SVIBOR - Projekt broj: 3-02-282

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-02-282


ETIOPATOGENEZA PARODONTNIH BOLESTI I VEZA SA KUTANIM REAKCIJAMA


Glavni istraživač: CINDRIĆ, NADA (84970)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: kolegij Parodontologija
Adresa: Stomatološki studij, Braće Brancetta 20,51000
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)W1
teleFaks: 385 (0)W

Sažetak: Pregledana je dokumentacija 5523 pacijenta jedne ordinacije CENTRA za esetsku medicinu Doma zdravlja u Rijeci u razdoblju od 1986 do 1992 godine.Registrirano je u 27 slučajeva Acni adultorum, 17 slučajeva Rosacee, 9 slučajeva Dermatitis perioralis i u 1 slučaj Rhymophyme.Oralni fokusi registrirani su u 64,29%slučajeva. Uočen je visoki postotak oralnih fokusa kod Rosacee i Dermatitis perioralisa. Od oralnih fokusa najučestaliji navedeni su zaostali korijenovi. Obzirom na učestalost parodontanih bolesti u populaciji vjerovatno se je dijagnostici tih stanja posvećivalo premalo pažnje. U razdoblju od 1991 do 1993 godine pacijenti dermatološke ordinacije oboljeli od Acni adultorum,Rosacee,Dermatitis perioralis i Rhymophyme upućivani su u parodontološku ordinaciju zbog dijagnostike i terapije oralnih fokusa . Kod svih ispitanika parodontometrijskim postupcima utvrđeno je kliničko stanje parodonta. U toku kirurške terapije parodonta uzet je ekcizat gingive i histokemijskim ispitivanjem utvrđivala se je zastupljenost mastocita. Utvrđeni su kvantitativni odnosi mastocita kod pacijenata sa mukokutanim reakcijama i u kontrolnij skupini. Rađeni su i H.E. preparati u svrhu potpunije ocjene reaktivnosti tkiva.

Ključne riječi: Etiopatogeneza parodontnih bolesti, mastociti, fokusi,etipatogeneza kutanih reakcija

Ciljevi istraživanja: Kliničko stnje parodonta usporediti sa histološkim nalazom gingive. Histoškim, histokemijskim i imunoenzimatskim tehnikama izvršiti identififkaciju mastocita. Istražiti dali u ispitanika sa promjenama na koži lica(Perioralni dermatitis, Rosacee, Acne adulstorum, Rhynophyma) i promjenama na parodontu postoji razlika u staničnom infiltratu gingive u odnosu na ispitanike s promjenama na parodontu a bez promjena na koži lica. Pokušati na temelju nalaza staničnog infiltrata odrediti moguće djelovanje lokalnih obrambenih mehanizama na progresiju parodontne bolesti i stanje kože lica.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Medicinski fakultet u Rijeci-Zavod za patologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: DOM ZDRAVLJA-RIJEKA
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr