SVIBOR - Projekt broj: 3-01-523

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-523


NEUROPSIHOFIZIOLOŠKA SVOJSTVA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG STANJA


Glavni istraživač: PAVIĆEVIĆ, LUKRECIJA (82905)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.11.93. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 15
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 223 884
Telefon: 385 (0)41 223 884

Sažetak: Rezultati neurofiziološke i neuropsihologijske obrade ratnih zarobljenika usporedit će se s rezultatima poredbenih skupina radi utvrđivanja mogućih oštećenja mozga i nekih njegovih funkcija, izazvanih zlostavljenjem u zarobljeništvu. Dinamika i opseg oporavka ustanovljenih promjena, pojava PTSD-a i drugih mentalnih poremećaja te neuroloških komplikacija procjenjivat će se longitudinalnim praćenjem neurofizioloških parametara i testiranjem kognitivnih funkcija. Pokušat će se ustanoviti faktori koji potenciraju pojavu PTSD-a, drugih mentalnih poremećaja i neuroloških komplikacija, te optimalnih mjera kojima se oni mogu izbjeći, skratiti ili ublažiti. Pokušat će se ustanoviti povezanost pojedinih neurofizioloških parametara s ustanovljenim kognitivnim deficitima.

Ključne riječi: Ratni zarobljenici,Psihofiziologija,Elektroencefalografija, Neuropsihologija,Cerebralna kartografija,Evocirani potencijali

Ciljevi istraživanja: Neurofiziološkim i psihologijskim metodama ustanoviti moguća oštećenja mozga i kognitivnih funkcija nastalih kao poslijedica psihofizičkog maltretiranja u zarobljeništvu. Longitudinalnim praćenjem neurofizioloških parametara i kognitivnih deficita ustanoviti dinamiku i opseg oporavka ustanovljenih oštećenja te moguću pojavu posttraumatskih komplikacija. Odrediti učestalost posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSD) neposredno nakon oslobađanja. Pratiti pojavu i učestalost odgođenog PTSD-a i pojavu drugih oblika psihičkih poremećaja. Utvrditi prognostičku vrijednost i stupanj poveznosti neurofizioloških parametara i kognitivnih deficita, PTSD-a i drugih psihičkih smetnji. Kao rezultat predloženog istraživanja mogu se očekivati značajne nove spoznaje o privremenim i trajnim oštećenjima mozga i njegovih funkcija kod bivših ratnih zarobljenika kao i posve nova saznanja o psihofiziologiji posttraumatskog stresnog poremećaja.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: ODJEL ZA STRATEGIJU OBRANE RH, MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet

  2. Naziv ustanove: Brain Research Institute UCLA
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Ostalo
    Grad: Los Angeles, California, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr