SVIBOR - Projekt broj: 3-01-508

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-508


RAŠIRENOST UZIMANJA SREDSTAVA OVISNOSTI U ŠKOLSKE DJECE I STUDENATA


Glavni istraživač: JONJIĆ, ANTO (85144)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.93. do 01.06.96.

Ukupno radova na projektu: 88
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu ekologiju
Adresa: Braće Branchetta 20/1
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)227-444
Telefon: 385 (0)227-238
teleFaks: 385 (0)514-790

Sažetak: Na težinu i značaj bilo koje bolesti i potrebu za organiziranom prevencijom ukazuje rasprostranjenost te bolesti među stanovništvom, trajanje bolesti, efikasnost terapije i rehabilitacije. Pušenje kao i druge bolesti ovisnosti predstavljaju tipičan primjer takvog stanja u narodu sa svim pomenutim karakteristikama. Stoga se predlaže epidemiološko prospektivno istraživanje među djecom u osnovnoj i srednjoj školi kroz reprezentativni uzorak u urbanoj (Rijeci) i ruralnoj sredini (Pazin). Traže se uzroci nastanka pušenja i drugih bolesti ovisnosti, kao i utvrđivanje stvarnog epidemiološkog stanja radi stvaranja specifičnih programa prevencije bolesti ovisnosti. Time bismo radili na ostvarenju ciljeva SZO koja u zadacima programa "Zdravlje za sve do 2.000 godine" u članu 16 Promocije pozitivnog zdravstvenog ponašanja želi smanjenje pušenja tako da se populacija nepušača poveća do 80% ukupne polupacije (sadašnje stanje u Republici Hrvatskoj je do 30% nepušača). U članu 17 Smanjenje zdravstveno štetnog ponašanja cilj je smanjenje potrošnje alkohola i drugih štetnih supstanci za barem 25% do 2.000 godine.

Ključne riječi: sredstva ovisnosti, školska djeca, studenti

Ciljevi istraživanja: Temeljni ciljevi projekta je da se pomoću epidemiološke metode istraže: raširenost i druge karakteristike uzimanja sredstava ovisnosti. Ovo istraživanje je prvenstveno usmjereno na početak uzimanja sredstva koja mogu izazvati bolesti ovisnosti. Tako će se izučavati: životna dob u kojoj mladež započinje uzimanje sredstava ovisnosti, redoslijed uzimaanja tih sredstava, obiteljske prilike u kojima mladi žive, zapošljenost roditelja, njegova obrazovanost, rasprostranjenost uzimanja sredstava ovisnosti u obitelji ispitanika i drugo. Očekivani doprinos je u utvrđivanju stvarnog epidemiološkog stanja koje je potrebno da se u praksi naprave i primjene bolji odgovarajući specifični preventivnvi pogrami prema pojavi, mjestu nastanka, skupini bolesti ovisnosti. Svaki detaalj u izučavanju preventivnih mjera predstavlja zunačajan doprinos u smanjenju nastanka bolesti ovisnosti. Zato je cilj ovog istraživanja izučavanje karakteristika uzimanja sredstava ovisnosti u najmlađem dijelu pučanstva: u preadolescentnoj i adolescentna dob.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Savez za suzbijanje bolesti ovisnosti i unapređenje duševnog zdravlja
    Tip ustanove: Other
    Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Poglavarstvo grada Rijeke
    Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
    Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr