SVIBOR - Projekt broj: 3-01-506

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-506


MIKROKIRURGIJA U LIJEČENJU OZLJEDA PERIFERNIH ŽIVACA


Glavni istraživač: STANEC, ZDENKO (54660)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 04.02.92. do 01.09.96.

Ukupno radova na projektu: 12
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA PLASTIčNU KIRURGIJU KLINIKE ZA KIRURGIJU , KLINIČKE BOLNICE DUBRAVA ZAGREB
Adresa: Avenija izviđaća 6,10000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 28 74 44 lok.2570
teleFaks: 385 (0) 1 26 36 95
teleFaks: 385 (0)

Sažetak: Ozljede mekog tkiva udružene sa ozljedama krvnih žila, perifernih živaca i kosti stalni su problem u plastično-rekonstruktivnoj kirurgiji.Patofiziologija ratnih rana uzrokovanih projektilima visokog prijenosa energije povezana je sa velikom destrukcijom tkiva, te pokazuje znatne razlike u pogledu načina rekonstrukcije te odabiru optimalnog vremena za rekonstrukciju u odnosu na mirnodopske strijelne ozljede. Svrha prvog dijela našeg istraživanja bila je : a) primjenom mikrokirurške tehnike odrediti veličinu primarne ekscizije u toku obrade ratne rane b) ustanoviti optimalno vrijeme za rekonstrukciju oštećenih struktura c) odabrati odgovarajući plastično-rekonstruktivni zahvat za rekonstrukciju nastalog defekta.Jenjavanjem ratnih operacija na području Hrvatske smanjio se broj akutnih ranjenika, a povećao broj ranjenika sa potrebom sekundarne rekonstrukcije ozljeda perifernih živaca. Prema dostupnoj literaturi i vlastitim kliničkim iskustvima učestalost ratnih ozljeda perifernih živaca iznosi oko 20%. Obzirom da je učestalost spontanog oporavka kod takvih ozljeda 70%, prema današnjim podacima o broju ranjenika u Hrvatskoj očekuje se da će više od 1000 ranjenika sa ozljedom perifernog živca zahtijevati operacijsku reviziju. Tako veliki broj bolesnika sa ozljedom perifernog živca, te kompleksnost liječenja takvih ozljeda ukazali su na nužnost znanstvenog pristupa danoj problematici. To nas je navelo da nastavak istraživanja sprovedemo u formi redovnog projekta koji uključuje detaljnu studiju patologije i kirurškog liječenja ozljeda perifernih živaca. Očekivani znanstveni doprinos bio bi odrediti optimalno vrijeme operacije, kao i adekvatnost pojedinih rekonstrukcijskih metoda kod lječenja ozljeda perifernih živaca. Postizanje optimalnog liječenja ovih ozljeda dovelo bi do skraćenja perioda bolničkog liječenja, te omogućilo ranu i efikasnu rehabilitaciju što bi zajedno rezultiralo značajnim smanjenjem invalidnosti i očuvanjem radne sposobnosti ranjenika.

Ključne riječi: ratna rana , mikrokirurška rekonstrukcija , ozljeda perifernog živca , optimalna rekonstrukcija perifernog živca

Ciljevi istraživanja: CILJEVI 1. Odrediti optimalno vrijeme za operacijski zahvat kod ozljede perifernih živaca 2. Odrediti adekvatnu razinu resekcije ozljeđenog živca. 3. Odrediti uspješnost pojedine rekonstrukcijske metode. 4. Odrediti vrijeme unutar kojega se može očekivati spontana reinervacija kod ozljeda perifernih živaca. OčEKIVANI REZULTATI Kako ne postoje znanstveni dokazi o optimalnom vremenu rekonstrukcije kod ozljeda uzrokovanih projektilimavisokog prijenosa energije, rezultati ovog istraživanja unaprijedili bi razumjevanje patofiyiologije iregeneracije perifernog živca kod oyljeda ovog tipa. Ujedno jeneophodno i odrediti adekvatnu razinu resekcije o kojoj ovisinačin rekonstrukcije, te pojava i napredovanje reinervacije.Veliki broj ozljeda ovog tipa omogućiti će nam procjenuuspješnosti različitih kirurških metoda koje su do danas u svijetu komparirane samo na malim kliničkim uzorci koje nije bilo moguće adekvatno znanstveno obraditi. Određivanje vremenaunutar kojeg je moguće očekivati spontani oporavak kod ratnihozljeda perifernih živaca potrebno je zbog uspostavljanja adekvatnog protokola liječenja ozljeda ovog tipa o kojem ovisi krajnji rezultat. Dobiveni rezultati unaprijediti će razumjevanje regeneracije perifernih živaca, te ostvaritiznačajan doprinos rješavanju problema terapijskog pristupa ovoj složenoj problematici. Evaluacijom dosadašnjih reyultata ukazala se potreba za postavljanjem dodatnih ciljeva istraživanja;5.Ocjena uspješnosti sekundarne rekonstrukcije perifernog živca 24 i više mjeseci poslije neuspješne primarne rekonstrukcije, te 6.Opravdanost palijativnih rekonstrukcijskih operacija u svrhu poboljšanja funkcije ekstremiteta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr