SVIBOR - Projekt broj: 3-01-518

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-518


PROMJENE NA MIKROVASKULATURI KOD SISTEMSKIH BOLESTI VEZIVNOG TKIVA


Glavni istraživač: BRUMEN, VLATKA (119715)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 10.11.93. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Odjel medicine rada IMI te Zavod za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti KBC Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Jordanovac 104, Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-434-188, 223-180
teleFaks: 385 (0)1-274-572, 223-180

Sažetak: Istraživat će se promjene na mikrovaskulaturi kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Poduzet će se opsežna klinička i odgovarajuća bazična studija na mikrocirkulaciji. Nalazi dobiveni obradom perifernog krvotoka,kliničko-laboratorijski, patohistološki i pomoću citogenetskih metoda bit će međusobno komparirani radi uspostavljanja eventualne korelacije među njima. Na statistički zadovoljavajućem selekcioniranom populacijskom uzorku i odgovarajućem broju zdravih kontrolnih osoba pokušat će se uspostaviti vlastite kriterije interpretacije promjena na mikrovaskulaturi kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva, a bazično semikvantitativne metode pokušat će se kvantificirati. Ovako postavljena studija ima za cilj da doprinese ne samo sadašnjem stupnju znanstvene spoznaje, nego da bude prilog u rješavanju praktičnih problema rane dijagnostike, terapije i prevencije sistemskih bolesti vezivnog tkiva, koji se svakodnevno susreću u kliničkoj praksi.

Ključne riječi: sistemske bolesti vezivnog tkiva, mikrovaskulatura

Ciljevi istraživanja: S obzirom da danas prevladava mišljenje da je inicijalni patogenetski moment u razvoju sistemskih bolesti vezivnog tkiva lezija malih krvnih žila periferije, poduzela bi se opsežna studija promjena na mikrocirkulaciji, koja bi uključivala biološku studiju na animalnom modelu i kliničku studiju na selekcioniranim populacijskim grupama. Kako do danas nije poznat niti način niti je definiran animalni model na kojem bi bilo moguće izazvati sistemsku bolest vezivnog tkiva, u okviru biološke studije procijenjivat će se s jedne strane efekti primjene potentnih vazoaktivnih supstanci, a s druge strane sekundarni efekti danas uvriježene medikamentne terapije sistemskih bolesti vezivnog tkiva i to sa aspekta direktnog udjela u alteriranju krvožilja te sa aspekta genotoksičnosti. Promjene na perifernom krvotoku i visceralnim organima verificirat će se i direktno stereomikroskopski i patohistološki. Genotoksični učinak primjenjenih supstanci utvrdit će se međunarodno prihvaćenim mutagenetskim metodama (konvencionalna analiza na strukturne aberacije kromosoma i metoda izmjena sestara kromatida-"sister chromatid exchange", SCE). Na selekcioniranim populacijskim skupinama (osobe oboljele od neke sistemske bolesti vezivnog tkiva te zdrave kontrolne osobe), egzaktno će se dijagnosticirati promjene na mikrovaskulaturi sukcesivnom primjenom kapilaroskopije, dermotermometrije i fotopletizmografije kod svakog ispitanika. Nađene promjene korelirat će se sa kliničko-laboratorijskim nalazima, rezultatima mutagenetskog testiranja analognog onom na animalnom modelu, te sa patohistološkim nalazima biopsije kože eponihija. Ovako postavljena studija dala bi prvenstveno znanstveni doprinos do danas nerazjašnjenog problema etiologije i patogeneze sistemskih bolesti vezivnog tkiva, ali bi imala i aplikativnu vrijednost kao prilog rješavanju problema rane dijagnostike i terapije ovih stanja s kojim se kliničari svakodnevno susreću.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-402 Psihosocioepidemiološka istraživanja u sistemskim bolestima veziva
  Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, KBC
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr