SVIBOR - Projekt broj: 3-01-498

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-498


ISPITIVANJE OVARIJSKE I UTERINE PROKRVLJENOSTI U PLODNIH I NEPLODNIHŽENA


Glavni istraživač: KUPEŠIĆ-UREK, SANJA (66854)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.93. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 150
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 11
Naziv ustanove: Bolnica "Sveti duh", Zagreb (129)
Odjel/Zavod: Klinika za ginekologiju i porodništvo
Adresa: Sveti Duh 64
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 579 251
teleFaks: 385 (0) 41 579 298

Sažetak: Cilj ovog prospektivnog istraživanja je utvrđivanje dijagnostičkih i intervencijskih mogućnosti i dosega transvaginalnog pulzirajućeg i obojenog doplera u obradi i liječenju neplodnoga braka. Svrha je u pojednostavljenju postupka, smanjenju rizika i troškova, unapređivanju nekih već primjenjivanih metoda pomoću doplera u boji. Dragocjeni podaci dobiveni primjenom ovo metode usporedit će se s kliničkim i hormonskim pokazateljima. Usporedno praćenje folikulskog protoka u preovulacijskom razdoblju i hormonalnog statusa pokazati će da li je moguće procijeniti stupanj zrelosti oocita i trenutak ovulacije. Usporedit će se morfološke promjene žutog tijela s promjenama unutar-ovarijske prokrvljenosti. Procjenom protoka endometrija nastojat će se izabrati optimalni ciklus za provodjenje ET ili IS. Aspiraciju ćemo izvoditi pod kontrolom obojenog doplera čuvajući time mikrocirkulaciju folikula. Procijenit cemo dijagnostičku vrijednost doplerske histerosalpingosonografije, koja zbog svoje neškodljivosti, jednostavnosti, neinvazivnosti i relativno niske cijene koštanja zaslužuje punu pažnju. U liječenju vanmaterničnog začeća ćemo se koristiti obojenim doplerom radi aplikacije metotreksata u cirkulaciju trofoblasta. U slučaju nalaza novotvorine reproduktivnog sustava neplodnih ispitanica prije primjene bilo koje invazivne metode ispitat ćemo njenu vaskularizaciju obojenim doplerom tražeći neovaskularizaciju kao znak njene zloćudnosti.

Ključne riječi: Transvaginalni Doppler u boji, Neplodnost, Uterina perfuzija, Ovarijska perfuzija

Ciljevi istraživanja: Cilj je ove prospektivne studije usporediti rezultate dobivene primjenom transvaginanog obojenog i pulzirajućeg doplera (TVOiPD) s hormonskim pokazateljima svake pojedine faze menstruacijskog ciklusa, te svih provedenih postupaka asisitirane reprodukcije. Time ćemo kritički procijeniti mogućnosti i dosege TVOiPD u liječenju neplodnog braka. Usporedit ćemo odlike intraovarijskog i uterinog protika s pokazateljima hormonskog statusa u neplodnih i plodnih žena u različitim fazama menstruacijskog ciklusa i različitim tipovima stimulacije. Usporedbom hormonskih pokazatelja periovulacijske faze s dinamikom protoka i stupnjem zrelosti aspirirane oocite nastojat ćemo utvrditi promjene u protoku koje bi omogućile pouzdano predviđanje trenutka ovulacije. Promjene protoka žutog tijela usporedit ćemo s hormonskim pkazateljima njegove aktivnosti. Procijenit ćemo pouzdanost primjene TVOiPD u dijagnostičke (HSSG) i terapijske svrhe (metotreksat).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr