SVIBOR - Projekt broj: 3-02-277

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-02-277


BOLESTI ENDODONTA I CARIES; EKSPERIMENTALNI I KLINIČKI STUDIJ


Glavni istraživač: NAJŽAR-FLEGER, DORA (33100)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 75
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Stomatološki fakultet, Zagreb (65)
Odjel/Zavod: Zavod za dentalnu patologiju
Adresa: Gundulićeva 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (1) 424-121
E-mail: Ivica.Anic@public.srce.hr
Telefon: 385 (1)42 36 66

Sažetak: Radi se o kliničkom, laboratorijskom i eksperimentalnom studiju iz endodoncije i karijesologije. Klinički studij uključuje ponašanje kompozitnih ispuna u oralnom mediju metodom USPHS, električkog potencijala amalgamskih ispuna i pojavu sekundarnog karijesa, pojavu profesionalnih uzura, karijesa i erozija zubne supstancije te morfološku i terapijsku problematiku u endodonciji. Laboratorijska ispitivanja pokazuju uporabljivost citokemijskih i citomorfoloških metoda (MMG) u dijagnostici i terapiji periapeksnih upala. Kvantitativni studij imunoglobulina i lizozima u pulpnih i periapeksnih patoza pokazuje količinu imunološki kompetentnih proteina u odnosu na ukupne proteine u oboljelom tkivu. Mikrobiološki studij kandide i Trichomonas tenax-a pokazuje prisutnost ovih mikroorganizama u mikrobnoj zajednici plaka u karijesu i endodontu što je doprinjelo proučavanju oralne ekologije i nacionalne patologije u stomatologiji. Reakcije nekih oralnih mikroorganizama (Candida, S.mutans, S.faecalis) na kalcij hidroksid, u pokusu in vitro, dala je odgovor na njegovu učinkovitost u kliničkoj endodonciji, dok je pokus na eksperimentalnim životinjama pokazao stupanj tolerancije vitalnih tkiva na kalcij hidroksidne i poliketonske preparate. Utjecaj infekcije (S.mutans, Veillonella) na dentinogenezu praćen u pokusu in vivo (štakori) pokazao je mnogo jači poremećaj dentinogeneze kod miješanih infekcija nego kod mono infekcije i operativne traume. Utjecaj lasera na zubna tkiva i oralnu mikrofloru pojasnio je saznanja o primjenjivosti laserske tehnologije u konzervativnoj i endodontskoj terapiji zubi što spada u temeljna istraživanja iz tog područja.

Ključne riječi: endodoncija, mikrobiologija, oralna ekologija, imunologija, dentinogeneza, citologija, laser, toksikologija, kalcijev hidroksid, amalgam, profesionalna oštećenja.

Ciljevi istraživanja: Radi se o kliničkom i eksperimentalnom istraživanju koje obuhvaća neke aspekte etiologije i laboratorijske dijagnostike u endodonciji, reakciju tvrdih zubnih tkiva na operativnu traumu,infekciju, lasersko zračenje, toleranciju tkiva na endodontske preparate, imunološki odgovor na infekciju, utjecaj lasera na oralnu mikrofloru (soft Ga-as, Xe-Cl excimer laser) s ciljem da se unaprijede dijagnostičke metode i terapijski postupci ustomatologiji. Da se doprinese općim naporima znanosti uproučavanju oralne ekologije i ispita uporabljivost lasera uendodonciji i karijesologiji i zaštite zubi od profesionalnih oštećenja. Očekivani znanstveni doprinos bio bi u: - određivanju mjesta Candide i Trichomonas tenax-a u oralnom eko sustavu u uvjetima mikrobne zajednice plaka, karijesa i endodonta, te kategoriziranju proteinaza Trichomonas tenax-a u ustima. - utjecaj infekcije i operativne traume na pulpu pokusnih životinja, utjecaj intoksikacije amalgamom na hematopoezu, ponašanje ispuna u oralnom mediju, tolerancija tkiva na endodontske preparate i zaštita od profesionalnih oštećenja zubi. - uporabljivost citoloških metoda u dijagnostici i prognozi endodontskog liječenja periapeksnih patoza. Uporabljivost lasera za punjenje korijenskih kanala - utjecaj visokoenergetskih i niskoenergetskih lasera na dentin i cement bili bi doprinos uvođenju novih tehnologija u endodonciju i dentalnu patologiju što spada u temeljna ispitivanja te problematike.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 302279 MINERALIZACIJA I DEMINERALIZACIJA TVRDIH ZUBNIH TKIVA
  Naziv ustanove: STOMATOLOŠKI FAKULTET ZAGREB
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinička bolnica Sveti Duh - Laboratorij za kliničku mikrobiologiju
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Klinička bolnica Sestre Milosrdnice - patohistološki laboratorij
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Prirodoslovno matematički fakultet - Zavod za botaniku i mikrobiologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Medicinski fakultet Zagreb - Institut za fiziku, Zavod za mikrobiologiju, Zavod za biokemiju KBC Rebro, Institut za medicinska istraživanja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Showa University, Department of Endodontics, School of Dentistry
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Tokyo, Japan

 9. Naziv ustanove: Pliva
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Klinička bolnica "Merkur"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Iz problematike lasera ostvaruje se stipendija za znanstveni rad u Japanu - dr Ivica Anić.Rad iz projekta bio je među pet europskih radova izabran za nagradni za mlade istraživače

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr