SVIBOR - Projekt broj: 3-01-526

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-526


MATEMATIČKO-STATISTIČKI MODELI HEMATOLOŠKIH BOLESTI


Glavni istraživač: PIŠL, ZORAN (82896)



Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.94.

Ukupno radova na projektu: 8
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Laboratorij za biomatematiku
Adresa: Ksaverska cesta 2, pp 291
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 214 460
teleFaks: 385 (0)1 274 572
E-mail: zpisl@mimi.imi.hr

Sažetak: Istraživat će se primjena statističko-matematičkih modela u pojavi i terapiji hematoloških bolesti. Razvit će se ekspertni sustav za ranu detekciju mogućih komplikacija u liječenju. Pokušat će se izraditi opći simulacijski model dinamike promatranih bolesti.

Ključne riječi: matematički modeli, hematološke bolesti, transplantacija koštane srži, simulacija, baza podataka

Ciljevi istraživanja: Cilj nam je, pomoću specifičnih matematičkih i statističkih metoda te primjenom neuronske mreže, uspostaviti ekspertni sustav koji bi bio u mogućnosti na temelju izmjerenih vrijednosti danih parametara dovoljno rano, sa zadovoljavajućom vjerojatnošću, predvidjeti ishod terapije i na taj način pomoći zdravstvenim djelatnicima da pravovremeno reagiraju i spriječe negativan ishod terapije. Ovakav ekspertni sustav povezao bi se sa postojećom bankom podataka u cjeloviti informatički sustav u liječenju leukemije. Na primjeru Marekove bolesti kokoši ispitali bi kako u dobro kontroliranim uvjetima ovakav model opisuje razvojni tok bolesti. U sklopu projekta razvile bi se specifične statističke metode i izradili kompjutorski programi za multivarijatnu analizu vremenskih varijabli. Opći simulacijski model dinamike zaraznih bolesti modificirao bi se za primjenu na nezarazne bolesti, pa tako i leukemiju. Epidemiološkim studijama odredili bi se osnovni rizični faktori koji utječu na pojavu leukemije i na taj način definirali parametri modela koji bi dao kvantitativnu analizu pojave leukemije u pojedinim populacijskim skupinama.


SURADNJA - PROJEKTI




SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Klinički bolnički centar Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr