SVIBOR - Projekt broj: 3-01-516

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-516


MOLEKULSKA OVISNOST KOSTI I KOŠTANE SRŽI


Glavni istraživač: MARUŠIĆ, ANA (136152)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.09.93. do 01.09.96.

Ukupno radova na projektu: 7
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za anatomiju
Adresa: Šalata 11, p.p. 916
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 45 66 825
teleFaks: 385 (0)1 27 11 95
E-mail: marusica@mamef.mef.hr

Sažetak: Uzajamna ovisnost kosti i koštane srži stalna je i mnogoznačna a poremećaj razvitka ili djelatnosti jednog dovodi do promjene u oba sustava. Razumijevanje prirode uzajamnog djelovanja kosti i koštane srži na staničnoj i molekulskoj razini glavni je cilj predloženog istraživanja. U tu svrhu uzgojit će se in vitro stromalne stanice ljudske koštane srži. U uvjetima koji potiču njihovu diferencijaciju prema osteoblastičnoj liniji istražit će se ekspresija gena specifičnih za osteblaste biokemijskim i genskim biljezima. Posebice će se istražiti osteogeni potencijal koštane srži u u različItim hematološkim poremećajima (mijelodisplazija, aplastična anemija itd). U in vivo pokusima na mišjem modelu istražit će se uloga imunološkog sustava na razvitak kosti. U tu svrhu će se upotrijebiti životinje kojima je izbačen gen za neku molekulu koja određuje sposobnost imunološkog odgovora životinje (knock-out genes), a diferencijacija kosti proučit će se u modelu indukcije koštanog tkiva demineraliziranim koštanim prahom i koštanom srži. Koštana diferencijacija evaluirat će se histološki, biokemijski i genski.

Ključne riječi: kost, koštana srž, osteoblast, stromalne stanice, diferencijacija, immunodeficiencije, immunološki sustav

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj preloženog istraživanja jest utvrđivanje međuodnosa kosti i koštane srži na staničnoj i molekulskoj razini. Premda je osteogeni potencijal koštane srži poznat i opisan, malo se zna o diferencijacijskom slijedu i čimbenicima koji ga određuju. Stoga je prvi neposredni cilj predloženog istraživanja proučavanje genskih biljega koji određuju osteoblastičnu diferencijaciju u stromalnom sustavu koštane srži. To se posebice odnosi na promjene koštanog sustava u hematološkim poremaćajima, koje su do sada opisivane sporadično i nesustavno. Upotreba mišjih modela poremećaja imunološkog sustava, u kojima je moguće dobiti vrlo definirane poremećaje pojednih hematopoetskih staničnih linija, omogućit će razlučivanje uloge pojedinih dijelova imunološkog sustava u osteogenezi. Glavni doprinos predloženog istraživanja jest u objedinjenju proučavanja koštanog i hematopoetskog sustava. Dosadašnja su istraživanja ta dva anatomski povezana sustava proučavala odvojeno, dok su objedinjena proučavanja, posebice in vivo, nedostatna i rijetka. Razlučivanje diferencijacijskog slijeda stromalnog sustava koštane srži značajno bi doprinijelo razumijevanju odnosa hematopoetskog i stromalnog sustava koštane srži. Razumijevanje ravnoteže koštanog i hematopoetskog sustava u zdravlju i bolesti omogućilo bi suvislo liječenje i prognozu oporavke koštanih promjena u hematološkim bolestima.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Identification of molecular markers of human bone cells: their use in defining interactions between bone cells and bone-marrow
    Naziv ustanove: Institut fuer Pathologie, GSF Muenchen, SRNj - u okviru bilateralne znanstvene i tehničke suradnje SRNj i RH - Forschungszentrum Juelich
    Grad: Juelich, SR Njemačka

  2. Naziv projekta: JF199 The role of the immune system in new bone formation
    Naziv ustanove: National Institutes for Health
    Grad: Bethesda, S.A.D.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr