SVIBOR - Projekt broj: 3-02-329

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-02-329


ANALIZA FUNKCIJE I OBLIKA STOMATOGNATOG SUSTAVA


Glavni istraživač: VALENTIĆ-PERUZOVIĆ, MELITA (51462)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 15.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 61
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Stomatološki fakultet, Zagreb (65)
Odjel/Zavod: Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Gundulićeva 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)423666
teleFaks: 385 (0)424121

Sažetak: Suvremena dijagnostika funkcije stomatognatog sustava zahtjeva različite dijagnostičke, terapijske i kontrolne postupke, koji neminovno povezuju stomatološku znanost sa ostalim interdisciplinarnim područjima, kao npr. biomedicinskom instrumentacijom i tehnologijom kompjutorskih obrada bioloških signala. Stoga je ovaj projekt bazično usmjeren na postizanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka iz područja kinetike zdravog i patološki promjenjenog stomatognatog sustava upotrebom neinvazivnih i ponovljivih metoda registracije,kao što su metoda površinske elektromiografije( MG) žvačnih mišića, ispitivanje parametara latencije i dužine silent-perioda, test na izometričko opterećenje, registracija zvuka okluzije metodom gnatosonije i real-time analiza u odnosu ma EMG zapise. Ove registracije vrše se na posebno konstruiranom PC- baziranom sustavu za registraciju i obradu elektromiografskih napona i zvukova okluzije koji na šest kanala omogućuje registraciju EMG signala, a na dva kanala vrši registraciju zvuka okluzije. Ovaj sustav je rezultat dugogodišnjeg eksperimentalnog rada i suradnje između Stomatološkog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, a daljnja eksperimentalna istraživanja postavljaju nove mogućnosti za proširenjem sustava , kao npr, mogućnost mjerenja žvačnih pritisaka po žvačnim jedinicama ili segmentima zubnog luka, što je u razvoju. U ranoj eksperimentalnoj fazi je dio projekta koji se odnosi na mjerenje i označavanje antropometrijskih i estetskih komponenata upotrebom 3-D analize i obradu putem kompjuterskog i video medija, zbog nedostatka adekvatne opreme. Ovaj je dio više teorijski razrađen i pripremljen za realizaciju.

Ključne riječi: kinetika stomatognatog sustava, elektromiografija(EMG), žvačni mišići, silent period, gnatosnija, gnatodinamometrija, dijagnostika disfunkcije, rano otkrivanje disfunkcija, PC-analiza registrata, 3-D analiza lica, dentalna kompjutorska grafika,

Ciljevi istraživanja: Potreba da se u stomatologiji vrše različite vrste dijagnostičkih, terapijskih i kontrolnih postupaka, neminovno povezuje stomatološku struku sa ostalim interdisciplinarnim područjima, budući da neke spoznaje i rezultati dobijeni istraživanjima u ostalim znanstvenim oblastima ovdje mogu naći svoju primjenu. Tako je i u ovom projektu zamišljeno da se unaprijede metode kojima raspolažemo, povezivanjem stomatološke problematike sa metodama iz područja ostalih znanosti, naročito primjenom biomedicinske elektronike, kompjuterske analize biosignala i medicinske informatike u području prikupljanja, analize i obrade rezultata. Istraživanje je zamišljeno u tri tematske cjeline, koje bi se paralelno realizirale. I Prva programska cjelina sadrži ispitivanje normalne aktivnosti žvačnog sustava ispitanika s prirodnim zubima i ispitanika nosilaca djelomičnih ili totalnih proteza kvantitativnim kineziološkim ispitivanjima, elektromiografskim registracijama, direktnom funkcijskom kontrolom i mjerenjem izotoničke i izometričke kontrakcije žvačnih mišića. II Druga programska cjelina sadrži ispitivanja disfunkcijskih pojava i miofacijalnog sindroma, uključujući istraživanja tijekom različitih terapijskih postupaka. III Treća programska cjelina sadrži istraživanja antropometrijskih i kefalometrijskih parametara uz korištenje fotografskih snimaka, video-snimaka i njihovu digitalizaciju i obradu putem kompjutera i potrebne opreme.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-07-259 MJERENJE BIOLOŠKIH VELIČINA NOVIM IMPEDANCIJSKIM METODAMA
  Naziv ustanove: ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Dental Shield Award -I Nagrada na Evropskom protetskom udruženju 1995, Cardiff, za najbolji rad
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Čelebić A, Valentić-Peruzović M.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr