SVIBOR - Projekt broj: 3-01-492

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-492


PROGNOSTIČKI PARAMETRI I TERAPIJA U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA


Glavni istraživač: MAVRIĆ, ŽARKO (142340)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.93. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Klinika za internu medicinu Kardiološki odjel
Adresa: Braće Branchetta 22
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 21-68-99
E-mail: Zarko.Mavric@mamed.medri.hr
teleFaks: 385 (0)51 21-80-59

Sažetak: U ovom istraživanju nastojat ćemo doprinijeti rješavanju problema vezanih uz prognostičku evaluaciju bolesnika s akutnim infarktom miokarda i mogućnosti poboljšanja učinaka trombolitičke terapije. Prospektivno ćemo ispitati pouzdanost već izrađenog vlastitog prognostičkog indeksa, te mogućnost povećanja njegove prediktivne vrijednosti uključivanjem pouzdanijih pokazatelja veličine infarkta miokarda, kao što su enzimatska veličina infarkta i ehokardiografski nalaz funkcije lijeve klijetke ('wall motion index') u formulu za određivanje indeksa. Ispitat ćemo i karakteristike i prognostičko značenje infarkta miokarda desne klijetke, kao i značenje produženog QT intervala, posebno njegov aritmogeni potencijal i korelaciju sa stupnjem regionalne disfunkcije lijeve klijetke. U dijelu ispitivanja koje se odnosi na primjenu trombolitičke terapije, ispitat ćemo mogućnosti daljnjeg povećanja njezine učinkovitosti modifikacijama adjuvantne i posttrombolitičke terapije, kao što je uvođenje inhibitora slobodnih radikala (N-acetilcistein i deferoksamin) u terapijski protokol, a u cilju smanjenja reperfuzijskog oštećenja miokarda.

Ključne riječi: infarkt miokarda, prognoza, terapija, prognostički indeks, desna klijetka, QT interval, tromboliza, repefuzija, slobodni radikali, deferoksamin, N-acetilcistein

Ciljevi istraživanja: Ciljevi: 1. Prospektivna evaluacija vlastitog prognostičkog indeksa u predikciji razvoja kardiogenog šoka i ukupnog mortaliteta bolesnika s akutnim infarktom miokarda (AIM). 2. Karakteristike i prognostičko značenje infarkta miokarda desne klijetke (IMDK). 3. Značenje produženog QT intervala u bolesnika s AIM, posebno njegov aritmogeni potencijal i korelacija sa stupnjem regionalne disfunkcije lijeve klijetke. 4. Mogućnosti daljnjeg povećanja učinkovitosti trombolitičke terapije AIM modifikacijama adjuvantne i posttrombolitičke terapije, kao što je uvođenje inhibitora slobodnih radikala u terapijski protokol, a u svrhu smanjenja reperfuzijskog oštećenja miokarda. Doprinos rješavanju još uvijek prisutnih nepoznanica u primjeni trombolitičke terapije (optimalni protokol primjene, gornja starosna granica bolesnika, učinci kasne trombolize). Očekivani rezultati: 1. Stjecanje novih spoznaja o činiocima koji utječu na ishod bolesti u bolesnika s AIM, a što bi omogućilo selektivniju primjenu diferentnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u bolesnika s većim rizikom. Trajanje boravka u jedinicama intenzivnog liječenja, a i hospitalizacije općenito, lakše bi se moglo individualno prilagoditi bolesniku. 2. Doprinos razjašnjavanju nekih problema vezanih uz AIM, a koji su još nedovoljno ispitani i o kojima postoje neujednačeni stavovi (produžen QT interval, IMDK). 3. Mogućnost sprečavanja reperfuzijskog oštećenja miokarda nakon trombolitičke terapije u AIM, čime bi se povećala njezinaučinkovitost.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr