemije u osoba mlađe dobi, njene različite kliničke manifestacije i aktualne dijagnostičko-terapijske mogućnosti. U tu svrhu biti će ispitani bolesnici oba spola, starosti između 17 i 50 godina. Pacijentima će biti učinjene laboratorijske, kardiološke i neurološke neinvazivne i invazivne pretrage, kako bi se dobila osnova za što kompletnije sagledavanje višestruke problematike ove bolesti. Na osnovu toga moglo bi se poboljšati kvalitetu liječenja i rehabilitacije, utjecati na kvalitetu života i prevenirati recidiv bolesti

Ključne riječi: ishemia, mozak, mlađe dob

Ciljevi istraživanja: Dožive li mlađe osobe moždanu ishemiju,podvrgava ih se, kao i skupine bolesnika starije dobi, različitim laboratorijskim, internističkim (kardiološkim) i neurološkim pretragama, kako bi se zajedno s kliničkom slikom dobilo podlogu za razumijevanje nastanka bolesti. Pritom treba, naročito u ovoj skupini bolesnika, voditi računa ne samo o tipičnim već i atipičnim i rjeđim uzrocima nastanka poremećaja. Istraživanje ima zadaću: 1. da preispita značenje tipičnih faktora rizika, 2. da prouči značenje atipičnih i rjeđih etiopatogenih faktora, 3. da utvrdi morfološke promjene i njihove karakteristike, 4. da utvrdi eventualne principijelne ili metodske poteškoće vezane uz dosadašnje dijagnostičke postupke, 5. da utvrdi mogućnost liječenja i rehabilitacije ovih bolesnika. Ovo proučavanje dati će doprinos boljem razumijevanju ključnih točaka, u kojima treba provoditi suzbijanje faktora rizika, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije ovih bolesnika. Također će doprinjeti postizanju bolje kvalitete života, što će djelovati preventivno u smislu suzbijanja recidiva bolesti

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr