SVIBOR - Projekt broj: 3-02-279

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-02-279


MlNERALIZACIJA I DEMINERALIZACIJA TVRDIH ZUBNIH TKIVA


Glavni istraživač: ŠUTALO, JOZO (12433)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 76
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Stomatološki fakultet, Zagreb (65)
Odjel/Zavod: Stomatološki fakultet, Zavod za dentalnu patologiju Zagreb
Adresa: Gundulićeva 5, 41000 Zagreb, +385 Croatia
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 423 666
Telefon: 385 (0)1 424 121
E-mail: jsutalo@srcapp.srce.hr
E-mail: Ivica.Anic@public.srce.hr

Sažetak: Zubni karijes je kompleksan, dinamički, fizikalnokemijski proces koji dovodi do razmekšanja i razaranja tvrdih zubnih tkiva. Za proučavanje najranijih zbivanja na površini cakline, potrebno je uključiti stvaranje pelikule i kolonizaciju bakterija, mineralni i kemijski sastav cakline, poslijeerupcijsko sazrijevanje, fluoridaciju cakline, imunološke reakcije i utjecaj okoliša. Temeljni problem u terapeutskoj stomatologiji jest kako, pored optimalnih mehaničkih i bioloških svojstava materijala, ostvariti bolje odnose s tvrdim zubnim tkivima koji su sposobno izdržati opterećenja žvačnog tlaka, termička naprezanja i utjecaj oralnog millieua te osigurati trajni odnos bez pojave rubnog mikropropuštanja. Da bi se postigli što bolji uvjeti koriste se različita sredstva i tehnike koje pokazuju sposobnost boljeg pripremanja tvrdih tkiva zuba za međusobnu povezanost s materijalom za ispune.

Ključne riječi: Mineralizacija, demineralizacija, caklina, cement, dentin, kompozitni materijali, karijes, laser, imunologija

Ciljevi istraživanja: 1. Analizirati stupanj mineralizacije i sastav zdrave i karijesno promijenjene cakline. 2. Utvrđivanje početnih manifestacija u kemizmu karijesne lezije. 3. Provesti epidemiološko istaraživanje rasprostranjenosti erozija i abrazija te analizirati morfološke osobitosti i kemijski sastav površinskih i dubljih slojeva erozijom zahvaćenih tvrdih zubnih tkiva. 4. Epidemiološko ispitivanje karijesa u medicinski rizičnim skupinama bolesnika. 5. Analizirati imunološke reakcije u karijesno zahvaćenom zubnom tkivu. 6. Procijeniti mogućnost uporabe CO 2 lasera na tvrdim zubnim tkivima. Ispitati temperaturne promjene na površini cakline i u pulpnoj komorici pri djelovanju CO 2 lasera, te kliničku uporabu CO 2 lasera u prevenciji i terapiji karijesa. 7. Ustanoviti optimalne svjetlosne izvore za polimerizaciju kompozitnih materijala kojima bi se skratilo vrijeme ekspozicije i poboljšala kakvoća polimerizacija. 8. Kompenzacija polimerizacijske kontrakcije pri rekonstrukcijizuba kompozitnim materijalima i izbor materijala boljihfizičko-mehaničkih osobina.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 302277 Bolesti endodonta i karijes; eksperimentalni i klinički studij
  Naziv ustanove: Stomatološki fakultet Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut za fiziku PMF
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Pliva
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klinička bolnica "Sestre Milosrdnice"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr