SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-506

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-506


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 8
Ukupno objavljenih radova: 12


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kirurški postupci kod ozljeda perifernih živaca

  Autori:
  Unušić, Josip (98725)
  Montani, Đorđe (32393)
  Unušić, Josip (98725)
  Stanec, Zdenko (54660)
  Hulina, Davor (187660)
  Džepina, Ivo (171941)
  Montani, Đorđe (32393)
  IVRLAČ, RADOJKO (113356)
  Škrbić, Sanda (187656)
  Časopis: Injury
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 41 do 46
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ozljede perifernih živaca predstavljaju značajan dijagnostičkiiterapijski problem. Današnja ratna zbivanja u prvi planstavljaju strijelne i eksplozivne ozljede živaca. Uvođenjemikrokirurške tehnike uz primjenu operacijskog mikroskopaotvorilo je brojne nove mogućnosti kirurškog liječenja ozljedaperifernih živaca. Vrijeme operacijskog zahvata određuje se premaobilježjima i stupnju ozljede, te očekivanoj prognozi. Odkirurških postupaka u liječenju ozljeda perifernih živacanajčešće se primjenjuju neuroliza, direktna neurorafija , tepostupci indirektne neurorafije. Unutrašnja neuroliza je potrebnakada oštećenje dovodi do fibroze unutar vezivnog tkiva živca.Direktna neurorafija označava šav živca. Indiciran je kada defekttkiva nije veći od 15 mm. U slučajevima kada postoji napetost koddirektnog spajanja presječenih bataljaka potrebno je učinititransplantaciju živca. " Konduit " metode primjenjuju se zapremoštavanje manjih defekata tkiva perifernog živca. Kod ozljedas velikim defektom tkiva, te kod proksimalnih ozljeda indiciranaje rekonstrukcija vaskulariziranim režnjem živca. Kodireparabilnih ozljeda perifernih živaca primjenjuju se postupcitranspozicije tetiva i artrodeze, kako bi se uspostavilaravnoteža i funkcija ekstremiteta.
  Ključne riječi: ozljede perifernih živaca, mikrokirurgija

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Experience with the forearm septofascial flap

  Autori:
  Stanec, Zdenko (54660)
  Unušić, Josip (98725)
  Džepina, Ivo (171941)
  Prpić, Ivan (39075)
  Škrbić, Sanda (187656)
  Časopis: Eur J Plast Surg
  Broj: 1
  Volumen: 15
  Godina: 1992
  Stranice: od 216 do 221
  Broj referenci: 41
  Jezik: engleski
  Sažetak: /
  Ključne riječi: /

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kirurško liječenje ozljeda perifernih živaca

  Autori:
  Unušić, Josip (98725)
  Montani, Đorđe (32393)
  Unušić, Josip (98725)
  Stanec, Zdenko (54660)
  Hulina, Davor (187660)
  Džepina, Ivo (171941)
  Montani, Đorđe (32393)
  IVRLAČ, RADOJKO (113356)
  Škrbić, Sanda (187656)
  Časopis: Fiz med i reh
  Broj: 3
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 47
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U Zavodu za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojkeu vremenskom razdoblju od 12.lipnja 1991. do 30.ožujka 1992.godine liječeno je 70 ranjenika ( 23% od ukupnog broja ) saozljedom perifernog živca. Prema ukupnom broju ranjenika uHrvatskoj očekuje se oko 1000 ranjenika kod kojih će postojatipotreba operacijskog liječenja ozljeda perifernih živaca.Uvođenje mikrokirurške tehnike otvorilo je brojne nove mogućnostikirurškog liječenja ozljeda ovog tipa. Od kirurških postupaka uliječenju ozljeda perifernih živaca najčešće se primjenjujuneuroliza, direktna neurorafija, te postupci indirektneneurorafije.
  Ključne riječi: /

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Double-face free flap in head and neck reconstruction

  Autori:
  Stanec, Zdenko (54660)
  Aljinović, Naranča
  Unušić, Josip (98725)
  Hulina, Davor (187660)
  Časopis: Plastic Surgery
  Broj: 1
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 341 do 342
  Broj referenci: 2
  Jezik: engleski
  Sažetak: /
  Ključne riječi: /

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: High-Energy War Wounds - Flap Reconstruction

  Autori:
  Stanec, Zdenko (54660)
  Montani, Đorđe (32393)
  Džepina, Ivo (171941)
  Hulina, Davor (187660)
  Unušić, Josip (98725)
  Unušić, Josip (98725)
  Montani, Đorđe (32393)
  Prpić, Ivan (39075)
  Škrbić, Sanda (187656)
  Časopis: Ann Plast Surg
  Broj: 2
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 97 do 102
  Jezik: engleski
  Sažetak: /
  Ključne riječi: /

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The management of war wounds to the extremities

  Autori:
  Stanec, Zdenko (54660)
  Montani, Đorđe (32393)
  Džepina, Ivo (171941)
  Hulina, Davor (187660)
  Unušić, Josip (98725)
  Škrbić, Sanda (187656)
  Časopis: Scand J Plast Reconstr Hand Surg
  Broj: 1
  Volumen: 27
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 6
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: /
  Ključne riječi: /

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: War wounds management - early reconstruction of soft tissue defects

  Autori:
  Stanec, Zdenko (54660)
  Džepina, Ivo (171941)
  Montani, Đorđe (32393)
  Škrbić, Sanda (187656)
  Časopis: Acta med croatica
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0164
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 123 do 128
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ratne rane glave i vrata - mikrokirurška rekonstrukcija

  Autori:
  Stanec, Zdenko (54660)
  Škrbić, Sanda (187656)
  Džepina, Ivo (171941)
  Naslov zbornika: Prvi Hrvatski kirurški kongres - zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 687 do 689
  Skup: Prvi Hrvatski kirurški kongres
  Održan: od 15.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: Autori opisuju važnost primarne obrade i rane rekonstrukcije ratnih rana u području glave i vrata. Od ukupnog broja ranjenika oko 10% rana nalazi se na glavi i vratu. Kod 48% ranjenika bilo je potrebno učiniti rekonstrukciju složenim rekonstrukcijskim postupkom, a kod 20% primjenjena je mikrokirurška tehnika slobodnog prijenosa tkiva.
  Ključne riječi: ratne rane, mikrokirurgija, rekonstrukcija

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Early flap coverage of high energy war wounds

  Autori:
  Stanec, Zdenko (54660)
  Hulina, Davor (187660)
  Džepina, Ivo (171941)
  Montani, Đorđe (32393)
  Unušić, Josip (98725)
  Naslov zbornika: The 7th Congress European Section ICPRS, Berlin, Abstract Book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berlin, Njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: The 7th Congress European Section ICPRS
  Održan: od 02.06.93 do 06.06.93
  Sažetak: /
  Ključne riječi: /

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Double-face free flap in head and neck reconstruction

  Urednici
  Stanec, Zdenko (54660)
  Aljinović, Naranča
  Unušić, Josip (98725)
  Unušić, Josip (98725)
  Hulina, Davor (187660)
  Naslov zbornika: X Congress of ICPRS, Madrid, Abstract Book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska
  Godina: 1992
  Stranice: od 341 do 342
  Skup: The X Congress of ICPRS
  Održan: od 28.06.92 do 03.07.92
  Sažetak: /
  Ključne riječi: /


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr